Admitere 2023

Acasa/Admitere 2023
Admitere 20232023-09-14T16:09:59+03:00

ADMITERE 2023 Licență

 

   ADMITERE

SEPTEMBRIE 2023

REZULTATE ADMITERE KMS DUPĂ CONFIRMĂRI 14.09.2023

REZULTATE ADMITERE KMS DUPĂ CONFIRMĂRI 13.09.2023

   

REZULTATE ADMITERE KMS 

Postat 11.09.2023

   ADMITERE

SEPTEMBRIE 2023

REZULTATE TEZĂ BIOLOGIE 

Postat 08.09.2023

FOARTE IMPORTANT!!!

TOȚI CANDIDAȚII AU OBLIGAȚIA DE A CONFIRMA SAU DE A SE RETRAGE

DIN CONCURSUL DE ADMITERE (FIZIC SAU ONLINE),

pentru detalii

Persoană de contact: Florentina-Petruța MARTINAȘ

 E-mail: petruta.martinas@uaic.ro 

Tel: 0751851970

 

Informații pentru candidații declarați admiși

În zilele de 11.09.2023  și 12.09.2023 interval orar 08.30-12.00, 13.00-15.30, se vor achita următoarele taxe pentru confirmarea locului (la BRD sau pe Plăţi taxe UAIC) şi candidații/împuterniciții se vor prezenta la secretariatul FEFS:

 • Candidații declarați admiși pe locurile finanțate de la buget au obligația de a depune, conform calendarului, dosarul cu actele de studii în original, de a semna Contractul de studii și de a achita taxa de înmatriculare în cuantum de 50 lei.

 • Candidații admiși pe locurile cu taxă au obligația să achite o parte din taxa de școlarizare a semestrului 1 al anului universitar 2023/2024 în cuantum de 600 lei, să depună dosarul cu actele de studii în original sau copii legalizate ale actelor de studii însoțite de adeverința care atestă prezenţa actelor respective la altă facultate/instituție de învățământ superior și să semneze contractul de studii.

   

  CALENDARUL CONCURSULUI DE ADMITERE

SEPTEMBRIE 2023

Specializare: SPORT ȘI PERFORMANȚĂ MOTRICĂ
ACREDITATĂ

NUMĂR DE LOCURI:
Buget: 1 – Candidați proveniți din sistemul de protecție socială

Media de admitere:
 Nota la proba sportivă (la alegere) – 60%
 Media examenului de bacalaureat – 40%

Criterii de departajare:
 Media la Limba Română a ultimului an de studiu din liceu;
 Media anilor de studiu, de liceu;

Înscrierea online:
Pentru înscrierea on-line (https://inscriere.uaic.ro/SitePages/Home.aspx), actele solicitate anterior (mai
puțin fotografiile și dosarul) vor fi scanate și încărcate în sistemul de înscriere
on-line, candidatul asumându-și obligația de a depune actele în original sau în copie
legalizată, după caz, la momentul confirmării locului.
Fișa de înscriere se completează în format electronic în platforma specifică.

Înscrierea în format fizic:
Înscrierea la concursul de admitere se face prin prezența fizică a candidatului, pe
baza cărții de identitate/pașaportului (sau în numele candidatului, de către o altă persoană,
pe bază de procură notarială).

Pentru înscrierea la admitere, candidații vor completa o fișă de înscriere în format online, la care se anexează următoarele acte:

