Studenţi - Repartizare Buget/Taxa ------------------


Situaţii şcolare la sfârşitul semestrului II, anul universitar 2016-2017

 

Conform Regulamentului , la începutul fiecărui semestru, cu excepţia primului semestru din anul I, locurile finanţate de la bugetul de stat sunt redistribuite în ordinea descrescătoare a punctajelor obţinute de fiecare student înmatriculat. Ceilalţi studenţi sunt trecuţi în regim cu taxă.

 Studii universitare de licenţă (ciclul I)

  • Educaţie Fizică şi Sportivă , IF, anul 1 (-descarca)
  • Educaţie Fizică şi Sportivă , IF, anul 2 (-descarca)
  • Educaţie Fizică şi Sportivă , IF, anul 3 (-descarca)
  • Kinetoterapie şi Motricitate Specială, IF, anul 1 (-descarca)
  • Kinetoterapie şi Motricitate Specială, IF, anul 2 (-descarca)
  • Kinetoterapie şi Motricitate Specială, IF, anul 3 (-descarca)

  • Cursanţi 2017/2018 (-descarca)

 Studii universitare de masterat (ciclul II)


Cautare