Admitere 2020

Acasa/Admitere 2020
Admitere 20202020-09-01T22:21:57+03:00

LISTE FINALE – LOCURI CONFIRMATE

afișat 01.09.2020


LISTE FINALE 

EXAMEN DE ADMITERE – FACULTATEA DE EDUCAȚIE FIZICA ȘI SPORT, SESIUNEA IULIE  2020

ÎN ATENŢIA CANDIDAŢILOR DECLARAŢI ADMIŞI!

?  CONDIŢII DE ÎNCHEIERE A CONTRACTULUI DE STUDII ŞI CONFIRMAREA LOCULUI

 În zilele de 3-7, 10-14, 17-21, 24-26 august 2020, interval orar 09 – 12, 13 – 15:

 • Candidaţii admişi pe locurile de la buget 
 • Achită 50 lei taxă înmatriculare
 • Semnează contractul de studii
 • Completează dosarul cu actele în original.

 

 • Candidaţii admişi pe locurile cu taxă:
  • Achită 500 lei (din taxa de şcolarizare) 
  • Semnează contractul de studii;
  • Completează dosarul cu actele în original.

Candidaţii înscrişi online, pentru a confirma locul, sunt obligaţi să aducă un dosar plic cu actele în original.

DETALII PLATĂ TAXE DE ÎNMATRICULARE / ŞCOLARIZARE

Taxa de înmatriculare  / şcolarizare se achită prin ordin de plată, la orice sucursală BRD din ţară sau plată online (https://plati-taxe.uaic.ro/).

În momentul efectuării plăţii trebuie să fie declarate corect următoarele date:

 • Numele şi prenumele candidatului;
 • Codul numeric personal;
 • Denumirea corectă a facultăţii şi a formei de învăţământ:
  • Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport, Studii universitare de licenţă – cursuri de zi (cod 1241)
 • Denumirea corectă a tipului de taxă plătit:
  • Taxă înmatriculare (cod 38)
  • Taxa şcolarizare (cod 31)
 • Contul şi banca — RO68BRDE240SV89534452400 – orice sucursală BRD din ţară

**Este foarte important ca plata să fie făcută cu numele candidatului; ALTFEL, CHITANŢA NU VA PUTEA FI LUATĂ ÎN CONSIDERARE.

*** În cazul plăţii online vă rugăm să listaţi confirmarea de pe e-mail, unde se regăseste numele şi prenumele candidatului (https://plati-taxe.uaic.ro/), ALTFEL, CHITANŢA NU VA PUTEA FI LUATĂ ÎN CONSIDERARE.

ÎN ATENŢIA CANDIDAŢILOR DECLARAŢI RESPINŞI!

În cazul retragerii candidaţilor admişi, listele se vor reorganiza în ordinea descrescătoare a mediei finale de admitere şi puteţi fi declaraţi admişi. 

În această situaţie, comisia de admitere vă va contacta la numerele de telefon specificate în fişa de înscriere.


LISTE FINALE 

EXAMEN DE ADMITERE – FACULTATEA DE EDUCAȚIE FIZICA ȘI SPORT, SESIUNEA IULIE  2020

Publicat: 27.07.2020, ora 18.00

Descărcați Ghidurile de admitere:

Go to Top