 diploma de Bacalaureat obţinută în România, în original (se acceptă diploma de Bacalaureat în
copie dacă s-a efectuat o înscrierea prealabilă la o altă facultate, caz în care se va
adăuga la dosar o adeverință din partea facultății la care s-a efectuat prima înscriere) sau
diploma de Bacalaureat sau un document echivalent și atestatul de echivalare emis de CNRED, pentru
studiile efectuate în afara României sau dosarul de echivalare complet în vederea
transmiterii de către Universitate către CNRED sau adeverință de Bacalaureat în original (doar
pentru candidații care au promovat examenul de bacalaureat în sesiunile corespunzătoare
anului școlar 2022/2023 și cărora nu le-a fost eliberată Diploma de Bacalaureat până la momentul
înscrierii la concursul de admitere).
 foaia matricolă pentru clasele IX-XII (IX-XIII), în original şi copie;
 cartea de identitate (care atestă domiciliul în România)/ paşaport (candidaţi din ţările membreUE, S EE şi Elveţia) în original* și copie;
 certificat de naştere în original* și copie;
 certificatul de căsătorie sau documentul care atestă schimbarea numelui, dacă este cazul, în original* și copie;
 adeverinţă medicală tip, eliberată în ultimele 6 luni, care să menţioneze starea de
sănătate a candidatului (este / nu este în evidență cu boli cronice și care sunt acestea, dacă este cazul) – eliberată de medicul de familie;
 adeverință medicală din care să rezulte faptul că persoana respectivă poate susține probe sportive / activități sportive practice, respectiv candidatul este apt din punct de vedere medical
pentru domeniul Educație Fizică și Sport, să atașeze la adeverință, traseul EKG DE EFORT cu mențiunea „APT PENTRU EFORT FIZIC”, eliberat de medicul de medicină sportivă, medic cardiolog sau medic specializat în medicină internă;
 în cazul studenţilor/absolvenţilor/exmatriculaţilor unei instituții de învățământ superior: adeverinţă din care să rezulte numărul de semestre urmate la buget / taxă şi numărul de semestre în care a beneficiat de bursă, dacă este cazul;
 3 fotografii color tip legitimaţie (format 3/4 cm);
 acordul de prelucrare a informațiilor având caracter personal (Anexa IV);
 dovada achitării taxei de admitere sau documentul care dovedeşte scutirea de taxă;
 dosar plic carton.
(*) se restituie candidatului după certificarea documentului în copie de către
membrii comisiei de admitere
În cazul în care un candidat se prezintă la concursul de admitere în învăţământul superior concomitent la două sau mai multe domenii/facultăţi/instituţii, dosarul cu actele originale se depune la prima opţiune. Înscrierea pentru celelalte domenii se face pe baza documentelor mai sus menţionate, prezentate în copie certificată de către facultatea/instituția care deține originalul și însoțite de o adeverinţă de confirmare că actele în original s-au depus la altă facultate/instituţie. 

 SPECIALIZAREA: KINETOTERAPIE ȘI MOTRICITATE SPECIALĂ

Probă sportivă eliminatorie, evaluată cu ADMIS/RESPINS 7 SEPTEMBRIE 2023 ORA 8:00
Teză scrisă (test grilă) la disciplina Biologie 8 SEPTEMBRIE 2023

Ora 11 (ora de acces în sală: 10:00 – 10:45).
Accesul în sală se va face numai pe baza cărții de identitate/pașaport
Afișarea rezultatelor 8 SEPTEMBRIE 2023

Modele de subiecte  pentru proba – Teză scrisă (test grilă) la disciplina Biologie 

CONTACT:

TANASĂ RALUCA: 0751 643 227

CÎTEA ALEXANDRU: 0746 433 702

  

REZULTATE CONCURS DE ADMITERE IULIE 2023

DUPĂ CONFIRMĂRILE DIN ETAPA A VIII-A

POSTAT 29.08.2023 ORA 9:45

FOARTE IMPORTANT!!!

LISTELE DE AȘTEPTARE se actualizează după perioada de confirmare (dacă este cazul!) (31.08.2023).

TOȚI CANDIDAȚII AU OBLIGAȚIA DE A CONFIRMA SAU DE A SE RETRAGE

DIN CONCURSUL DE ADMITERE (FIZIC SAU ONLINE),

pentru detalii punirares@yahoo.com (EFS și SPM) sau 0745460578

 

Informații pentru candidații declarați admiși

În zilele de 29.08.2023 și 30.08.2023 interval orar 08.30-12.00, 13.00-15.30, se vor achita următoarele taxe pentru confirmarea locului (la BRD sau pe Plăţi taxe UAIC ) şi candidații/împuterniciții se vor prezenta la secretariatul FEFS:

 • Candidații declarați admiși pe locurile finanțate de la buget au obligația de a depune, conform calendarului, dosarul cu actele de studii în original, de a semna Contractul de studii și de a achita taxa de înmatriculare în cuantum de 50 lei.
 • Candidații admiși pe locurile cu taxă au obligația să achite o parte din taxa de școlarizare a semestrului 1 al anului universitar 2023/2024 în cuantum de 600 lei, să depună dosarul cu actele de studii în original sau copii legalizate ale actelor de studii însoțite de adeverința care atestă prezenţa actelor respective la altă facultate/instituție de învățământ superior și să semneze contractul de studii.

 

 

REZULTATE CONCURS DE ADMITERE IULIE 2023

DUPĂ CONFIRMĂRILE DIN ETAPA A VII-A

Anunţ important

Pentru specializările EFS şi SPM toate locurile au fost ocupate!

Pentru locurile rămase la specialiazarea KMS va fi organizată o noua sesiune în  luna septembrie, vă rugăm sa urmariţi postările de pe site-ul facultăţii.

POSTAT 23.08.2023 ORA 9:45

REZULTATE CONCURS DE ADMITERE IULIE 2023

DUPĂ CONFIRMĂRILE DIN ETAPA A VI-A

POSTAT 18.08.2023 ORA 15.45

REZULTATE CONCURS DE ADMITERE IULIE 2023

DUPĂ CONFIRMĂRILE DIN ETAPA A IV-A

POSTAT 10.08.2023 ORA 15.45

REZULTATE CONCURS DE ADMITERE IULIE 2023

DUPĂ CONFIRMĂRILE DIN ETAPA A III-A

POSTAT 07.08.2023 ORA 22.50

FOARTE IMPORTANT!!!

LISTELE DE AȘTEPTARE se actualizează după perioada de confirmare (11.08.2023).

TOȚI CANDIDAȚII AU OBLIGAȚIA DE A CONFIRMA SAU DE A SE RETRAGE

DIN CONCURSUL DE ADMITERE (FIZIC SAU ONLINE),

pentru detalii punirares@yahoo.com (EFS și SPM) sau 0745460578

 

Informații pentru candidații declarați admiși

În zilele de 08.08.2023,  09.08.2023  și 10.08.2023 interval orar 08.30-12.00, 13.00-15.30, se vor achita următoarele taxe pentru confirmarea locului (la BRD sau pe Plăţi taxe UAIC) şi candidații/împuterniciții se vor prezenta la secretariatul FEFS:

 • Candidații declarați admiși pe locurile finanțate de la buget au obligația de a depune, conform calendarului, dosarul cu actele de studii în original, de a semna Contractul de studii și de a achita taxa de înmatriculare în cuantum de 50 lei.

 • Candidații admiși pe locurile cu taxă au obligația să achite o parte din taxa de școlarizare a semestrului 1 al anului universitar 2023/2024 în cuantum de 600 lei, să depună dosarul cu actele de studii în original sau copii legalizate ale actelor de studii însoțite de adeverința care atestă prezenţa actelor respective la altă facultate/instituție de învățământ superior și să semneze contractul de studii.

REZULTATE CONCURS DE ADMITERE IULIE 2023

DUPĂ CONFIRMĂRILE DIN ETAPA A III-A

POSTAT 03.08.2023 ORA 7.00

FOARTE IMPORTANT!!!

LISTELE DE AȘTEPTARE se actualizează după perioada de confirmare (08.08.2023).

