Stiri

  MOBILITĂŢI ERASMUS+ DE STUDIU ANUL ACADEMIC 2016 - 2017 | 18-03-2016

DURATA unei mobilităţi de studiu corespunde cu durata semestrului (inclusiv prima sesiune de examene) de la Universitatea gazdă.

  LOCURI DISPONIBILE - 33   CUANTUMUL pentru mobilitățile Erasmus+ de studiu este de: Ø   500 de Euro/lună pentru Austria, Danemarca, Finlanda, Franţa, Irlanda, Italia, Liechtenstein, Norvegia, Suedia, Marea Britanie, Belgia, Croaţia, Republica Cehă, Cipru, Germania, Grecia, Islanda, Luxemburg, Olanda, Portugalia, Slovenia, Spania, Turcia; Ø  450 de Euro/lună pentru Bulgaria, Estonia, Ungaria, Letonia, Lituania, Malta, Polonia, Slovacia, Macedonia.   IMPORTANT!!! Studenţii care îndeplinesc condițiile necesare pentru a primi bursă socială (indiferent dacă primesc sau nu efectiv bursă socială) vor primi un grant suplimentar de 200 de Euro/lună.   POT PARTICIPA LA SELECŢIE:

 • studenţii înmatriculaţi la zi la Universitatea "Alexandru Ioan Cuza", cetăţeni români, cetăţeni ai altor state participante la Programul Erasmus+ sau cetăţeni ai altor state decât cele participante la Programul Erasmus+;
 • studenţii din anul I licenţă - numai la selecţii pentru mobilităţi de studiu care se vor desfăşura în anul academic următor celui în care are loc selecţia;
 • studenţii şi doctoranzii în ani terminali - numai la selecţii pentru mobilităţi de studiu care se desfăşoară în acelaşi an academic în care are loc selecţia;
 • studenţii din anul II licenţă şi anul I master - indiferent de momentul selecţiei;
 • doctoranzii cu frecvenţă care sunt la zi cu îndeplinirea obligaţiilor de doctorand, în cadrul duratei oficiale de studii doctorale de 3 ani;
 • foşti beneficiari ai unui stagiu de studiu în generaţiile anterioare de programe Socrates şi LLP-Erasmus, numai dacă îndeplinesc criteriile sus-menţionate şi cu condiţia ca durata totală a stagiilor (Socrates/LLP-Erasmus şi Erasmus+) să nu depăşească 12 luni/ciclu de studii.

  Un student poate beneficia de stagii de studiu şi de practică la fiecare nivel de studiu (licenţă, master, doctorat), însumând  maxim 12 luni de stagiu (studiu + practică) per nivel.   NU POT PARTICIPA LA SELECŢIE:

 • studenţii din anul I licenţă, dacă selecţia are loc în acelaşi an academic  în care urmează să se desfăşoare şi  mobilitatea Erasmus pentru care candidează;
 • studenţii şi doctoranzii în ani terminali, dacă selecţia are loc în anul academic precedent celui în care urmează să se desfăşoare mobilitatea Erasmus pentru care candidează;
 • doctoranzii beneficiari ai unei burse POSDRU;
 • beneficiarii unor alte programe cu finanţare europeană (pentru evitarea dublei finanţări pentru aceeaşi deplasare);
 • studenţii înmatriculaţi la alte instituţii de învăţământ superior (fie ele de stat sau private) sau de cercetare şi neînmatriculaţi la zi la Universitatea "Alexandru Ioan Cuza", chiar dacă îşi desfăşoară activitatea didactică sau de cercetare sub îndrumarea cadrelor didactice de la Universitatea "Alexandru Ioan Cuza".

  PENTRU A FI ELIGIBIL PENTRU O MOBILITATE ERASMUS DE STUDIU, STUDENTUL TREBUIE:

