Studii

Studii2023-05-29T11:30:31+03:00

Studii de licență

Educație Fizică și Sportivă

Kinetoterapie şi Motricitate Specială

Kinetoterapie şi Motricitate Specială – Locația Chișinău

Sport și performanță motrică

Studii de master

Fitness şi Estetică Corporală

Kinetoterapia în Traumatologia Sportivă

Kinetoterapie în Traumatologie Sportivă, extensie în Republica Moldova

Educatie Fizică și Sportivă Școlară

SESIUNE de REEXAMINĂRI în vederea promovării sau măririi notei

05.06 – 11.06.2023 – pentru studenţii din anii terminali (anul III licenţă şi anul II master)

Studii universitare de licenţă

Studii universitare de master

26.06 – 02.07.2023 – pentru studenţii din anul I + II licenţă şi anul I master

Studii universitare de licenţă

 • Educaţie Fizică şi Sportivă, anul 1
 • Educaţie Fizică şi Sportivă, anul 2
 • Sport şi Performanţă Motrică, anul 1
 • Sport şi Performanţă Motrică, anul 2
 • Kinetoterapie şi Motricitate Specială, anul 1
 • Kinetoterapie şi Motricitate Specială, anul 2
 • Kinetoterapie şi Motricitate Specială, anul 1 – Chisinău
 • Kinetoterapie şi Motricitate Specială, anul 2 – Chisinău

Studii universitare de master

 • Educaţie Fizică şi Sportivă Școlară, anul 1
 • Fitness și Estetică Corporală, anul 1
 • Kinetoterapia în Traumatologia Sportivă, anul 1
 • Kinetoterapia în Traumatologia Sportivă, locația Chișinău, anul 1

ÎN ATENŢIA STUDENŢILOR

(Studii universitare de LICENŢĂ şi MASTER)

Referitor la examenele nepromovate în anii anteriori

Studenţii care nu au promovat o disciplină în anii anteriori şi vor să susţină din nou examenul în sesiunea de restanţe/măriri 

–  05.06 – 11.06.2023 – pentru studenţii din anii terminali (anul III licenţă şi anul II master)

–  26.06 – 02.07.2023 – pentru studenţii din anul I + II licenţă şi anul I master

trebuie să depună o cerere (însoţită de chitanţă) la secretariatul facultăţii înainte de examen .

Chitanţa pentru reexaminare se poate plăti la BRD – taxă reexaminare cod 41

Extras din Regulamentul privind activitatea profesională a studenților – ciclul de studii universitare de licenţă / master

Orice student beneficiază, la UAIC, de posibilitatea de a se prezenta, în mod gratuit, la două evaluări finale pentru fiecare disciplină studiată pe parcursul anului universitar, conform planului de învăţământ din anul universitar în care s-a înscris.

Studentul care nu a promovat o disciplină din anul universitar curent în urma evaluărilor finale gratuite poate susţine, pe parcursul aceluiaşi an universitar, în baza unei cereri scrise şi dacă examenul este programat într-o sesiune de restanţe, reevaluarea cu taxă (fără refacerea activităţii didactice).

Studentul care nu a promovat o disciplină din anii de studii anteriori poate susţine, în baza unei cereri scrise reevaluarea cu refacerea activităţii didactice la disciplina respectivă.

Despre măriri de notă

Un student poate beneficia, într-un semestru universitar,  de  două  măriri de notă; aceasta se va susţine numai în semestrul respectiv.

Prezentarea la mărire de notă se face fără înscriere pe liste şi fără cerere.

La examen, studenţii vor anunţa cadrul didactic prezenţa pentru mărire.

Prezentarea la mai multe măriri în acelaşi semestru poate fi considerată încercare de fraudă, ceea ce poate duce la exmatriculare.

 • Fiecare student are obligaţia de a-şi verifica notele şi situaţia plăţii taxelor de şcolarizare în acest program de pe internet (eSims), deoarece cu acest program se încheie mediile şi se fac toate ierarhizările pentru: redistribuirea locurilor de la buget/taxă; cazare; burse etc.
 • În cazul în care sesizaţi greşeli privind situaţia şcolară trebuie să aduceţi imediat la cunoştinţă secretariatului.

Studenţii care nu respectă următoarele prevederi

nu pot fi primiţi în sesiunea de examene, urmând a fi exmatriculaţi!

Extras din Regulamentul studiilor universitare de licenţă / master:

Taxa de şcolarizare aprobată anual de Senatul Universităţii se aplică tuturor studenţilor înscrişi la studii în anul universitar curent în regim „cu taxă” şi se achită fie integral, fie în rate, astfel:

Pentru semestrul I:

– Tranşa I – 50% din taxa semestrială până la 15 noiembrie;

– Tranşa a II-a – 50% din taxa semestrială până la 15 ianuarie.

Pentru semestrul al II-lea:

– Tranşa I – 50% din taxa semestrială până la 15 martie;

– Tranşa a II-a – 50% din taxa semestrială până la 15 mai.

 Taxele se pot achita la orice ghişeu BRD din ţară. NU se percep comisioane pentru aceste operaţiuni. NU se cere studentului să cunoască numărul de cont în care se va vira suma plătită.

La ghişeul BRD, studentul va menţiona: 

 • că este student al Universităţii «Alexandru Ioan Cuza» Iaşi,
 • la Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport, 
 • tipul studiilor: studii universitare de licenţă / master şi forma de învăţământ: cursuri de zi , tipul taxei pe care o plăteşte: taxă şcolarizare, taxă admitere, taxă înmatriculare, taxă reînmatriculare, taxă reexaminare (examen neinclus în planul de învăţământ), taxă refacere activitate didactică, taxă duplicat carnet / legitimaţie, taxă pentru programa analitică

 

Mod de lucru pentru studenţii înscrişi la studii universitare de licenţă şi de master în cazul refacerii unei discipline

 1. În conformitate cu Regulamentul privind activitatea profesională a studenţilor (licenţă + master), refacerea unei discipline este posibilă numai în regim cu taxă.

 2. Cuantumul sumei este stabilit conform Regulamentului privind activitatea profesională a studenţilor din ciclul de studii universitare de licenţă / master.

 3. Studentul depune la secretariatul facultăţii o cerere adresată Doamnei Decan în care solicită refacerea disciplinei, menţionând numele cadrului didactic titular al disciplinei respective.

 4. Termenul de depunere a cererilor la secretariat: 15 zile înainte de începerea semestrului.

 5. Secretariatul, în baza cererii studentului, solicită cadrului didactic avizarea cererii şi propunerea modalităţii de refacere a disciplinei.

 6. Cadrul didactic avizează cererea studentului şi transmite secretariatului propunerea de refacere în termen de 5 zile de la notificarea de către secretariat.

 7. Secretariatul centralizează cererile avizate şi însoţite de propunerile de refacere a cadrelor didactice şi le înaintează conducerii facultăţii.

 8. După aprobarea cererilor, secretariatul anunţă studentul şi cadrul didactic.

 9. În cazul îndeplinirii tuturor cerinţelor, studentul se va prezenta la evaluare în sesiunea programată.

Go to Top