Cazare

Cazare2023-09-25T18:12:59+03:00

CAZĂRI

AN UNIV. 2023/2024

LISTA STUDENTILOR CARE AU PRIMIT DREPT DE CAZARE IN ANUL UNIV. 2023/2   

TURUL I

Dreptul de cazare în căminele Universităţii

Dreptul de cazare se acordă studenţilor şi doctoranzilor înmatriculaţi la zi care nu au domiciliul stabil în municipiul Iaşi. Nu contează dacă eşti înmatriculat pe locurile de la buget sau cu taxă. Criteriul principal în acordarea dreptului de cazare este media anuală obţinută în anul universitar anterior. Pentru studenţii înmatriculaţi în anul I se va lua în considerare media obţinută la admitere.

Acordarea dreptului de cazare se realizează de către Comisia de cazare a fiecărei facultăţi, din care fac parte obligatoriu, şi reprezentanţi ai studenţilor în Consiliul facultăţii.

La cazare au prioritate studenţii orfani de ambii părinţi, cei care beneficiază de măsură de protecție socială-plasament, dacă au obţinut minimum 20 de credite pentru obligaţiile didactice din anul universitar anterior. Refuzul repartiţiei de cazare sau renunţarea la cazare în timpul anului universitar conduce la pierderea dreptului de cazare pentru anul universitar în curs.

Studenţii bugetari care tranzacţionează dreptul de cazare vor fi sancţionaţi cu exmatricularea; studenţii cu taxă care tranzacţionează dreptul de cazare vor fi sancţionaţi cu exmatricularea şi pierderea dreptului de reînmatriculare la UAIC.

Gratuitate/ reducere la cazare

În conformitate cu prevederile OMEN 3130/05.02.2019, în limita subvenţiilor alocate în acest scop, pe perioada anului universitar, fără vacanța de vară, categoriile următoare de studenți (cu studii finanțate de la bugetul de stat sau cu taxă) beneficiază de gratuitate la nivelul căminelor C4, C6, C7, C8, C10, C12, C13:

 • studenți români- copii ai personalului didactic și didactic auxiliar;
 • studenți români orfani de unul sau ambii părinți;
 • studenți aflați în regim de protecție specială ;
 • studenți străini fără plata taxelor de școlarizare, bursieri ai statului român, cu sau fără bursă;
 • studenți cu dizabilități (inclusiv pentru însoțitor, dacă este cazul).

Studenții din categoriile enumerate anterior care optează pentru cazare la un cămin cu grad superior de confort, vor achita diferența neacoperită prin subvenție.

Tarifele de cazare

Tarifele de cazare în căminele studenţeşti se stabilesc în funcţie de cheltuielile raportate la un loc de cazare şi în funcţie de gradul de confort din fiecare cămin studenţesc.

Tarifele de cazare în anul universitar 2023-2024:

Tarifele de cazare practicate în anul universitar 2023-2024, până la intrarea în vacanța de vară, pentru studenţii români, UE/SEE, Erasmus, pe cont propriu valutar, care vor locui în căminele studenţeşti sunt următoarele:

Căminul Tarife de cazare practicate în anul universitar 2023/2024 (lei/loc/lună)
Studenți BUGETAȚI  români, UE/SEE Studenți ERASMUS și studenți cu TAXĂ români, UE/SEE, pe cont propriu valutar
C 4, C6, C7, C8, C10, C12, C13 150 300
C 11 221 371
Căminul C1    
2 locuri în cameră 358 508
3 locuri în cameră 325 475
Căminul C2    
2 locuri în cameră 358 508
3 locuri în cameră 325 475
4 locuri în cameră 293 443
Căminul C3
2 locuri în cameră 358 508
3 locuri în cameră 325 475
Căminul C5
2 locuri în cameră 358 508
2 locuri (pat dublu) 325 475
3 locuri în cameră 325 475
„Gaudeamus” 572 722
„Akademos ” 650 800
mansardă 572 722
„Buna Vestire” 572 722

Precizări privind modul de plată al tarifului de cazare

Universitatea ”Alexandru Ioan Cuza din” Iași, Cod fiscal: 4701126

În cazul plăților prin transfer bancar online, vă rugăm accesați link-ul

https://plati-taxe.uaic.ro/camin/index.php

În cazul plăților la orice ghișeu BRD, suma se virează în contul RO37BRDE240SV89534102400

La efectuarea plății trebuie specificate următoarele date: LUNA (numeric) /COD CĂMIN / TIP TAXĂ 

Cămin COD CĂMIN
C1 3002
C3 3004
C4 3005
C5 3006
C8 3009
C10 3010
C11 3011
C12 3012
”Gaudeamus” 3017
”Akademos” 3018
”Buna Vestire ” 3019

TIP TAXĂ:

TARIF CAZARE MAJORĂRI
1 4

Exemplu:

 • 03/3008/1 – plată pentru luna martie/cămin C7/ taxă cazare
 • 11/3004/1 – plată pentru  luna noiembrie/ cămin C3/ taxă cazare
 • 10/3012/4 – plată pentru luna octombrie/cămin C12/majorare

Actele de care ai nevoie pentru a te caza în cămin:

 • dispoziţia de cazare;
 • contractul de cazare, completat în două exemplare;
 • legitimaţia de cămin;
 • o fotografie tip legitimație (2×2,5);
 • cererea pentru înscrierea în actul de identitatea mențiunii privind stabilirea reşedinţei;
 • două copii după cartea de identitate,  pentru cetăţenii români;
 • copie paşaport pentru cetăţenii străini;
 • copie după certificatul de căsătorie și certificat naștere copil (dacă este cazul), pentru studenții familiști;
 • dovada achitării tarifului de cazare.

