Cazare

Cazare2024-05-24T21:04:52+03:00

CAZĂRI

AN UNIV. 2024/2025

Înregistrare OPŢIUNI CAZARE pentru anul universitar 2024-2025

Studenţii din ciclurile de licenţă, master şi doctorat care solicită obţinerea unui loc de cazare în căminele UAIC pentru anul universitar 2024-2025 vor completa on-line, https://www.sport.uaic.ro/cazare/FORMULARUL de înregistrare a cererilor și opțiunilor de cazare, formular activ până la data de 31 iulie 2024.

Pentru candidaţii care vor deveni studenţi în anul I de studiu pentru fiecare dintre cele trei cicluri de studii, informaţiile vor fi specifice şi vor deveni accesibile dupa afişarea rezultatelor admiterilor.

ATENȚIE! După completarea datelor în formular, procedura trebuie să se încheie OBLIGATORIU cu apăsarea butonului „TRIMITE”

Important:

! ! ! Conform art. 36 din Regulamentul de cazare (din cadrul Regulamentului serviciilor pentru studenţi): „studenţii care nu completează tabelul (formularul) de cazare, se consideră, din oficiu, că nu solicită un loc în căminele studenţeşti.”

Dosare de cazare

Art. 14 În limita a maxim 10% dintre locurile alocate, Comisiile de cazare ale facultăţilor pot acorda drept de cazare si următoarelor categorii:

 1. a) studentelor – mame cu copii;
 2. b) studenţilor care beneficiază de prevederile art. 10, lit. r) din Legea nr. 42/ 1990,republicata, în baza Certificatului eliberat de Comisia pentru aplicarea acestei legi, care atesta calitatea lor ori a unuia dintre părinţi de „Luptători pentru Victoria Revoluţiei Române din Decembrie 1989” sau de „Erou-martir”- cu una dintre menţiunile: rănit, reţinut, rănit si reţinut, remarcat pentru fapte deosebite, însoţit de brevet semnat de Preşedintele României;
 3. c) studenţilor care sunt bolnavi TBC(în evidenta unitarilor medicale), suferă de diabet, boli maligne, sindromuri de malabsorbție grave, insuficienta renală cronicăastm bronşicepilepsiecardiopatii congenitalehepatita cronicaglaucommiopie grava, boli imunologice, sunt infestaţi cu virusul HIV sau sunt bolnavi de SIDA, spondilită anchilozantă sau reumatism articular, numai cu recomandare de la medicul specialist ca poate locui în colectivităţi si cu avizul medicului de la Dispensarul Studenţesc sau alte cazuri analizate de către Comisia de cazare.

Art. 15 Studenții menționați la art. 14. pot obține dreptul de cazare dacă au acumulat 40 de credite din 60, în anul universitar anterior.

Studenţii care solicită cazare în baza unor

 • criterii medicale
 • criterii sociale specifice: student orfan de ambii părinți/ student aflat in plasament familial (bunici, asistent maternal profesionist, alte persoane)/ student aflat in plasament rezidential (case de copii/centre de plasament) / studente-mame cu copii/ student cu părinţi participanţi la Revoluţie / caz fraţi (soră-soră / frate-frate)
 • studenţii familişti

vor completa formularul de înregistrare a opțiunilor de cazare și vor depune dosarele specifice  la secretariatul facultăţii, în perioada 27.05.2024 – 31.07.2024.

Actele necesare pentru dosarul de cazare:

Dosar medical:

 1. cerere de cazare;
 2. certificat medical sau adeverinţă medicală eliberat(ă) de către medicul specialistşi vizată de către medicul de familieşi medicul de la Policlinica Universităţii, Cămin C8, Complex „Titu Maiorescu” (vezi lista bolilor din Regulament, art.15 c);
 3. copie carte de identitate;

Studenţi familişti

 1. Cerere de cazare;
 2. Copie carte de identitate soţie;
 3. Copie carte de identitate soţ;
 4. Copie după certificatul de căsătorie;
 5. Adeverinţă studentă/salariată soţie;
 6. Adeverinţă student/salariat soţ;
 7. Copie după certificatul de naştere copil;

În cazul în care soţii nu sunt căsătoriţi, dar urmează să se căsătorească până la data începerii cazărilor, în dosar vor depune o declaraţie din care să reiasă data căsătoriei şi precizarea că în 48 de ore se obligă să prezinte copie după certificatul de căsătorie, iar în caz contrar nu vor putea primi cazare ca familişti.