TOȚI CANDIDAȚII AU OBLIGAȚIA DE A CONFIRMA SAU DE A SE RETRAGE

DIN CONCURSUL DE ADMITERE (FIZIC SAU ONLINE),

pentru detalii punirares@yahoo.com (EFS și SPM) sau 0745460578

 

Informații pentru candidații declarați admiși

În zilele de 03.08.2023,  04.08.2023  și 07.08.2023 interval orar 08.30-12.00, 13.00-15.30, se vor achita următoarele taxe pentru confirmarea locului (la BRD sau pe Plăţi taxe UAIC ) şi candidații/împuterniciții se vor prezenta la secretariatul FEFS:

 • Candidații declarați admiși pe locurile finanțate de la buget au obligația de a depune, conform calendarului, dosarul cu actele de studii în original, de a semna Contractul de studii și de a achita taxa de înmatriculare în cuantum de 50 lei.
 • Candidații admiși pe locurile cu taxă au obligația să achite o parte din taxa de școlarizare a semestrului 1 al anului universitar 2023/2024 în cuantum de 600 lei, să depună dosarul cu actele de studii în original sau copii legalizate ale actelor de studii însoțite de adeverința care atestă prezenţa actelor respective la altă facultate/instituție de învățământ superior și să semneze contractul de studii.

FOARTE IMPORTANT!!!

LISTELE DE AȘTEPTARE se actualizează după perioada de confirmare (03.08.2023).

TOȚI CANDIDAȚII AU OBLIGAȚIA DE A CONFIRMA SAU DE A SE RETRAGE

DIN CONCURSUL DE ADMITERE (FIZIC SAU ONLINE),

pentru detalii punirares@yahoo.com (EFS și SPM) sau 0745460578

 

Informații pentru candidații declarați admiși

În zilele de 31.07.2023, 01.08.2023 și 02.08.2023, interval orar 08.30-12.00, 13.00-15.30, se vor achita următoarele taxe pentru confirmarea locului (la BRD sau pe Plăţi taxe UAIC ) şi candidații/împuterniciții se vor prezenta la secretariatul FEFS:

 • Candidații declarați admiși pe locurile finanțate de la buget au obligația de a depune, conform calendarului, dosarul cu actele de studii în original, de a semna Contractul de studii și de a achita taxa de înmatriculare în cuantum de 50 lei.
 • Candidații admiși pe locurile cu taxă au obligația să achite o parte din taxa de școlarizare a semestrului 1 al anului universitar 2023/2024 în cuantum de 600 lei, să depună dosarul cu actele de studii în original sau copii legalizate ale actelor de studii însoțite de adeverința care atestă prezenţa actelor respective la altă facultate/instituție de învățământ superior și să semneze contractul de studii.

FOARTE IMPORTANT!!!

LISTELE DE AȘTEPTARE se actualizează după perioada de confirmare.

TOȚI CANDIDAȚII AU OBLIGAȚIA DE A CONFIRMA SAU DE A SE RETRAGE

DIN CONCURSUL DE ADMITERE (FIZIC SAU ONLINE), pentru detalii punirares@yahoo.com (EFS și SPM) sau  anca.tanasa@uaic.ro  (KMS).

 Informații pentru candidații declarați admiși

În zilele de 20, 21, 24, 25,  26, 27 și 28.07. 2023, interval orar 08.30-12.00, 13.00-15.30, se vor achita următoarele taxe pentru confirmarea locului (la BRD sau pe Plăţi taxe UAIC ) şi candidații/împuterniciții se vor prezenta la secretariatul FEFS:

 • Candidații declarați admiși pe locurile finanțate de la buget au obligația de a depune, conform calendarului, dosarul cu actele de studii în original, de a semna Contractul de studii și de a achita taxa de înmatriculare în cuantum de 50 lei.
 • Candidații admiși pe locurile cu taxă au obligația să achite o parte din taxa de școlarizare a semestrului 1 al anului universitar 2023/2024 în cuantum de 600 lei, să depună dosarul cu actele de studii în original sau copii legalizate ale actelor de studii însoțite de adeverința care atestă prezenţa actelor respective la altă facultate/instituție de învățământ superior și să semneze contractul de studii.

