Studii

Studii2020-06-23T10:01:23+00:00

Programarea examenelor pentru studenţii din anul 1 (licenţă + master) + anul 2 (licenţă) în sesiunea de restanţe / măriri IUNIE 2020

Licenţă

Master

Programarea examenelor pentru studenţii din anii terminali în sesiunea de restanţe / măriri IUNIE 2020

Licenţă

Master

Programarea examenelor, semestrul II, anul universitar 2019-2020

Licență

Master

Anunţ privind susţinerea examenelor şi restanţelor în sesiunea IUNIE  2020

 • Anunţ privind susţinerea examenelor şi restanţelorîn sesiunea IUNIE  2020Studenţii, masteranzii şi cursanţii din anul universitar 2019-2020 care participă la sesiunea de examene si restanţe din iunie 2020, au obligatia de a transmite tutorelui de an pe e-mail, până cel tarziu 29 mai 2020, Declaraţie acord inregistrare audio/video examene, semnată olograf si scanată.

  Studii  universitare de licenţă

  Nr. crt. Numele şi prenumele tutorelui de an Anul / Specializarea Adresă e-mail
  1. Lect. dr. Ungurean Bogdan-Constantin Anul 1, Educaţie Fizică şi Sportivă bungurean@yahoo.com
  2. Lect.dr. Onose Raluca-Mihaela Anul 1, Kinetoterapie şi Motricitate Specială raluca.hodorca@yahoo.com
  3. Lect.dr. Dumitru Iulian-Marius Anul 1, Sport şi Performanţă Motrică imdumitru@yahoo.com
  4. Lect. dr. Onose Ionuţ Anul 2, Educaţie Fizică şi Sportivă onoseionut@yahoo.com
  5. Prof. dr. Abalaşei Beatrice-Aurelia Anul 2, Kinetoterapie şi Motricitate Specială beatrice.abalasei@uaic.ro
  6. Lect. dr. Oprean Alexandru Anul 2, Sport şi Performanţă Motrică alexandruoprean@yahoo.com
  7. Asist.dr. Trofin Florin-Petruţ Anul 3, Educaţie Fizică şi Sportivă florintrofin@gmail.com
  8. Asist.drd. Lucaci Paul Anul 3, Kinetoterapie şi Motricitate Specială lucacipaul91@yahoo.com
  9. Conf.dr. Radu Liliana-Elisabeta Anul 3, Sport şi Performanţă Motrică liliradu2004@yahoo.com

  Responsabil conversie profesională: Conf.dr. Popescu Lucian – email: lucian_popescu2009@yahoo.com

  Studii universitare de master

  Nr. crt. Numele şi prenumele tutorelui de an Anul / Programul de master Adresă e-mail
  1. Conf. dr. Cristina-Elena Moraru Anul 1, Fitness şi Estetică Corporală gimcristinamoraru@yahoo.com
  2. Conf. dr. Honceriu Cezar Anul 1, Educaţie Fizică şi Sportivă Şcolară chonceri@yahoo.fr
  3. Conf. dr. Popescu Veronica Anul 1, Kinetoterapia în Traumatologia Sportivă verapop@yahoo.com
  4. Conf. dr. Popescu Veronica Anul 1, Kinetoterapia în Traumatologia Sportivă, locaţia Chişinău verapop@yahoo.com
  5. Conf. dr. Cojocariu Adrian Anul 2, Fitness şi Estetică Corporală cadriano@uaic.ro
  6. Conf. dr. Popescu Lucian Anul 2, Educaţie Fizică şi Sportivă Şcolară lucian_popescu2009@yahoo.com
  7. Prof.dr. Drosescu Paula Anul 2, Kinetoterapia în Traumatologia Sportivă paula_drosescu@yahoo.com
  8. Lect.dr. Neculăeş Marius Anul 2, Kinetoterapia în Traumatologia Sportivă, locaţia Chişinău neculaes_marius@yahoo.com

  Perioada pentru transmiterea cererilor la secretariatul facultăţii de către studenții care nu pot participa la examenele online, cu precizarea cauzelor: 20 – 27.05.2020 

  • Educaţie Fizică şi Sportivă + Conversie Profesională – secretar şef facultate Simona AIRINEI (sairinei@uaic.ro)
  • Kinetoterapie şi Motricitate Specială + Sport şi Performanţă Motrică– secretar Cristina-Elena CHIRIAC (cristina.chiriac@uaic.ro)
  • Master – secretar Elena-Violeta TANASĂ (elena.tanase@uaic.ro)

  Norme procedurale: