Taxe de școlarizare – anul universitar 2018/2019

//Taxe de școlarizare – anul universitar 2018/2019
Taxe de școlarizare – anul universitar 2018/20192019-01-08T10:43:19+00:00

Taxe de şcolarizare pentru anul universitar 2018/2019

 

Ciclul Anul I Anul II Anul III
Studii universitare de licenţă – IF (zi) 1600 lei/semestru

(3200 lei/an)

1600 lei/semestru

(3200 lei/an)

1500 lei/semestru

(3000 lei/an)

Studii universitare de masterat – IF (zi) 1700 lei/semestru

(3400 lei/an)

1700 lei/semestru

(3400 lei/an)

 

 

 

Graficul achitării taxelor de şcolarizare pentru anul universitar 2018-2019

 

Semestrul: Semestrul I Semestrul II
Tranşa: Tranşa I Tranşa II Tranşa III Tranşa IV
Data până la care trebuie achitată: 31.10.2018 15.01.2019 15.03.2019 15.05.2019
Suma de plată pentru: studii de licenţă, IF (zi) anul I 800 lei 800 lei 800 lei 800 lei
studii de licenţă, IF (zi) anul II 800 lei 800 lei 800 lei 800 lei
studii de licenţă, IF (zi) anul III 750 lei 750 lei 750 lei 750 lei
studii de master, IF (zi) anul I 850 lei 850 lei 850 lei 850 lei
studii de master, IF (zi) anul II 850 lei 850 lei 850 lei 850 lei

 

 

Taxele se pot achita la casieria facultăţii (corp D, parter, aripa dreaptă) sau la orice ghişeu BRD din ţară. 

 

Pentru plata prin bancă a taxelor

Pentru contabilizarea corectă a sumelor încasate prin virament a studenţilor şcolarizaţi cu taxă la învăţământul de zi, în momentul efectuării plăţii trebuie să fie declarate corect următoarele date:

 • Numele şi prenumele (cele înscrise în contractul de şcolarizare)
 • Codul numeric personal
 • Denumirea corectă a facultăţii şi a formei de învăţământ
  • Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport
  • studii universitare de licenţă / master şi forma de învăţământ: cursuri de zi
 • Denumirea corectă a tipului de taxă plătit
 • taxă şcolarizare, taxă admitere, taxă înmatriculare, taxă reînmatriculare, taxă reexaminare (examen neinclus în planul de învăţământ), taxă refacere activitate didactică, taxă duplicat carnet / legitimaţie, taxă examen finalizare studii, taxă pentru programa analitică.
 • Contul şi banca — RO68BRDE240SV89534452400 – orice sucursală BRD din ţară

 

 

 

 

Extras din REGULAMENT PRIVIND ACTIVITATEA PROFESIONALĂ A STUDENŢILOR – CICLUL DE STUDII UNIVERSITARE DE LICENŢĂ + MASTER (2018/2017)

 

TAXA DE ŞCOLARIZARE aprobată anual de Senatul Universităţii se aplică tuturor studenţilor înscrişi la studii în anul universitar curent în regim „cu taxă” şi se achită fie integral, fie în rate, astfel:

Pentru semestrul I:

Tranşa I – 50% din taxa semestrială până la 31 octombrie;

Tranşa a II-a – 50% din taxa semestrială până la 15 ianuarie.

Pentru semestrul al II-lea:

Tranşa I – 50% din taxa semestrială până la 15 martie;

Tranşa a II-a – 50% din taxa semestrială până la 15 mai.

 

În cazul retragerii de la studii sau al întreruperii studiilor, studentul înmatriculat cu taxă la învăţământ cu frecvenţă, în funcţie de data la care a fost depusă cererea de retragere sau de întrerupere a studiilor, datorează Universităţii taxă de şcolarizare, după cum urmează:

 • dacă cererea este înregistrată în intervalul 1 octombrie – 5 decembrie a anului universitar, va datora 25% din taxa de şcolarizare totală (jumătate din taxa aferentă semestrului I);
 • dacă cererea este înregistrată în intervalul 6 decembrie – 15 martie, va datora 50% din taxa de şcolarizare totală (taxa aferentă semestrului I);
 • dacă cererea este înregistrată in intervalul 16 martie – 15 mai, va datora 75% din taxa de şcolarizare totală (taxa aferentă semestrului I şi jumătate din taxa pentru semestrul al II-lea);
 • dacă cererea este înregistrată după data de 15 mai, va datora taxa de şcolarizare integrală.

Taxa netă de plată la momentul retragerii se va determina ca diferenţa între taxa totală datorată cumulat şi taxa totală achitată cumulat de la începutul anului universitar, la care se adaugă eventualele taxe neachitate în anii universitari anteriori.