 • să nu aibă restanţe până în ultima sesiune inclusiv (să fie integraliști la momentul selecției);
 • să aibă media de studii la momentul selecției minim 7.5;
 • în cazul foștilor beneficiari Erasmus, să fi beneficiat de maximum 8 luni de stagiu Erasmus (studiu şi/sau practică) pe parcursul aceluiași ciclu de studii;
 • să ateste cunoaşterea limbii de studiu din universitatea pentru care candidează, fie printr-un certificat, fie prin foaia matricolă din liceu, astfel:

o   nota/ punctajul minim acceptat (pentru nivel minim B1) trebuie să fie egal cu 80% din nota sau punctajul maxim (ex: min. nota 8/10, 16/20 sau bine, în cazul calificativelor) - excepție fac certificatele recunoscute internațional (tip DELF, DALF, Cambridge, TOEFL, IELTS, DELE, Goethe), obținute pentru un nivel minim B1, pentru care se acceptă orice punctaj; o   excepție fac studenții care au limba de studiu de la universitatea partener ca specializare în cadrul studiilor universitare, caz în care cunoştinţele de limbă vor fi atestate prin extrasul de foaie matricolă;

 • să obţină minim nota 7 la interviul susţinut în cadrul selecţiei desfăşurate la facultate.

  DOCUMENTE NECESARE LA DOSARUL DE CANDIDATURĂ: Pentru evaluarea îndeplinirii condiţiilor de mai sus, dosarul de candidatură va cuprinde: ·        Documente obligatorii: (a)    Curriculum Vitae (va rămâne la dosarul de selecţie al studentului); (b)   Scrisoare de motivație (1 pagină), în care să se precizeze opţiunile de mobilitate ale candidatului (va rămâne la dosarul de selecţie al studentului); (c)    atestatul de limbă / foaia matricolă din liceu (va rămâne în copie la dosarul de selecție al studentului); (d)   declaraţie-tip care atestă faptul că nu a mai beneficiat de o mobilitate Erasmus de studiu (va rămâne la dosarul de selecţie al studentului); (e)    studenţii la nivel master sau doctorat vor include şi situaţia şcolară de la nivelul/nivelele de studiu deja promovat/e (foaia matricolă şi diploma obţinută la nivel licenţă şi master, după caz) - (documentele vor rămâne în copie la dosarul de selecţie al studentului); (f)     în cazul studenţilor beneficiari de bursă socială, un document eliberat de facultate care să ateste acest lucru; (g)   Extrasul din foaia matricolă pentru nivelul de studiu la care este înmatriculat candidatul la momentul selecţiei nu va fi solicitat de către candidaţi, ci va fi eliberat de secretariatul facultăţii (numai cu semnătura facultăţii) şi anexat la dosar de către  coordonatorul Erasmus;   ·        Documente suplimentare, pentru studenţii care nu au cetăţenia unui stat membru UE: (h)    o copie a permisului de şedere; (i)      o adeverinţă de la facultatea unde este înmatriculat, care să-i ateste calitatea de student cu frecvenţă (la zi); (j)     dovada existenţei unui garant cetățean român, salariat şi deţinător al unui cont bancar în România (declaraţie-tip); Dosarele incomplete vor fi declarate respinse.   ATESTATUL DE LIMBĂ Dacă nu aveți deja un atestat de limbă, câteva posibilități pentru susținerea unui test în Iași sunt:

 • Institutul Cultural Francez Iași, Bd. Carol I, nr. 26 (franceză);
 • Centrul Cultural German Iași, Str. Lascăr Catargi, nr.38 (germană);
 • Centrul Cultural al Americii Latine şi Caraibelor Iaşi, Corp O - Universitatea Alexandru Ioan Cuza (spaniolă);
 • Centrul de Limbi Străine al Facultății de Litere;
 • EuroEd Iași, Str Florilor, nr. 1C (engleză, franceză, italiană, spaniolă).

  CALENDARUL SELECŢIEI:  

 • 14/03/2016 - 25/03/2016: depunerea dosarelor de candidatură la Lect. Alexandru Oprean;
 • 01/03/2016: întâlnire informativă cu studenții interesați să participe la selecție
 • 28/03/2016, orele 14 : interviu  în sala CM1;
 • 29/03/2016, orele 16: afişarea rezultatelor la Secretariatul Facultăţii;
 • 30/03/2016, orele 09: depunerea contestațiilor
 • 30/03/2016, orele 12: afișarea rezultatelor finale după rezolvarea contestațiilor
 • 01/04/2016, orele 14, sala Cab. Anat.: întâlnirea informativă la facultate cu studenţii selectaţi.

  COORDONATOR ERASMUS+:

  Lect. Univ. Alexandru Oprean                                                                       

Email: alexandruoprean@yahoo.com 

 

Calendar Ştiri

Martie 2016
LunMarMieJoiVinDum
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031 

Linkuri rapide

Linkuri utile

Cautare