Admitere - Program conversie profesională 2016


• Metodologie privind organizarea şi desfăşurarea admiterii la programele de conversie profesională a cadrelor didactice din învăţământul preuniversitar pentru anul universitar 2016-2017: Document PDF

Sesiunea iulie 2016

Programul de înscriere a candidaţilor:

 • Luni, 18 iulie- Vineri, 22 iulie 2016 - între orele 9 - 17
 • Sâmbătă, 23 iulie 2016 - între orele 9 - 15
 • Programul caseriei facultăţii:

 • Luni,18 iulie- Vineri, 22 iulie 2016 - între orele 9 - 16
 • Sâmbătă, 23 iulie 2016 - între orele 9 - 13

Program de conversie profesională

Specializarea EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI SPORTIVĂ (2 ani, învăţământ cu frecvenţă)

 • Numărul de locuri propuse:
  • 50 - locuri cu taxă

Informaţiile exacte vor fi afişate pe site-ul Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”, la UAIC - Alte programe Academice

 • Taxa de studiu pentru anul universitar 2016/2017: 2.400 lei
 • Taxa de înscriere pentru concursul de admitere: 150 lei

Taxa de înscriere nu se restituie!

 • Numărul minim de cursanţi pentru care se organizează serie de studii: 20

CALENDARUL CONCURSULUI DE ADMITERE

Concursul de admitere pentru anul universitar 2016-2017 se organizează în două sesiuni: sesiunea din iulie şi sesiunea din septembrie. Pentru sesiunea din septembrie se va organiza concurs de admitere pentru locurile neocupate în sesiunea din iulie.

Sesiunea iulie 2016:

 • 18-23 iulie 2016: înscrierea candidaţilor;
 • 24 - 27 iulie 2016    – Selectarea candidaților și afişarea rezultatelor

Sesiunea septembrie 2016:

 • 5- 7 septembrie 2016: înscrierea candidaţilor;
 • 8-10 septembrie 2016: selecţia candidaţilor şi afişarea rezultatelor.

ACTE NECESARE PENTRU ÎNSCRIERE:

 • Diploma de Licenţă (sau echivalentă cu aceasta recunoscută de M.E.N.) şi Suplimentul la Diplomă/Foaia Matricolă în original. Dacă un candidat nu depune la o specializare diploma în original, el va depune şi o adeverinţa de la facultatea unde are actele de studii în original;
 • Diploma de Bacalaureat sau echivalentă cu aceasta recunoscută de M.E.N. în original. Dacă un candidat nu depune la o specializare diploma în original, el va depune şi o adeverinţa de la facultatea unde are actele de studii în original;
 • adeverinţă de la locul de muncă din care să rezulte calitatea de cadru didactic şi disciplinele predate (în original), vizată de ISJ;
 • copie după cartea de identitate (care atestă domiciliul în România);
 • certificat de naştere, în copie legalizată;
 • 2 fotografii color tip buletin de identitate;
 • certificatul de căsătorie sau documentul care atestă schimbarea numelui, în copie legalizată (dacă este cazul);
 • adeverinţă medicală tip, cu menţiunea: „apt pentru efort fizic”.
 • Fișa de înscriere.
 • Dosar plic.

PROBELE DE CONCURS:

Concursul de admitere constă din:

 • probă sportivă la alegere, care are caracter ELIMINATORIU (va fi evaluată cu ADMIS/RESPINS). Probele sportive sunt: fotbal, baschet, handbal sau volei.

Conţinutul probelor sportive este prezentat în Ghidul admitere conversie 2016

NOTA FINALĂ la concursul de admitere este:

 • media de la examenul de licenţă  -  100%.

Vă recomandăm să urmăriţi avizierul F.E.F.S. (corpul D), precum şi site-ul web al facultăţii, unde vor fi anunţate ultimele noutăţi.


Cautare