Studenţi - Exmatriculări / reînmatriculări

ANUNŢ IMPORTANT!

Perioada de depunere a cererilor de reînmatriculare la studii universitare de licenţă şi masterat,
pentru anul universitar 2017-2018,
este 11 - 25 septembrie 2017 la secretariatul facultăţii.

Cererea va fi însoţită de chitanţa de achitare
a taxei de reînmatriculare (200 lei).
La reînmatriculare, studenţii care au datorii la taxa de şcolarizare sau de reexaminare trebuie să achite toate taxele restante.


Cautare