Studenții au la dispoziție următoarele conturi pentru efectuarea plății tarifului de cazare:

 •  RO68 TREZ 4062 0F33 1400 XXXX – Trezoreria Iași , cod fiscal 4701126
 • RO37 BRDE 240S V895 3410 2400 – orice sucursală BRD din țară  – LEI

 PROGRAMUL ELIBERARII DISPOZITIILOR DE CAZARE

TURUL I

 

MARȚI 26.09.2023                      9.00-16.00

MIERCURI 27.09.2023              9.00-16.00

JOI 28.09.2022                              9.00 – 10.30

 

DISPOZIȚIILE DE CAZARE SE ELIBEREAZA LA SECRETARIATUL FACULTĂȚII ( CORP D, PARTER)

CAZĂRI – AN UNIV. 2023/2024 

 1. Studenţii, masteranzii şi doctoranzii, care solicită obţinerea unui loc de cazare în căminele universităţii pentru anul universitar 2023/2024, se vor înscrie pe portalul facultăţii, până în data de 31 august 2023.
 2. Studenţii care se află într-o situaţie specială (orfani de ambii părinţi, proveniţi din casele de copii sau plasament familial, familişti, studente mame cu copii, cazuri medicale), la înregistrarea pe portalul facultăţii,
 3. vor încărca şi actele necesare susţinerii cazului său.

 Detalii despre cazare, inclusiv tarife pe cămine, veţi găsi la adresa: https://www.uaic.ro/studenti/cazare/

CALENDAR CAZĂRI

 • 18 septembrie – repartizarea locurilor de cazare către facultăţi;
 • 25 septembrie – afişarea listelor cu studenții care au primit dreptul de cazare, ora 16.00;
 • 26, 27, 28 septembrie – eliberarea dispoziţiilor individuale de cazare (în data de 28 septembrie, dispozițiile de cazare vor fi eliberate până la ora 15:00 și cazarea efectivă se va efectua până la ora 16:00);
 • 28 septembrie, ora 17:00 – anularea tuturor dispoziţiilor de cazare ale studenţilor care nu s-au cazat, prin considerarea depăşirii termenului de valabilitate al acestora;
 • 28 septembrie, ora 19:00 – raportarea de către Direcţia Cămine și Cantine a locurilor rămase libere, către facultăţi;
 • Începând cu data 29 septembrie – alocarea locurilor disponibile în ordinea descrescătoare a mediilor și eliberarea dispoziţiilor de cazare cu valabilitate doar în ziua emiterii lor;
 • 30 octombrie, ora 8:00 – depunerea cererilor de cazare la Direcția Cămine și Cantine – Biroul Probleme Sociale.

Dreptul de cazare în căminele Universităţii

Dreptul de cazare se acordă studenţilor şi doctoranzilor înmatriculaţi la zi care nu au domiciliul stabil în municipiul Iaşi. Nu contează dacă eşti înmatriculat pe locurile de la buget sau cu taxă. Criteriul principal în acordarea dreptului de cazare este media anuală obţinută în anul universitar anterior. Pentru studenţii înmatriculaţi în anul I se va lua în considerare media obţinută la admitere.

Acordarea dreptului de cazare se realizează de către Comisia de cazare a fiecărei facultăţi, din care fac parte obligatoriu, şi reprezentanţi ai studenţilor în Consiliul facultăţii.

La cazare au prioritate studenţii orfani de ambii părinţi, cei care beneficiază de măsură de protecție socială-plasament, dacă au obţinut minimum 20 de credite pentru obligaţiile didactice din anul universitar anterior. Refuzul repartiţiei de cazare sau renunţarea la cazare în timpul anului universitar conduce la pierderea dreptului de cazare pentru anul universitar în curs.

Studenţii bugetari care tranzacţionează dreptul de cazare vor fi sancţionaţi cu exmatricularea; studenţii cu taxă care tranzacţionează dreptul de cazare vor fi sancţionaţi cu exmatricularea şi pierderea dreptului de reînmatriculare la UAIC.

Detalii despre spaţiile de cazare ale UAIC: http://www.uaic.ro/studenti/cazare/

Pentru orice alte detalii/amănunte/probleme despre procedura și etapele de cazare, puteti contacta pe administratorul șef al facultății: ing. Livia Ghiga (email: asf.sport@uaic.ro / nr. telefon: +40 232 201026)

Go to Top