Cazare 2014 - 2015

Lista de cazare pentru anul univ. 2014/2015

Liste cazari pentru an universitar 2014/2015

Graficul cazărilor pentru anul univ. 2014 - 2015

În conformitate cu prevederile Regulamentului de cazare, art. 30, vă aducem la cunoştinţă GRAFICUL pentru cazarea studenţilor în lunile septembrie 2014:

 • 25 septembrie – 28 septembrie  eliberarea dispoziţiilor individuale de cazare  ( secretariatul facultăţii ) şi cazarea efectivă
 • 25.09 ORELE 9.00 – 15.00
 • 26.09 ORELE 9.00 – 15.00
 • 27.09 ORELE 9.00 – 13.00
 • 28.09 ORELE 9.00 – 13.00
 • 29 septembrie   ora 15.00 anularea tuturor dispoziţiilor de cazare ale studenţilor care nu s-au cazat
 •  30 octombrie eliberarea dispoziţiilor de cazare pentru studenţii care nu au primit dreptul de cazare , în ordinea mediilor, pe locurile rămase libere.

Studenţii de la învăţământ cu frecvenţă (I.F.), în regim cu taxă, pot beneficia de cazare în anul universitar 2014/2015, în limita locurilor disponibile şi dacă îndeplinesc condiţiile de medie, după achitarea a 500 lei din taxa de şcolarizare a semestrului I, an universitar 2014/2015.

Important

La cazare se vor prezenta numai studenţii care au solicitat un loc de cazare (prin înscrierea pe tabele - pentru studenţi, sau prin înscrierea pe fişele de înscriere la admitere - pentru admitanţi)! În cazul în care candidatul la admitere nu solicită cazare în fişa de înscriere la admitere, sau studentul nu se înscrie pe tabelul pentru cazare se va considera, din oficiu, că nu solicită cazare (art. 26 din regulamentul de cazare)!

Tarifele de cazare

Tarifele de cazare în căminele studenţeşti se stabilesc de Senatul Universităţii în funcţie de cheltuielile raportate la un loc de cazare şi în funcţie de gradul de confort din fiecare cămin studenţesc.

Tarife cazare si repartitie locuri cazare

Actele de care ai nevoie pentru a te caza în cămin:

 • dispoziţia de cazare;
 • contractul de închiriere, completat în trei exemplare (vei primi formularele de la facultate);
 • legitimaţia de cămin (eliberată de facultate);
 • fotografie tip buletin;
 • cererea de stabilire a reşedinţei (vei primi formularul de la facultate);
 • buletinul/ cartea de identitate (plus două copii xerox simple), pentru cetăţenii români;
 • paşaport pentru cetăţenii străini;
 • copie xerox după certificatul de căsătorie.

Dreptul de cazare în căminele Universităţii

Dreptul de cazare se acordă studenţilor şi doctoranzilor înmatriculaţi la zi care nu au domiciliul stabil în municipiul Iaşi. Nu contează dacă eşti înmatriculat pe locurile de la buget sau cu taxă. Criteriul principal în acordarea dreptului de cazare este media anuală obţinută în anul universitar anterior. Pentru studenţii înmatriculaţi în anul I se va lua în considerare media obţinută la admitere.

Acordarea dreptului de cazare se realizează de către Comisia de cazare a fiecărei facultăţi, din care fac parte obligatoriu, şi reprezentanţi ai studenţilor în Consiliul facultăţii.

La cazare au prioritate studenţii orfani de ambii părinţi, cei proveniţi din casele de copii sau plasament familial, dacă au obţinut minimum 40 de credite pentru obligaţiile didactice din anul universitar anterior. Refuzul repartiţiei de cazare sau renunţarea la cazare în timpul anului universitar conduce la pierderea dreptului de cazare pentru anul universitar în curs.

Studenţii bugetari care tranzacţionează dreptul de cazare vor fi sancţionaţi cu exmatricularea; studenţii cu taxă care tranzacţionează dreptul de cazare vor fi sancţionaţi cu exmatricularea şi pierderea dreptului de reînmatriculare la UAIC.

Gratuitate la cazare

Pot beneficia de cazare gratuită în căminele studenţeşti, în limita subvenţiilor alocate în acest scop, următoarele categorii de studenţi:

 • studenţii care au părinţi cadre didactice, conform prevederilor Legii nr. 128/1997;
 • studenţii de etnie română, bursieri ai statului român, în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr.695/1997;
 • studenţii orfani de ambii părinţi, conform prevederilor Hotărârii Biroului Senatului Universităţii "Alexandru Ioan Cuza" Iaşi nr.16/2002.

Cautare