Burse


BURSE de AJUTOR SOCIAL, semestrul 1, an universitar 2017-2018

  • Dosarele pentru bursele de ajutor social pentru semestrul 1, an universitar 2017-2018 se vor depune la secretariatul facultăţii în perioada 09.10.2017 - 19.10.2017;

  • Dosarul  trebuie să cuprindă actele specificate în Metodologia de acordare a burselor sociale, emisă de către Direcţia Servicii Sociale-Studenţeşti, care este afişată la avizierul facultăţii sau poate fi descărcată în format pdf „Documente burse sociale sem1 2017-2018”

Regulamente

  •  Regulamentul complet de acordare a burselor şi a altor forme de sprijin material

 http://www.uaic.ro/wp-content/uploads/2013/12/Regulamentul-Serviciilor-pentru-Studenti-modificat-27-05-2014.pdf

  • Normele de evaluare a dosarelor de burse sociale

http://www.uaic.ro/wp-content/uploads/2014/01/Norme-de-evaluare-a-dosarelor-de-burse-sociale-2.pdf

 


Cautare