Personal academic şi administrativ - Personal didactic titular


Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport cuprinde un singur departament: Departamentul de educaţie fizica si sport.

Obiectivele departamentului sunt:

  • Îmbunătăţirea continuă a procesului instructiv-educativ prin actualizarea permanentă a programelor de învăţământ, printr-o documentare permanentă, editare de culegeri de exerciţii fizice pe ramuri de sport;
  • Atragerea unui număr cât mai mare de studenţi în practicarea organizată şi independentă a diferitelor ramuri şi probe sportive în vederea îndeplinirii obiectivelor generale ale educaţiei fizice şi sportului;
  • Promovarea şi perfecţionarea personalului didactic prin stimularea activităţii de cercetare ştiinţifică, participarea la simpozioane si manifestari stiintifice.

Componenţa Departamentului de Educaţie Fizică şi Sport


Cautare