Taxe de școlarizare – anul universitar 2018/2019

//Taxe de școlarizare – anul universitar 2018/2019
Taxe de școlarizare – anul universitar 2018/20192019-11-02T13:57:16+00:00

Taxe de şcolarizare pentru anul universitar 2019/2020

Ciclul Anul I Anul II Anul III
Studii universitare de licenţă 1750 lei/semestru

(3500 lei/an)

1600 lei/semestru

(3200 lei/an)

1600 lei/semestru

(3200 lei/an)

Studii universitare de master 1800 lei/semestru

(3600 lei/an)

1700 lei/semestru

(3400 lei/an)

Graficul achitării taxelor de şcolarizare pentru anul universitar 2019-2020

Semestrul: Semestrul I Semestrul II
Tranşa: Tranşa I Tranşa II Tranşa III Tranşa IV
Data până la care trebuie achitată: 31.10.2019 15.01.2020 15.03.2020 15.05.2020
Suma de plată pentru: studii de licenţă anul I 875 lei 875 lei 875 lei 875 lei
studii de licenţă anul II 800 lei 800 lei 800 lei 800 lei
studii de licenţă anul III 800 lei 800 lei 800 lei 800 lei
studii de master anul I 900 lei 900 lei 900 lei 900 lei
studii de master anul II 850 lei 850 lei 850 lei 850 lei

 

Taxele se pot achita la orice ghişeu BRD din ţară. 

Pentru plata prin bancă a taxelor

Pentru contabilizarea corectă a sumelor încasate prin virament a studenţilor şcolarizaţi cu taxă la învăţământul de zi, în momentul efectuării plăţii trebuie să fie declarate corect următoarele date:

  • Numele şi prenumele (cele înscrise în contractul de şcolarizare)
  • Codul numeric personal
  • Denumirea corectă a facultăţii şi a formei de învăţământ
    • Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport
    • studii universitare de licenţă / master şi forma de învăţământ: cursuri de zi
  • Denumirea corectă a tipului de taxă plătit
  • taxă şcolarizare, taxă reînmatriculare, taxă reexaminare (examen neinclus în planul de învăţământ), taxă refacere activitate didactică, taxă duplicat carnet / legitimaţie, taxă examen finalizare studii, taxă pentru programa analitică.
  • Contul şi banca — RO68BRDE240SV89534452400 – orice sucursală BRD din ţară

 

Taxele de şcolarizare pot fi plătite şi on-line accesând pagina https://plati-taxe.uaic.ro/