Admitere Master 2023

Acasa/Admitere 2023/Admitere Master 2023
Admitere Master 20232023-09-07T13:50:22+03:00

SESIUNEA DE ADMITERE SEPTEMBRIE 2023!!!

Liste candidaţi admişi pe locurile cu taxă

FOARTE IMPORTANT!!!

 

TOȚI CANDIDAȚII ÎNSCRIȘI

 AU OBLIGAȚIA DE A CONFIRMA SAU DE A SE RETRAGE

DIN CONCURSUL DE ADMITERE (FIZIC SAU ONLINE)!

 

În perioada 11 – 12 septembrie 2023, interval orar 08:30-12:00 și 13:00-15:30, fiecare candidat admis se va prezenta la secretariatul Facultății de Educație Fizică și Sport (poate fi delegată o altă persoană cu procură notarială) pentru a completa dosarul cu actele în original (dacă este cazul), semna Contractul de studii și prezenta documentele ce atestă achitarea taxei (chitanță) corespunzătoare locului ocupat:

  • Candidații declarați admiși pe locurile finanțate de la BUGET – taxa de înmatriculare în cuantum de 50 lei (Cod Facultate 2405; zona 03; cod 38).
  • Candidații admiși pe locurile cu TAXĂ – prima tranșă a taxei de școlarizare pentru semestrul I al anului universitar 2023/2024, în cuantum de 600 lei (Cod Facultate 2405; zona 03; cod 31)

Este foarte important ca plata să fie făcută cu numele candidatului. Altfel, chitanţa nu va putea fi luată în considerare.

 

Contact

trofin.florin@uaic.ro

SESIUNEA DE ADMITERE SEPTEMBRIE 2023!!!

În atenția candidaților la concursul de admitere al Facultății de Educație Fizică și Sport din Iași,

Înscrierea pentru sesiunea SEPTEMBRIE 2023, indiferent de varianta aleasă (fizic sau on-line) sau ciclul de studii (licență sau master), se face completând o Fișă de înscriere pe platforma online dedicată (https://eadmitere.uaic.ro/auth/login), prin crearea unui cont și urmarea indicațiilor de pe aceasta. Candidatul are nevoie de un e-mail valid pentru înscriere, completarea fișei de înscriere fiind intuitivă și ușor de realizat.

Conturile de acces pe platforma de admitere vor putea fi create până cel târziu miercuri, 6 septembrie 2023, ora 17:00, iar fișele de admitere vor putea fi înregistrate până miercuri, 6 septembrie 2023, ora 18:00.

Recomandăm completarea cu mare atenție a tuturor informațiilor solicitate, corectitudinea acestora determinând validarea rapidă a dosarului de înscriere și evitarea timpului pierdut pe baza completărilor necesare unui dosar complet.

Pentru înscrierea cu dosar fizic, fișa de înscriere completată online va fi printată de un membru al comisiei de admitere și se va alătura documentelor necesare înscrierii (precizate în Ghidul concursului de admitere corespunzător).

AFIȘUL sesiunii de admitere SEPTEMBRIE 2023

GHIDUL CANDIDATULUI pentru concursul de admitere la ciclul de master 2023

REGULAMENTUL privind organizarea și desfășurarea admiterii în ciclul de studii universitare de master pentru anul universitar 2023-2024 (învățământ cu frecvență și frecvență redusă)

Concurs de admitere pentru sesiunea SEPTEMBRIE 2023!!!

Ne pregătim pentru sesiunea de admitere SEPTEMBRIE 2023.

În perioada 4 – 6 septembrie 2023 vă așteptăm la Facultatea noastră pentru înscrierea la concursul de admitere (studii universitare de MASTER) ce se va organiza pentru un număr de 28 de locuri.

Revenim cu detalii.

Vă așteptăm cu drag!

FOARTE IMPORTANT!!!

TOȚI CANDIDAȚII ÎNSCRIȘI AU OBLIGAȚIA DE A CONFIRMA SAU DE A SE RETRAGE
DIN CONCURSUL DE ADMITERE (FIZIC SAU ONLINE)!

În perioada 24 – 28 iulie 2023, interval orar 08:30-12:00 și 13:00-15:30, fiecare candidat admis se va prezenta la secretariatul Facultății de Educație Fizică și Sport (poate fi delegată o altă persoană cu procură notarială) pentru a completa dosarul cu actele în original (dacă este cazul), semna Contractul de studii și prezenta documentele ce atestă achitarea taxei (chitanță) corespunzătoare locului ocupat:

  • Candidații declarați admiși pe locurile finanțate de la BUGET – taxa de
    înmatriculare în cuantum de 50 lei (Cod Facultate 2405; zona 03; cod 38).
  • Candidații admiși pe locurile cu TAXĂprima tranșă a taxei de școlarizare
    pentru semestrul I al anului universitar 2023/2024, în cuantum de 600 lei (Cod
    Facultate 2405; zona 03; cod 31)

Este foarte important ca plata să fie făcută cu numele candidatului.

Altfel, chitanţa nu va putea fi luată în considerare.

Contact
trofin.florin@uaic.ro

FOARTE IMPORTANT!!!

În atenția candidaților la concursul de admitere al Facultății de Educație Fizică și Sport din Iași,

Înscrierea pentru sesiunea iulie 2023, indiferent de varianta aleasă (fizic sau on-line) sau ciclul de studii (licență sau master), se face completând o Fișă de înscriere pe platforma online dedicată (https://eadmitere.uaic.ro/auth/login), prin crearea unui cont și urmarea indicațiilor de pe aceasta. Candidatul are nevoie de un e-mail valid pentru înscriere, completarea fișei de înscriere fiind intuitivă și ușor de realizat.

Recomandăm completarea cu mare atenție a tuturor informațiilor solicitate, corectitudinea acestora determinând validarea rapidă a dosarului de înscriere și evitarea timpului pierdut pe baza completărilor necesare unui dosar complet.

Pentru înscrierea cu dosar fizic, fișa de înscriere completată online va fi printată de un membru al comisiei de admitere și se va alătura documentelor necesare înscrierii (precizate în Ghidul concursului de admitere corespunzător).

Comisia de admitere

În atenția candidaților Români de pretutindeni, locația Iași

Număr de locuri disponibile, conform HS nr. 3 din data de 13.06.2023

Specializarea Locuri buget cu bursă Loc buget

fără bursă

Fitness și Estetică Corporală 1 0
Kinetoterapia în Traumatologia Sportivă 1 2

Pentru Admiterea la studii universitare de master (specializările Fitness și Estetică Corporală și Kinetoterapia în Traumatologia Sportivă), selecția candidaților se va realiza conform condițiilor stabilite de fiecare facultate pentru candidații români.

Documentele necesare înscrierii și mai multe informații se găsesc la https://admitere.uaic.ro/admiterea-candidatilor-romani-de-pretutindeni-in-anul-universitar/

Go to Top