Studenţi - Finalizare Studii

 

Examenul de licență
Examenul de licență constă din două probe:

 • Proba 1: Evaluarea cunoştinţelor fundamentale şi de specialitate
 • Proba 2: Prezentarea şi susţinerea lucrării de licenţă

Începând cu anul 2015 proba de Evaluarea cunoştinţelor fundamentale şi de specialitate se va desfășura sub formă scrisă (test grilă).

Tematica:
Specializarea EDUCAȚIE FIZICĂ ȘI SPORTIVĂ
Specializarea KINETOTERAPIE SI MOTRICITATE SPECIALĂ

Examen de disertație
Finalizarea studiilor de masterat constă în:

 • Prezentarea și susținerea lucrării de disertație.

Ghid metodologic pentru elaborarea lucrărilor de licenţă şi disertaţie

Model grila EFS

Model grila KMS

Regulamentul privind organizarea și desfăşurarea examenelor de licenţă/diplomă, disertaţie şi absolvire (sesiunea iulie 2017 şi februarie 2018)

 

Examen de Licenţă - sesiunea IULIE 2017

 • Perioada de înscriere: 26-29 iunie 2017 (Dosarele se primesc la secretariat conform programului: 9.30 - 11.30; 13.00 – 15.00)

 • Desfășurarea examenului de licenţă:

Specializare / Denumire probă

Data

Ora începerii

Sala

Specializarea EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI SPORTIVĂ

Proba 1 (scris): Evaluarea cunoştinţelor fundamentale şi de specialitate

04.07.2017

9.00

DEF 1 + DEF 2

Proba 2 (oral): Prezentarea şi susţinerea lucrării de licenţă

06.07.2017

9.00

DEF 2

 

Specializarea KINETOTERAPIE ŞI MOTRICITATE SPECIALĂ

Proba 1 (scris): Evaluarea cunoştinţelor fundamentale şi de specialitate

03.07.2017

9.00

DEF 1 + DEF 2

Proba 2 (oral): Prezentarea şi susţinerea lucrării de licenţă

05.07.2017

9.00

Cabinet Anatomie

ACTE NECESARE PENTRU ÎNSCRIERE

 •   dosar plic;
 •   cererea tip – „ descarca cerere KMS”, „ descarca cerere EFS”
 •   original* şi copie după certificatul de naştere;
 •   original* şi copie după certificatul de căsătorie sau documentul care atestă schimbarea numelui (dacă este cazul);
 •   original* şi copie după un act oficial de identitate (carte de identitate/paşaport, după caz);
 •   Diploma de Bacalaureat în original (dacă nu este la dosarul personal);
 •   1 exemplar din lucrarea de licenţă, care va avea inserat la sfârşit „Declaraţia privind originalitatea lucrării de licenţă”
 •   chitanţa de achitare a taxei în caz de repetare a examenului de licenţă (200 lei).


(*) se restituie candidatului după certificarea documentului în copie de către membrii comisiei

FIŞA DE LICHIDARE Se ridică în momentul înscrierii la licenţă, se vizează la toate departamentele menţionate şi se depune completată la secretariat în momentul ridicării adeverinţei de absolvire şi a altor acte în original din dosarul absolventului.
Absolvenţii se vor prezenta pentru ridicarea adeverinţei cu cartea de identitate şi fişa de lichidare, vizată complet.

Componenţa comisiilor de finalizare a studiilor: de licenţă, absolvire şi disertaţie, pentru sesiunile iulie/septembrie 2017 şi februarie 2018, de la Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport

^ top    

Examen de disertaţie - sesiunea IULIE 2017

 • Perioada de înscriere: 26, 27, 28 şi 29 iunie 2017;

 • Susţinerea examenului de disertație : 03 – 09 iulie 2017

  Desfăşurarea examenului:

  • Prezentarea şi susţinerea lucrării de disertaţie:03.07.2017, ora 9.00 (sala CM 2)

  Programele de master: „Activităţi Sportive de Timp Liber şi Sporturi Extreme”; „Fitness şi Estetică Corporală”; Management si Marketing in Sport”

  • Prezentarea şi susţinerea lucrării de disertaţie: 04.07.2017, ora 9.00 (Cab.Anatomie)

  Programul de master: „Kinetoterapia în Traumatologia Sportivă”