 

Orfani de ambii părinţi / Studenţi în plasament:

 1. Cerere de cazare;
 2. Copie după certificatele de deces ale părinţilor;
 3. Copie după certificatul de naştere al studentului;
 4. Copie carte de identitate student;
 5. Adeverinţă / hotărâre judecătorească pentru plasament;

Studente – mame cu copii:

 1. Cerere de cazare;
 2. Copie după certificatul de naştere al copilului;
 3. Copie după certificatul de căsătorie;
 4. Copie după certificatul de naştere al studentei;
 5. Copie carte de identitate studentă;
 6. Declaraţie din partea studentei că va locui numai cu copilul;

Student/părinte participant la revoluţie

 1. Cerere;
 2. Copie certificat naştere student;
 3. Copie C.I. student;
 4. Copie C.I. părinte beneficiar de certificat;
 5. Copie certificat de „Luptător pentru Victoria Revoluţiei Române din Decembrie 1989” sau de „Erou-martir”

Caz surori sau soră/frate

 1. Cerere redactata de solicitant(ă), in care se regăsesc, obligatorii, datele referitoare la frate/soră, care trebuie să fie student(ă) la UAIC si Facultatea la care este student(ă).;
 2. Copii certificate naştere surori sau soră/frate;
 3. Copii cărţi identitate;
 4. Adeverinţe de student.

Dreptul de cazare în căminele Universităţii

Dreptul de cazare se acordă studenţilor şi doctoranzilor înmatriculaţi la zi care nu au domiciliul stabil în municipiul Iaşi. Nu contează dacă eşti înmatriculat pe locurile de la buget sau cu taxă. Criteriul principal în acordarea dreptului de cazare este media anuală obţinută în anul universitar anterior. Pentru studenţii înmatriculaţi în anul I se va lua în considerare media obţinută la admitere.

Acordarea dreptului de cazare se realizează de către Comisia de cazare a fiecărei facultăţi, din care fac parte obligatoriu, şi reprezentanţi ai studenţilor în Consiliul facultăţii.

La cazare au prioritate studenţii orfani de ambii părinţi, cei care beneficiază de măsură de protecție socială-plasament, dacă au obţinut minimum 20 de credite pentru obligaţiile didactice din anul universitar anterior. Refuzul repartiţiei de cazare sau renunţarea la cazare în timpul anului universitar conduce la pierderea dreptului de cazare pentru anul universitar în curs.

Studenţii bugetari care tranzacţionează dreptul de cazare vor fi sancţionaţi cu exmatricularea; studenţii cu taxă care tranzacţionează dreptul de cazare vor fi sancţionaţi cu exmatricularea şi pierderea dreptului de reînmatriculare la UAIC.

Detalii despre spaţiile de cazare ale UAIC: http://www.uaic.ro/studenti/cazare/

Pentru orice alte detalii/amănunte/probleme despre procedura și etapele de cazare, puteti contacta pe administratorul șef al facultății: ing. Livia Ghiga (email: asf.sport@uaic.ro / nr. telefon: +40 232 201026)

Tarifele de cazare

Tarifele de cazare în căminele studenţeşti se stabilesc în funcţie de cheltuielile raportate la un loc de cazare şi în funcţie de gradul de confort din fiecare cămin studenţesc.

Tarifele de cazare în anul universitar 2023-2024:

Tarifele de cazare practicate în anul universitar 2023-2024, până la intrarea în vacanța de vară, pentru studenţii români, UE/SEE, Erasmus, pe cont propriu valutar, care vor locui în căminele studenţeşti sunt următoarele:

Căminul Tarife de cazare practicate în anul universitar 2023/2024 (lei/loc/lună)
Studenți BUGETAȚI  români, UE/SEE Studenți ERASMUS și studenți cu TAXĂ români, UE/SEE, pe cont propriu valutar
C 4, C6, C7, C8, C10, C12, C13 150 300
C 11 221 371
Căminul C1    
2 locuri în cameră 358 508
3 locuri în cameră 325 475
Căminul C2    
2 locuri în cameră 358 508
3 locuri în cameră 325 475
4 locuri în cameră 293 443
Căminul C3
2 locuri în cameră 358 508
3 locuri în cameră 325 475
Căminul C5
2 locuri în cameră 358 508
2 locuri (pat dublu) 325 475
3 locuri în cameră 325 475
„Gaudeamus” 572 722
„Akademos ” 650 800
mansardă 572 722
„Buna Vestire” 572 722

Precizări privind modul de plată al tarifului de cazare

Universitatea ”Alexandru Ioan Cuza din” Iași, Cod fiscal: 4701126

În cazul plăților prin transfer bancar online, vă rugăm accesați link-ul

https://plati-taxe.uaic.ro/camin/index.php

În cazul plăților la orice ghișeu BRD, suma se virează în contul RO37BRDE240SV89534102400

La efectuarea plății trebuie specificate următoarele date: LUNA (numeric) /COD CĂMIN / TIP TAXĂ 

Cămin COD CĂMIN
C1 3002
C3 3004
C4 3005
C5 3006
C8 3009
C10 3010
C11 3011
C12 3012
”Gaudeamus” 3017
”Akademos” 3018
”Buna Vestire ” 3019

TIP TAXĂ:

TARIF CAZARE MAJORĂRI
1 4

Exemplu:

 • 03/3008/1 – plată pentru luna martie/cămin C7/ taxă cazare
 • 11/3004/1 – plată pentru  luna noiembrie/ cămin C3/ taxă cazare
 • 10/3012/4 – plată pentru luna octombrie/cămin C12/majorare

Actele de care ai nevoie pentru a te caza în cămin:

 • dispoziţia de cazare;
 • contractul de cazare, completat în două exemplare;
 • legitimaţia de cămin;
 • o fotografie tip legitimație (2×2,5);
 • cererea pentru înscrierea în actul de identitatea mențiunii privind stabilirea reşedinţei;
 • două copii după cartea de identitate,  pentru cetăţenii români;
 • copie paşaport pentru cetăţenii străini;
 • copie după certificatul de căsătorie și certificat naștere copil (dacă este cazul), pentru studenții familiști;
 • dovada achitării tarifului de cazare.

Studenții au la dispoziție următoarele conturi pentru efectuarea plății tarifului de cazare:

 •  RO68 TREZ 4062 0F33 1400 XXXX – Trezoreria Iași , cod fiscal 4701126
 • RO37 BRDE 240S V895 3410 2400 – orice sucursală BRD din țară  – LEI

CALENDAR CAZĂRI

 • 18 septembrie – repartizarea locurilor de cazare către facultăţi;
 • 25 septembrie – afişarea listelor cu studenții care au primit dreptul de cazare, ora 16.00;
 • 26, 27, 28 septembrie – eliberarea dispoziţiilor individuale de cazare (în data de 28 septembrie, dispozițiile de cazare vor fi eliberate până la ora 15:00 și cazarea efectivă se va efectua până la ora 16:00);
 • 28 septembrie, ora 17:00 – anularea tuturor dispoziţiilor de cazare ale studenţilor care nu s-au cazat, prin considerarea depăşirii termenului de valabilitate al acestora;
 • 28 septembrie, ora 19:00 – raportarea de către Direcţia Cămine și Cantine a locurilor rămase libere, către facultăţi;
 • Începând cu data 29 septembrie – alocarea locurilor disponibile în ordinea descrescătoare a mediilor și eliberarea dispoziţiilor de cazare cu valabilitate doar în ziua emiterii lor;
 • 30 octombrie, ora 8:00 – depunerea cererilor de cazare la Direcția Cămine și Cantine – Biroul Probleme Sociale.

Formular Opțiuni Cazare 2024

 • Cazare, Facultatea de Educație Fizică și Sport

  Opţiuni CAZARE pentru anul universitar 2024 - 2025 - studii de licenţă, studii de masterat și studii de doctorat (dacă la final apare mesajul "Datele dv. au fost inregistrate!", nu sunt necesari paşi suplimentari).
 • bifați doar dacă este cazul
Go to Top