Prezentare facultate - Misiune

În contextul economic actual, misiunea Facultății de Educație Fizică și Sport, prin specializarea Educație Fizică și Sportivă, este de a forma și promova o viziune modernă asupra practicării educației fizice, cu aportul specialiștilor cu înaltă calificare în domeniul educației fizice școlare.
Misiune didactică: asigurarea transferului de cunoștințe, învățării și creării în domeniul Știința Sportului și Educației Fizice (domeniile de licență Educație Fizică și Sport și Kinetoterapie), precum și desfășurarea activităților didactice cu scopul pregătirii specialiștilor în domeniu, pentru realizarea cercetării științifice.
Misiune științifică: dezvoltarea interesului pentru cunoașterea corpului în mișcare, a variabilelor care-l domină și-l dezvoltă armonios, utilizând instrumente interdisciplinare; elaborarea unor materiale cu caracter științific și publicarea lor (teorii, teste etc.).

Obiective generale

  1. Crearea unui cadru de instruire academică de înalt nivel științific și profesional care să asigure formarea competențelor profesionale necesare specialiștilor în educație fizică și sportivă;
  2. Dezvoltarea competențelor de cercetare în domeniul educației fizice și sportului.

Obiective specifice

  1. Asigurarea însușirii unor cunoștinte, competențe și abilități generale și specifice necesare predării educației fizice și sportului în instituții de învățământ de diferite grade;
  2. Asigurarea însușirii unor cunoștințe, competențe și abilități generale și specifice necesare desfășurării activității în centre de întreținere corporală, de recuperare etc.
  3. Însușirea unor cunoștințe, competențe și abilități în activitatea desfășurată în diferite înstituții și structuri de profil, care au ca obiect de activitate oferirea de servicii și programe de activități sportive de timp liber;
  4. Modelarea profesională pentru lucru în echipă, abordări interdisciplinare și pentru cercetare și dezvoltare;
  5. Promovarea dezvoltării durabile a societății prin activități motrice.

Concordanţa cu cerinţele de pe piaţa muncii din România

Activitatea fizică, exercițiile specifice educării capacității motrice au apărut și s-au perfecționat în acord cu comanda socială. Evoluția programelor de pregătire a organismului pentru un anumit tip de efort au o condiționare clară de ordin social. Adaptarea și perfecționarea exercițiilor fizice a fost determinată nu numai de latura materială a vieții sociale, ci și de alți factori: știința, nivelul de cultură al unei societăți, religia etc. Evident, formele de practicare a exercițiilor fizice sunt dominate de evoluția tehnologică.
Educația fizică și sportul este una dintre componentele de bază ale educației generale, de aceea, rolul ei este deosebit de important în evoluția, dezvoltarea personalității umane și adaptarea ei la provocările lumii moderne.
Capacitatea motrică a unei persoane asigură integrarea și performanța la locul de muncă, mai mult, întărește starea de sănătate și confortul în realizarea sarcinilor, și aici, specialistul în educație fizică are un rol deosebit de important în pregătirea omului pentru provocările existențiale, iar piața muncii are nevoie de specialiști din domeniul nostru de activitate.