Repartizare Buget / Taxă

//Repartizare Buget / Taxă
Repartizare Buget / Taxă2018-11-16T12:08:09+00:00

Conform Regulamentului , la începutul fiecărui semestru, cu excepţia primului semestru din anul I, locurile finanţate de la bugetul de stat sunt redistribuite în ordinea descrescătoare a punctajelor obţinute de fiecare student înmatriculat. Ceilalţi studenţi sunt trecuţi în regim cu taxă.

 Studii universitare de licenţă (ciclul I)

  • Educaţie Fizică şi Sportivă , IF, anul 1 (-descarcă)
  • Educaţie Fizică şi Sportivă , IF, anul 2 (-descarcă)
  • Educaţie Fizică şi Sportivă , IF, anul 3 (-descarcă)
  • Kinetoterapie şi Motricitate Specială, IF, anul 1 (-descarcă)
  • Kinetoterapie şi Motricitate Specială, IF, anul 2 (-descarcă)
  • Kinetoterapie şi Motricitate Specială, IF, anul 3 (-descarcă)
  • Sport și Performanță Motrică, IF, anul I (- descarcă)

 

 Studii universitare de masterat (ciclul II)

Cursanţi 2018/2019