 

Contact:

EFS si SPM Puni Alexandru Rares 0745 460578

KMS – Tanasă Anca-Raluca 0751 643227

KMS – Cîtea Alexandru 0746 433702

Români de pretutindeni – Onose Ionuț 0744 596993

ANUNȚ

REZULTATELE LA TEZA SCRISĂ LA BIOLOGIE AU FOST ÎNCĂRCATE PE PLATFORMĂ.
VĂ RUGĂM SĂ VĂ VERIFICAȚI CONTURILE!
CONTESTAȚIILE SE DEPUN PÂNĂ PE DATA DE 20 IULIE 2023, ORA 12:00 .

  CALENDARUL CONCURSULUI DE ADMITERE

IULIE 2023

SPECIALIZAREA: KINETOTERAPIE ȘI MOTRICITATE SPECIALĂ

Probă sportivă eliminatorie, evaluată cu ADMIS/RESPINS 17 IULIE 2023
Teză scrisă (test grilă) la disciplina Biologie 19 IULIE 2023

Ora 11 (ora de acces în sală: 10:00 – 10:45).
Accesul în sală se va face numai pe baza cărții de identitate/pașaport
Afișarea rezultatelor 20-22 IULIE 2023

Modele de subiecte  pentru proba – Teză scrisă (test grilă) la disciplina Biologie 

Exemplu subiecte KMS

 SPECIALIZAREA:EDUCAȚIE FIZICĂ ȘI SPORTIVĂ/SPORT ȘI PERFORMANȚĂ MOTRICĂ

Proba sportivă (la alegere) 17-18 IULIE 2023

 

Afișarea rezultatelor 19-21 IULIE 2023

 

FOARTE IMPORTANT!!!

În atenția candidaților la concursul de admitere al Facultății de Educație Fizică și Sport din Iași,

Înscrierea pentru sesiunea iulie 2023, indiferent de varianta aleasă (fizic sau on-line) sau ciclul de studii (licență sau master), se face completând o Fișă de înscriere pe platforma online dedicată (https://eadmitere.uaic.ro/auth/login), prin crearea unui cont și urmarea indicațiilor de pe aceasta. Candidatul are nevoie de un e-mail valid pentru înscriere, completarea fișei de înscriere fiind intuitivă și ușor de realizat.

Recomandăm completarea cu mare atenție a tuturor informațiilor solicitate, corectitudinea acestora determinând validarea rapidă a dosarului de înscriere și evitarea timpului pierdut pe baza completărilor necesare unui dosar complet.

Pentru înscrierea cu dosar fizic, fișa de înscriere completată online va fi printată de un membru al comisiei de admitere și se va alătura documentelor necesare înscrierii (precizate în Ghidul concursului de admitere corespunzător).

Comisia de admitere

În atenția candidaților Români de pretutindeni, locația Iași 

Număr de locuri disponibile, conform HS nr. 2 din data de 13.06.2023

Specializarea Locuri buget

cu bursă

Loc buget

fără bursă

Educație Fizică și Sportivă 4 0
Sport și Performanță Motrică 2 0
Kinetoterapie și Motricitate Specială 3 2

Pentru Admiterea la studii universitare de licență (specializările Educație Fizică și Sportivă, Sport și Performanță Motrică, Kinetoterapie și Motricitate Specială), candidații vor susține o probă eliminatorie (notată cu ADMIS/RESPINS), la una dintre următoarele discipline: atletism, baschet, fotbal, gimnastică, handbal, rugby și volei.

Media de admitere este 100% media anilor de studii liceale (criteriile de departajare pentru candidații cu aceeași aceeași medie sunt media de la examenul de bacalaureat și, dacă este cazul, media generală în ultima clasă de studii liceale).

Documentele necesare înscrierii și mai multe informații se găsesc la

https://admitere.uaic.ro/admiterea-candidatilor-romani-de-pretutindeni-in-anul-universitar/

Arhivă

Go to Top