Despre facultate

Acasa/Despre facultate
Despre facultate2023-07-10T15:24:59+03:00

Facultatea de Educație Fizică şi Sport din cadrul Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi are trei specializări: Educaţie Fizică şi Sportivă, Kinetoterapie şi Motricitate Specială și Sport și performanță motrică. Aceste specializări pregătesc studenţii pentru a deveni profesori de educaţie fizică şi sport, antrenori, kinetoterapeuţi, instructori sportivi cu misiunea de a educa copiii şi adolescenţii din sistemul de învăţământ şi din domeniul sportului. Întregul proces de formare şi perfecţionare a omului de la naştere pe tot parcursul vieţii se impune a fi organizat, fundamentat pe baze ştiinţifice şi ordonat în conformitate cu principiile şi legităţile disciplinei. Educaţia fizică este o componentă a educaţiei permanente, are rol în menţinerea unei stări optime de sănătate.

Specialiştii în kinetoterapie dobândesc abilităţi şi cunoştinţe pentru activitatea de recuperare şi tratament post-traumatic.

Durata studiilor este de 3 ani, absolvenţii obţinând titlul de licenţiat în educaţie fizică şi sport, respectiv licenţiat în kinetoterapie.

Învăţământul se desfăşoară pe baza sistemului european de credite transferabile, studenţii parcurgând în mod facultativ disciplinele care alcătuiesc modulul psiho – pedagogic, care le va permite exercitarea profesiei de profesor la toate nivelele de învăţământ preuniversitar şi universitar.

Absolvenţii ciclului de licenţă pot parcurge în continuare programe de master acreditate, atât în domeniul Științei Sportului și educaţiei fizice , cât şi la specializarea „Kinetoterapie şi Motricitate specială”.

Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport dispune de o bază materială proprie, modernă, pentru desfăşurarea lecţiilor practico-metodice, săli de curs şi seminarii pentru desfăşurarea activităţilor teoretice, de cabinete metodice şi de o bibliotecă de specialitate bogată, care asigură studenţilor materiale informative pentru un învăţământ de calitate.

O altă direcţie de desfăşurare a activităţii Facultăţii de Educaţie Fizică şi Sport este şi cea de cercetare ştiinţifică, care se desfăşoară în conformitate cu planul strategic a Universităţii, concretizat în lucrări şi articole ştiinţifice publicate în reviste de specialitate şi monografii.

Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport dezvoltă colaborări cu universităţi din Franţa, Portugalia, Moldova, Germania, Turcia în cadrul programelor europene Erasmus şi cu toate Facultăţile de Educaţie Fizică şi Sport din România.

Go to Top