Studii

Studii2020-10-08T09:25:40+03:00

Studii de licență

Educație Fizică și Sportivă

Kinetoterapie şi Motricitate Specială

Sport și performanță motrică

Studii de master

Kinetoterapia în Traumatologia Sportivă

Fitness şi Estetică Corporală

Kinetoterapie în Traumatologie Sportivă, extensie în Republica Moldova

Educatie Fizică și Sportivă Școlară

ANUNȚ – sesiune specială de examene septembrie 2020

În perioada 31 august – 10 septembrie 2020, se va desfășura o sesiune specială de examene dedicată tuturor studenților care nu au putut finaliza situația școlară la finalul semestrului II  și/sau să susțină examenele de absolvire / licență / disertație, conform Hotărârii Biroului Executiv al Consiliului de Administrație al Universității ”Alexandru Ioan Cuza” din Iași, nr. 4S din 03.07.2020

Click pentru a descărca programarea examenelor LICENȚĂ- sesiunea septembrie

Click pentru a descărca programarea examenelor MASTER – sesiunea septembrie

 • Precizări privind sesiunea de examene – septembrie 2020, aprobate în ședința B.E.C.A. din 16.07.2020 
 • În şedinţa extraordinară a Consiliului Facultăţii de Educaţie Fizică şi Sport din data de 08.07.2020, s-a aprobat perioada 01 – 26.08.2020 pentru transmiterea cererilor la secretariatul facultății (la adresa de e-mail sairinei@uaic.ro) de către studenții care nu au putut finaliza situația școlară la finalul semestrului II și/sau să susțină examenele de absolvire/licență/disertație, conform Hotărârii B.E.C.A. nr. 4S din 03.07.2020.
 • Model cerere studenți
 • Model cerere absolvenți
 • În şedinţa extraordinară a Consiliului Facultăţii de Educaţie Fizică şi Sport din data de 08.07.2020, s-au aprobat următoarele date de examen în vederea organizării și desfășurării examenului pentru finalizarea studiilor universitare de licenţă, conversie profesională şi master:
Examen de finalizare a studiilor

Data

LICENȚĂ 7 septembrie 2020
ABSOLVIRE 7 septembrie 2020
DISERTAȚIE 9 septembrie 2020

Programarea examenelor pentru studenţii din anul 1 (licenţă + master) + anul 2 (licenţă) în sesiunea de restanţe / măriri IUNIE 2020

Licenţă

Master

Programarea examenelor pentru studenţii din anii terminali în sesiunea de restanţe / măriri IUNIE 2020

Licenţă

Master

Programarea examenelor, semestrul II, anul universitar 2019-2020

Licență

Master

Anunţ privind susţinerea examenelor şi restanţelor în sesiunea IUNIE  2020

 • Anunţ privind susţinerea examenelor şi restanţelorîn sesiunea IUNIE  2020Studenţii, masteranzii şi cursanţii din anul universitar 2019-2020 care participă la sesiunea de examene si restanţe din iunie 2020, au obligatia de a transmite tutorelui de an pe e-mail, până cel tarziu 29 mai 2020, Declaraţie acord inregistrare audio/video examene, semnată olograf si scanată.

  Studii  universitare de licenţă

  Nr. crt. Numele şi prenumele tutorelui de an Anul / Specializarea Adresă e-mail
  1. Lect. dr. Ungurean Bogdan-Constantin Anul 1, Educaţie Fizică şi Sportivă bungurean@yahoo.com
  2. Lect.dr. Onose Raluca-Mihaela Anul 1, Kinetoterapie şi Motricitate Specială raluca.hodorca@yahoo.com
  3. Lect.dr. Dumitru Iulian-Marius Anul 1, Sport şi Performanţă Motrică imdumitru@yahoo.com
  4. Lect. dr. Onose Ionuţ Anul 2, Educaţie Fizică şi Sportivă onoseionut@yahoo.com
  5. Prof. dr. Abalaşei Beatrice-Aurelia Anul 2, Kinetoterapie şi Motricitate Specială beatrice.abalasei@uaic.ro
  6. Lect. dr. Oprean Alexandru Anul 2, Sport şi Performanţă Motrică alexandruoprean@yahoo.com
  7. Asist.dr. Trofin Florin-Petruţ Anul 3, Educaţie Fizică şi Sportivă florintrofin@gmail.com
  8. Asist.drd. Lucaci Paul Anul 3, Kinetoterapie şi Motricitate Specială lucacipaul91@yahoo.com
  9. Conf.dr. Radu Liliana-Elisabeta Anul 3, Sport şi Performanţă Motrică liliradu2004@yahoo.com

  Responsabil conversie profesională: Conf.dr. Popescu Lucian – email: lucian_popescu2009@yahoo.com

  Studii universitare de master

  Nr. crt. Numele şi prenumele tutorelui de an Anul / Programul de master Adresă e-mail
  1. Conf. dr. Cristina-Elena Moraru Anul 1, Fitness şi Estetică Corporală gimcristinamoraru@yahoo.com
  2. Conf. dr. Honceriu Cezar Anul 1, Educaţie Fizică şi Sportivă Şcolară chonceri@yahoo.fr
  3. Conf. dr. Popescu Veronica Anul 1, Kinetoterapia în Traumatologia Sportivă verapop@yahoo.com
  4. Conf. dr. Popescu Veronica Anul 1, Kinetoterapia în Traumatologia Sportivă, locaţia Chişinău verapop@yahoo.com
  5. Conf. dr. Cojocariu Adrian Anul 2, Fitness şi Estetică Corporală cadriano@uaic.ro
  6. Conf. dr. Popescu Lucian Anul 2, Educaţie Fizică şi Sportivă Şcolară lucian_popescu2009@yahoo.com
  7. Prof.dr. Drosescu Paula Anul 2, Kinetoterapia în Traumatologia Sportivă paula_drosescu@yahoo.com
  8. Lect.dr. Neculăeş Marius Anul 2, Kinetoterapia în Traumatologia Sportivă, locaţia Chişinău neculaes_marius@yahoo.com

  Perioada pentru transmiterea cererilor la secretariatul facultăţii de către studenții care nu pot participa la examenele online, cu precizarea cauzelor: 20 – 27.05.2020 

  • Educaţie Fizică şi Sportivă + Conversie Profesională – secretar şef facultate Simona AIRINEI (sairinei@uaic.ro)
  • Kinetoterapie şi Motricitate Specială + Sport şi Performanţă Motrică– secretar Cristina-Elena CHIRIAC (cristina.chiriac@uaic.ro)
  • Master – secretar Elena-Violeta TANASĂ (elena.tanase@uaic.ro)

  Norme procedurale:

Go to Top