ACTE NECESARE PENTRU ÎNSCRIERE
 • dosar plic;
 • cererea tip; (Descarca cerere)
 • original* şi copie după certificatul de naştere;
 • original* şi copie după certificatul de căsătorie sau documentul care atestă schimbarea numelui (dacă este cazul);
 • original* şi copie după un act oficial de identitate (carte de identitate/paşaport, după caz);
 • Diploma de Bacalaureat în original (dacă nu este la dosarul personal);
 • Diploma de Licenţă şi Suplimentul la diplomă în original (dacă nu este la dosarul personal);
 • 1 exemplar din lucrarea de disertaţie, care va avea inserat la sfârşit „Declaraţia privind originalitatea lucrării de disertaţie”; 
 • (*) se restituie candidatului după certificarea documentului în copie de către membrii comisiei

  FIŞA DE LICHIDARE: se ridică în momentul înscrierii la disertaţie, se vizează la toate departamentele menţionate şi se depune completată la secretariat în momentul ridicării adeverinţei de disertaţie şi a altor acte în original din dosarul absolventului.
  Absolvenţii se vor prezenta pentru ridicarea adeverinţei cu cartea de identitate şi fişa de lichidare, vizată complet.

  Componenţa comisiilor de finalizare a studiilor: de licenţă, absolvire şi disertaţie, pentru sesiunile iulie/septembrie 2017 şi februarie 2018, de la Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport

  Examen de absolvire pentru Programul de Conversie Profesională « Educaţie Fizică şi Sportivă » - sesiunea IULIE 2017

  • Perioada de înscriere:26, 27, 28 şi 29 iunie 2017

  • Desfăşurarea examenului de absolvire:

   Programul de Conversie Profesională: „Educaţie Fizică şi Sportivă”- curs I.F.


   Proba

   Data

   Ora

   Sala


   Proba 1 (scris): Evaluarea cunoştinţelor fundamentale şi de specialitate

   03.07.2017

   9.00

   DEF 3

   Proba 2 (oral): Prezentarea şi susţinerea lucrării de absolvire

   05.07.2017

   9.00

   CM 2

  • ACTE NECESARE PENTRU ÎNSCRIERE

   • dosar plic
   • diploma de bacalaureat (în original - dacă nu este la dosarul personal)
   • diploma de licenţă  + suplimentul la diploma/foaia matricolă (în original)
   • certificatul de naştere, în copie legalizată;
   • carte identitate, copie xerox;
   • certificat de căsătorie sau documentul care atestă schimbarea numelui (dacă este cazul), în copie legalizată;
   • fişa de lichidare (de la secretariat)
   • cerere de înscriere tip (de la secretariat)
   • 1 exemplar din lucrarea de absolvire cu recenzia îndrumătorului de lucrare
   • 10 coli A4 (xerox)

   FIŞA DE LICHIDARE: se ridică în momentul înscrierii, se vizează la toate departamentele menţionate şi se depune completată la secretariat în momentul ridicării adeverinţei de absolvire şi a altor acte în original din dosarul absolventului. Absolvenţii se vor prezenta pentru ridicarea adeverinţei cu cartea de identitate şi fişa de lichidare, vizată complet.

   Componenţa comisiilor de finalizare a studiilor: de licenţă, absolvire şi disertaţie, pentru sesiunile iulie/septembrie 2017 şi februarie 2018, de la Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport

   Precizări

   Până la eliberarea diplomei, absolvenţii care au promovat examenul de finalizare a studiilor primesc adeverinţe de absolvire. Adeverinţa de absolvire a studiilor conferă titularului aceleaşi drepturi legale ca şi diploma şi conţine informaţiile următoare:
   a) domeniul de studii universitare;
   b) programul de studii/specializarea;
   c) perioada de studii;
   d) media de finalizare a studiilor;
   e) statutul de acreditare/autorizare provizorie, forma de învăţământ, limba de predare, numărul de credite şi actul normativ care le stabileşte (Hotărârea Guvernului, ordin al ministrului, după caz).
   În caz de pierdere sau de distrugere, eliberarea unei noi adeverinţe urmează procedurile legale privind eliberarea duplicatelor actelor de studii.
   Eliberarea Adeverinţei de absolvire/licenţă/disertaţie se va face după aproximativ 5 zile de la finalizarea examenului de absolvire/licenţă/ disertaţie.
   Diploma de absolvire/licenţă/disertaţie şi suplimentul la diplomă se vor elibera aproximativ după 1 an de la susţinerea examenului, de către Biroul Acte de Studii şi Perfecţionare Preuniversitară din cadrul Universităţii (Corp A, Rectorat, etajul II, tel. 0232-201822 sau tel. 0232-201120) http://www.uaic.ro/organizare/biroul-acte-de-studii-si-perfectionare-preuniversitara/

  ^ top    

  Cautare