Admitere studii de licenţă – Români de pretutindeni

Acasa/Admitere studii de licenţă – Români de pretutindeni
Admitere studii de licenţă – Români de pretutindeni2023-09-07T14:01:08+03:00

Admitere studii de LICENȚĂ 2023

Locaţia Iaşi –  informaţii generale

Sesiunea septembrie

 

Lista candidaţilor admişi pentru specializările KMS şi EFS – Români de pretutindeni 

 

Înscriere – perioada 04 – 06 septembrie 2023

Înmatricularea – confirmarea locului – 11 – 12 septembrie 2023

 

Specializări şi locuri disponibile: Învăţământ cu frecvenţă (IF) (3 ani)

Program licență Durata Locuri
Educaţie Fizică şi Sportivă IF – 3 ani 1 – BUGET, CU BURSĂ
Kinetoterapie şi Motricitate Specială IF -3 ani 1 –BUGET, FĂRĂ BURSĂ

Criterii de admitere

100% media anilor de studii liceale
Candidaţii pentru facultatea de Educaţie Fizică şi Sport, vor susţine probe eliminatorii, notate cu ADMIS/RESPINS. Menţinerea opţiunii şi confirmarea locului pentru aceste programe de studii este condiţionată de promovarea probelor eliminatorii.

 Criteriu de departajare pentru medii egale:  media la examenul de bacalaureat

Calendar de concurs

 • 04 – 06 septembrie 2023: Înscrierea candidaților
 • 07 septembrie 2023: Proba sportivă – eliminatorie
 • 08 septembrie 2023: Afișarea rezultatelor
 • 11 – 12 septembrie 2023: Înmatriculare

Candidații vor primi la momentul afișării rezultatelor instrucțiuni pentru înmatriculare.

Taxa de înscriere: Nu se percepe TAXĂ de înscriere

ATENŢIE:

Întrucât candidaţii au dreptul de a se înscrie concomitent la două sau mai multe domenii/facultăţi/instituţii, în vederea admiterii în învăţământul superior, dosarul cu actele originale se depune la prima opţiune (la înmatriculare).

Legea educaţiei naţionale nr.1/2011 art. 199:

(3) O persoană poate fi admisă şi înmatriculată ca student concomitent la cel mult două programe de studii, indiferent de instituţiile de învăţământ care le oferă. Orice subvenţie financiară sau bursă din fonduri publice se acordă, conform normelor legale în vigoare, numai într-o singură instituţie de învăţământ superior, pentru un singur program de studii.

Acte necesare înscrierii

 1. FIȘĂ DE ÎNSCRIERE (se completează on-line la Admitere UAIC)
 2. Original[*] și copie după Buletinul/Cartea/actul de identitate (pentru candidații din R. Moldova cu Buletin de identitate în format vechi: inclusiv Anexa cu dovada domiciliului)
 3. Original* și copie după certificatului de naștere, tradus în limba română sau într-o limbă de circulație internațională
 4. Original* și copie după pașaport, valabil cel puțin 6 luni de la începerea programului de studii pentru care optează candidatul
 5. Original* și copia certificatului de căsătorie, după caz, tradus în limba română sau într-o limbă de circulație internațională)
 6. Declarație pe proprie răspundere, pe baza voinței liber exprimate, de asumare a identității culturale române, potrivit legislației în vigoare, cu excepţia candidaţilor din R.Moldova și că nu a mai beneficiat de studii de licență finanțate de statului român
 7. Diploma de Bacalaureat sau echivalentă tradusă în limba română sau într-o limbă de circulație internațională în original
 8. Copii ale foilor matricole pentru studiile liceale absolvite, traduse în limba română sau într-o limbă de circulație internațională
 9. ADEVERINŢĂ MEDICALĂ 1, eliberată în ultimele 6 luni, care să menţioneze starea de sănătate a candidatului (este/nu este în evidenţă cu boli cronice, şi care sunt acestea, dacă este cazul)
 10. ADEVERINŢĂ MEDICALĂ 2, eliberată de către medicul de medicină sportivă, medicul cardiolog, medicul de medicină internă (NU medicul de familie), cu mențiunea ”APT EFORT FIZIC”.
 11. 2 fotografii 3×3 cm
 12. Candidații români de pretutindeni care au studii în altă țară decât România sau R. Moldova, trebuie să prezinte, împreună cu diplomele, adeverința de echivalare eliberată de Ministerul de resort din țara de domiciliu.

Candidatul își asumă pe propria răspundere, cunoscând consecinţele administrative şi juridice (inclusiv penale) ale declaraţiilor inexacte/false, următoarele:
– datele furnizate în fişă și documentele anexate sunt conforme cu realitatea;
– a luat cunoştinţă de prevederile Metodologiei de admitere;
– dosarele necompletate vor fi respinse.

Notă: pentru documentele necesare care sunt în LIMBA RUSĂ sau în LIMBA ROMÂNĂ, dar cu CARACTERE CHIRILICE, este necesară TRADUCEREA LEGALIZATĂ.

[*] Se restituie candidatului după certificarea documentului în copie de către membrii comisiei

Go to Top