Misiunea și obiectivele facultății

Acasa/Misiunea și obiectivele facultății
Misiunea și obiectivele facultății2020-02-19T12:15:13+03:00

MISIUNEA FACULTĂŢII DE EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI SPORT

 

Misiunea Facultății de Educaţie Fizică şi Sport rezultă din rolurile fundamentale asumate de către Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași prin Carta universitară, în concordanță cu legislația în vigoare. 

Aceasta include:

 • cultivarea valorilor educației și a domeniului ştiinţei sportului și educației fizice;
 • implicarea activă în dezvoltarea educației fizice și sportului pe plan intern și internațional; 
 • dezvoltarea societăţii româneşti în spiritul unui stat de drept, liber şi democratic prin               promovarea valorilor educației fizice și sportului;
 • întreținerea tradiţiei gândirii libere şi a democraţiei academice, în spiritul recunoaşterii drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului activ.

 

În concordanță cu misiunea asumată, facultatea își definește următoarele obiective principale:

 • Formarea  universitară de specialiști în domeniile: educație fizică şi sport şi kinetoterapie;
 • Perfecționarea continuă a absovenţilor prin oferirea de programe de master şi studii doctorale;
 • Dezvoltarea cercetării ştiinţifice şi realizarea de proiecte ştiinţifice, inclusiv cu caracter interdisciplinar, cu impact național și internațional;
 • Promovarea spiritului antreprenorial şi a transparenţei în  procesul decizional;
 • Dezvoltarea unei culturi organizaționale bazată pe calitate, pe perfecționarea și promovarea resurselor umane cu înaltă calificare, pentru un învățământ universitar de excelență;
 • Asigurarea cooperării cu mediul socio-economic, în vederea facilitării tranziției tinerilor specialiști spre piața muncii;
 • Modernizarea și extinderea bazei materiale, pentru facilitarea creșterii performanței didactice și științifice;
 • Consolidarea relațiilor internaționale prin schimburi și prin diversificarea ofertei educaționale.

 

OBIECTIVELE PROGRAMULUI DE STUDII UNIVERSITARE DE LICENȚĂ EDUCAȚIE FIZICĂ ȘI SPORTIVĂ

 

 • Formarea  inițială universitară de specialiști în specializarea Educație fizică şi sportivă;
 • Perfecționarea continuă a absolvenților programului, prin oferirea de programe de master şi studii doctorale;
 • Dezvoltarea cercetării ştiinţifice şi  realizarea de proiecte ştiinţifice, cu implicații în educația fizică școlară, sportul pentru toți, precum și în calitatea vieții actorilor sociali;
 • Promovarea spiritului antreprenorial şi transparenţei în  procesul decizional;
 • Promovarea resurselor umane în specializarea Educație fizică şi sportivă cu înaltă calificare, pentru un învățământ universitar de excelență;
 • Asigurarea cooperării cu mediul socio-economic (instituții de învățământ, mediul privat, ONG-uri), în vederea facilitării activităților de practică / internship și a integrării pe piața muncii;
 • Modernizarea și extinderea bazei materiale a programului, pentru asigurarea performanței didactice și științifice;
 • Consolidarea relațiilor internaționale prin mobilități de studiu, de predare și de practică (outgoing și incoming) și prin programe în limbi de circulație internațională.

 

OBIECTIVELE PROGRAMULUI DE STUDII UNIVERSITARE DE LICENȚĂ KINETOTERAPIE ȘI MOTRICITATE SPECIALĂ

 

 • Formarea  universitară de specialiști în specializarea Kinetoterapie și motricitate specială;
 • Perfecționarea continuă a absovenţilor programului, prin oferirea de programe de master şi studii doctorale;
 • Dezvoltarea cercetării ştiinţifice şi  realizarea de proiecte ştiinţifice cu implicații în recuperarea kinetoterapeutică, precum și în îmbunătățirea calității vieții persoanelor cu dizabilități.
 • Promovarea spiritului antreprenorial şi transparenţei în  procesul decizional;
 • Promovarea resurselor umane în specializarea Kinetoterapie și motricitate specială cu înaltă calificare, pentru un învățământ universitar de excelență;
 • Asigurarea cooperării cu mediul socio-economic (spitale, clinici, centre de fizio-kinetoterapie, cluburi sportive etc.), în vederea facilitării tranziției absolvenților programului spre piața muncii;
 • Modernizarea și extinderea bazei materiale a programului, pentru asigurarea performanței didactice și științifice;
 • Consolidarea relațiilor internaționale prin programe în limbi de circulație internațională, precum și prin mobilități de studiu, de predare și de practică (outgoing și incoming).

 

OBIECTIVELE PROGRAMULUI DE STUDII UNIVERSITARE DE LICENȚĂ SPORT ȘI PERFORMANȚĂ MOTRICĂ

 

 • Formarea  inițială universitară de specialiști în specializarea Sport și performanță motrică;
 • Perfecționarea continuă a absovenţilor programului, prin oferirea de programe de master şi studii doctorale;
 • Dezvoltarea cercetării ştiinţifice şi  realizarea de proiecte ştiinţifice, cu implicații în sportul pentru toți, sportul de performanță, precum și în calitatea vieții actorilor sociali;
 • Promovarea spiritului antreprenorial şi transparenţei în  procesul decizional;
 • Promovarea resurselor umane în specializarea Sport și performanță motrică cu înaltă calificare, pentru un învățământ universitar de excelență;
 • Asigurarea cooperării cu mediul socio-economic (cluburi și asociații sportive, instituții de învățământ, federații, mediul privat), în vederea facilitării activităților de practică / internship și a integrării pe piața muncii;
 • Modernizarea și extinderea bazei materiale a programului, pentru asigurarea performanței didactice și științifice;
 • Consolidarea relațiilor internaționale prin constituirea de echipe de cercetare, precum și prin mobilități de studiu, de predare și de practică (outgoing și incoming).

 

Go to Top