Studii

Studii2021-06-25T13:40:39+03:00

Studii de licență

A N U N Ţ

           În şedinţa ordinară a Consiliului Facultăţii de Educaţie Fizică şi Sport din data de 04.06.2021, s-a aprobat perioada 05–09.07.2021 pentru depunerea cererii şi a documentelor doveditoare la secretariatul facultăţii de către studenţii care, din motive întemeiate, nu au  putut finaliza situaţia şcolară la finalul semestrului II, indiferent de anul de studiu – sesiunea de examene din perioada 01-10.09.2021*.

          * Hotărârea BECA nr. 1 din 13.05.2021 – a fost aprobată sesiunea de examene din perioada 01-10.09.2021, pentru a fi destinată studenţilor care au beneficiat de  mobilităţi Erasmus în anul universitar 2020-2021 şi studenţilor care, din motive întemeiate, nu au putut finaliza situaţia şcolară la finalul semesturului II, indiferent de anul de studiu. Studenţii vor depune o cerere scrisă şi documentele doveditoare la secretariatul facultăţii de care aparţin, după un calendar stabilit de către conducerea acesteia. (fisier pdf)

Educație Fizică și Sportivă

Kinetoterapie şi Motricitate Specială

Sport și performanță motrică

Studii de master

Kinetoterapia în Traumatologia Sportivă

Fitness şi Estetică Corporală

Kinetoterapie în Traumatologie Sportivă, extensie în Republica Moldova

Educatie Fizică și Sportivă Școlară

Go to Top