Studii

Studii2024-02-23T10:14:33+03:00

Studii de licență

Educație Fizică și Sportivă

Kinetoterapie şi Motricitate Specială

Kinetoterapie şi Motricitate Specială – Locația Chișinău

Sport și performanță motrică

Studii de master

Fitness şi Estetică Corporală

Educatie Fizică și Sportivă Școlară

Kinetoterapia în Traumatologia Sportivă

Kinetoterapie în Traumatologie Sportivă, extensie în Republica Moldova

Mod de lucru pentru studenţii înscrişi la studii universitare de licenţă şi de master în cazul refacerii unei discipline

  1. În conformitate cu Regulamentul privind activitatea profesională a studenţilor (licenţă + master), refacerea unei discipline este posibilă numai în regim cu taxă.

  2. Cuantumul sumei este stabilit conform Regulamentului privind activitatea profesională a studenţilor din ciclul de studii universitare de licenţă / master.

  3. Studentul depune la secretariatul facultăţii o cerere adresată Doamnei Decan în care solicită refacerea disciplinei, menţionând numele cadrului didactic titular al disciplinei respective.

  4. Termenul de depunere a cererilor la secretariat: 15 zile înainte de începerea semestrului.

  5. Secretariatul, în baza cererii studentului, solicită cadrului didactic avizarea cererii şi propunerea modalităţii de refacere a disciplinei.

  6. Cadrul didactic avizează cererea studentului şi transmite secretariatului propunerea de refacere în termen de 5 zile de la notificarea de către secretariat.

  7. Secretariatul centralizează cererile avizate şi însoţite de propunerile de refacere a cadrelor didactice şi le înaintează conducerii facultăţii.

  8. După aprobarea cererilor, secretariatul anunţă studentul şi cadrul didactic.

  9. În cazul îndeplinirii tuturor cerinţelor, studentul se va prezenta la evaluare în sesiunea programată.

Go to Top