Finalizare Studii

//Finalizare Studii
Finalizare Studii 2018-01-11T10:11:03+00:00

Examenul de licență

Examenul de licență constă din două probe:

 • Proba 1: Evaluarea cunoştinţelor fundamentale şi de specialitate
 • Proba 2: Prezentarea şi susţinerea lucrării de licenţă

Începând cu anul 2015 proba de Evaluarea cunoştinţelor fundamentale şi de specialitate se va desfășura sub formă scrisă (test grilă).
Tematica:

Examen de disertație

Finalizarea studiilor de masterat constă în prezentarea și susținerea lucrării de disertație.

Regulamentul privind organizarea și desfăşurarea examenelor de licenţă/diplomă, disertaţie şi absolvire (sesiunea iulie 2017 şi februarie 2018)

Examen de Licenţă – sesiunea IULIE 2017

 • Perioada de înscriere: 26-29 iunie 2017

 • Susţinerea examenului de licenţă: 03-09 iulie 2017

ACTE NECESARE PENTRU ÎNSCRIERE

  •   dosar plic;
  •   cererea tip – „ descarca cerere KMS”, „ descarca cerere EFS”
  •   original* şi copie după certificatul de naştere;
  •   original* şi copie după certificatul de căsătorie sau documentul care atestă schimbarea numelui (dacă este cazul);
  •   original* şi copie după un act oficial de identitate (carte de identitate/paşaport, după caz);
  •   Diploma de Bacalaureat în original (dacă nu este la dosarul personal);
  •   1 exemplar din lucrarea de licenţă, care va avea inserat la sfârşit „Declaraţia privind originalitatea lucrării de licenţă”;
  •   chitanţa de achitare a taxei în caz de repetare a examenului de licenţă (200 lei).
  • (*) se restituie candidatului după certificarea documentului în copie de către membrii comisiei

FIŞA DE LICHIDARE Se ridică în momentul înscrierii la licenţă, se vizează la toate departamentele menţionate şi se depune completată la secretariat în momentul ridicării adeverinţei de absolvire şi a altor acte în original din dosarul absolventului.
Absolvenţii se vor prezenta pentru ridicarea adeverinţei cu cartea de identitate şi fişa de lichidare, vizată complet.

Examen de disertaţie – sesiunea IULIE 2017

   • Perioada de înscriere: 26 – 29 iunie 2017;

   • Susţinerea examenului de disertație : 03 – 09 iulie 2017

ACTE NECESARE PENTRU ÎNSCRIERE

  • dosar plic;
  • cererea tip; (Descarca cerere)
  • original* şi copie după certificatul de naştere;
  • original* şi copie după certificatul de căsătorie sau documentul care atestă schimbarea numelui (dacă este cazul);
  • original* şi copie după un act oficial de identitate (carte de identitate/paşaport, după caz);
  • Diploma de Bacalaureat în original (dacă nu este la dosarul personal);
  • Diploma de Licenţă şi Suplimentul la diplomă în original (dacă nu este la dosarul personal);
  • 1 exemplar din lucrarea de disertaţie, care va avea inserat la sfârşit „Declaraţia privind originalitatea lucrării de disertaţie”;

(*) se restituie candidatului după certificarea documentului în copie de către membrii comisiei

FIŞA DE LICHIDARE: se ridică în momentul înscrierii la disertaţie, se vizează la toate departamentele menţionate şi se depune completată la secretariat în momentul ridicării adeverinţei de disertaţie şi a altor acte în original din dosarul absolventului.
Absolvenţii se vor prezenta pentru ridicarea adeverinţei cu cartea de identitate şi fişa de lichidare, vizată complet.

Examen de absolvire pentru Programul de Conversie Profesională « Educaţie Fizică şi Sportivă » – sesiunea IULIE 2017

   • Perioada de înscriere: 26-29 iunie 2017

   • Susţinerea examenului de absolvire: 03-09 iulie 2017

ACTE NECESARE PENTRU ÎNSCRIERE

    • dosar plic;
    • cerere tip; Descarca cerere
    • diploma de Bacalaureat în original (dacă nu este la dosarul personal)
    • diploma de Licenţă  şi Suplimentul la diploma/Foaia matricolă în original (dacă nu este la dosarul personal);
    • original* şi copie după certificatul de naştere;
    • original* şi copie după certificatul de căsătorie sau documentul care atestă schimbarea numelui (dacă este cazul);
    • original* şi copie după un act oficial de identitate (carte de identitate/paşaport, după caz)
    • 1 exemplar din lucrarea de absolvire, care va avea inserat la sfârşit „Declaraţia privind originalitatea lucrării de absolvire”;

(*) se restituie candidatului după certificarea documentului în copie de către membrii comisiei

FIŞA DE LICHIDARE: se ridică în momentul înscrierii, se vizează la toate departamentele menţionate şi se depune completată la secretariat în momentul ridicării adeverinţei de absolvire şi a altor acte în original din dosarul absolventului. Absolvenţii se vor prezenta pentru ridicarea adeverinţei cu cartea de identitate şi fişa de lichidare, vizată complet.

Precizări

Până la eliberarea diplomei, absolvenţii care au promovat examenul de finalizare a studiilor primesc adeverinţe de absolvire. Adeverinţa de absolvire a studiilor conferă titularului aceleaşi drepturi legale ca şi diploma şi conţine informaţiile următoare:
a) domeniul de studii universitare;
b) programul de studii/specializarea;
c) perioada de studii;
d) media de finalizare a studiilor;
e) statutul de acreditare/autorizare provizorie, forma de învăţământ, limba de predare, numărul de credite şi actul normativ care le stabileşte (Hotărârea Guvernului, ordin al ministrului, după caz).
În caz de pierdere sau de distrugere, eliberarea unei noi adeverinţe urmează procedurile legale privind eliberarea duplicatelor actelor de studii.
Eliberarea Adeverinţei de absolvire/licenţă/disertaţie se va face după aproximativ 5 zile de la finalizarea examenului de absolvire/licenţă/ disertaţie.
Diploma de absolvire/licenţă/disertaţie şi suplimentul la diplomă se vor elibera aproximativ după 1 an de la susţinerea examenului, de către Biroul Acte de Studii şi Perfecţionare Preuniversitară din cadrul Universităţii (Corp A, Rectorat, etajul II, tel. 0232-201822 sau tel. 0232-201120) http://www.uaic.ro/organizare/biroul-acte-de-studii-si-perfectionare-preuniversitara/