Studenţi - Sistemul de creditare

Sistemul european de credite transferabile (European Credit Transferable System - ECTS) a început ca un proiect pilot al programului ERASMUS. ECTS a fost inclus în programul SOCRATES, ca succesor al programului ERASMUS.

Pentru a promova un an universitar, un student trebuie să obţină 30 credite şi 180 de puncte (din disciplinele obligatorii şi opţionale - ceea ce corespunde mediei 6.00), în acord cu Metodologia sistemului de credite transferabile aprobat de Senatul Universităţii "Al.I. Cuza":

  • totalul numărului de puncte = cu suma punctelor / curs
  • totalul numărului de puncte / curs = cu numărul de credite a notelor primite
  • o notă este între 1 şi 10, dar notele sub 5 nu sunt admise

Studenţii dau două tipuri de examinări: examinare în timpul semestrului şi examinare finală. Examinarea în timpul semestrului este programată în timpul sesiunii de examinare, iar examinarea finală este dată la sfârşitul fiecărui semestru, după sesiunea de examinare.

Fiecare examinare poate lua următoarea formă sau o combinaţie a următoarelor:

  • examinare scrisă
  • examinare orală
  • proiecte scrise (referate, proiecte)
  • lucrări de laborator

În primul an de studiu sunt predate disciplinele fundamentale. Începând cu anul doi de studiu sunt introduse şi se măreşte de la an la an numărul de cursuri opţionale care se pot studia.

Chiar dacă acest sistem de credite nu este încă îndeajuns de flexibil, este posibil pentru un student să termine de studiat un întreg semestru în afara universităţii la care l-a început.

Exemplu pentru sistemul de credite şi punctajul aferent:

Cod disciplină Nr.credite/ disciplină Nr. minim credite şi pct. pt. promovare Situaţii posibile
A B C
Note Punctaj Note Punctaj Note Punctaj
  4 30
---
180

discipline obligatorii
5 20(4x5) 5 20 5 20
  2 6 12(2x6) 6 12 6 12
  5 5 25 5 25 5 25
  4 8 32 8 32 8 32
  3 7 21 7 21 7 21
  2 discipline opţionale 6 12     5 10
  3 10 30     6 18
  2 10 20 5 10 5 10
  5 8 40 8 40    
  2         5 10
  2         5 10
  5     5 25    
  1         5 5
Total credite 30 30 30
Număr examene 9 8 11
Total punctaj obţinut 212 185 173
Media(Total punctaj/30 credite) 7,06 6,16 5,75
Situaţia promovării promovat promovat nepromovat

Punctajul se obţine astfel: nota *(ori) număr de credite


Cautare