Finalizare Studii

Acasa/Studenți/Finalizare Studii
Finalizare Studii2024-04-08T18:02:20+03:00

Examenul de licență

Examenul de licență constă din două probe:

 • Proba 1: Cunoştinţe fundamentale şi de specialitate
 • Proba 2: Prezentarea şi susţinerea lucrării de licenţă

Proba 1: Cunoştinţe fundamentale şi de specialitate se va desfășura sub formă scrisă (test grilă)
(conform Anexa III la Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea examenelor de licenţă/diplomă, disertaţie şi absolvire (sesiunile: iunie-iulie 2023, septembrie 2023 și februarie 2024)

– Tematica examen finalizare studii (licenţă) EFS – începând cu iulie 2020
– Tematica examen finalizare studii (licenţă) SPM – începând cu iulie 2020
– Tematica examen finalizare studii (licenţă) KMS – începând cu iulie 2020

Examen de disertație

Finalizarea studiilor de masterat constă în prezentarea și susținerea lucrării de disertație.

Examenul de licenţă, locaţia Iaşi, sesiunea Iulie 2024

 

 • perioada de înscriere: 19, 20, 21, 25, 26.06.2024

Pentru înscrierea la examenul de finalizare a studiilor, absolvenţii trebuie să depună la secretariatul facultăţii următoarele documente:

 1. cererea tip (Anexa I pdf ; docx);
 2. lucrarea de licenţă, avizată de îndrumătorul ştiinţific şi însoţită de „Declaraţia privind autenticitatea conţinutului lucrării de licenţă” (Anexa II pdf ; doc)
 3. CD/DVD/stick USB de memorie – cu lucrarea de licenţă în extenso şi rezumatul lucrării, ambele în format pdf;
  Responsabilitatea verificării autenticităţii conţinutului lucrării de absolvire/licenţă/diplomă şi disertaţie revine îndrumătorului care are obligaţia de a parcurge conţinutul lucrării şi de a întocmi referatul de apreciere. Acesta va fi însoţit de raportul de similitudine generat de programul informatic specializat în detectarea plagiatului – Turnitin. (art.46, alin.(5) din Regulamentul privind organizarea și desfăşurarea examenelor de licenţă/diplomă, disertaţie şi absolvire (sesiunea iulie / septembrie 2024 şi februarie 2025). Procentul de similitudine maxim acceptat, la Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport, este de 35% pentru tot conţinutul lucrării de finalizare a studiilor (licenţă / disertaţie / absolvire) (Hotărârea Consiliului FEFS nr. 13 din 01.04.2024)
 4. copie după certificatul de naştere;
 5. copie după un act de identitate (buletin/carte de identitate/paşaport, după caz);
 6. copie după certificatul de căsătorie sau documentul care atestă schimbarea numelui (dacă este cazul);
 7. Diploma de Bacalaureat sau echivalentă, în original (dacă nu este la dosarul personal);
 8. Atestatul de recunoaştere a diplomelor, eliberat de către Centrul Naţional de Recunoaştere şi Echivalare a Diplomelor (bacalaureat/licenţă), acolo unde este cazul;
 9. chitanţa de achitare a taxei în caz de repetare a examenului de licenţă (250 lei).

Formular – Referat de apreciere lucrare licenţă (pdf ; doc)

 • desfăşurarea examenului de licenţă (față-în-față): 01.07 – 12.07.2024

Regulamentul privind organizarea și desfăşurarea examenelor de licenţă/diplomă, disertaţie şi absolvire (sesiunea iulie 2024, septembrie 2024

şi februarie 2025) poate fi studiat pe site-ul Universităţii la link-ul

https://www.uaic.ro/wp-content/uploads/2024/02/Regulament_finalizare_studii_2024_aprobatSENAT15.02.2024.pdf

Examenul de licenţă, locaţia Chişinău, sesiunea Iulie 2024

 

 • perioada de înscriere: 19, 20, 21, 25, 26.06.2024

Pentru înscrierea la examenul de licenţă, absolvenţii specializării Kinetoterapie şi Motricitate Specială (locaţia Chişinău) trebuie să trimită la adresa de email: claudia.pieptu@uaic.ro (secretar responsabil specializare: PIEPTU Claudia), în format pdf, scanate*,  următoarele documente:

 1. cererea tip (Anexa I pdf ; docx);
 2. lucrarea de licenţă, avizată de îndrumătorul ştiinţific şi însoţită de „Declaraţia privind autenticitatea conţinutului lucrării de licenţă” (Anexa II pdf ; doc)
 3. CD/DVD/stick USB de memorie – cu lucrarea de disertaţie în extenso şi rezumatul lucrării, ambele în format pdf;
  Responsabilitatea verificării autenticităţii conţinutului lucrării de absolvire/licenţă/diplomă şi disertaţie revine îndrumătorului care are obligaţia de a parcurge conţinutul lucrării şi de a întocmi referatul de apreciere. Acesta va fi însoţit de raportul de similitudine generat de programul informatic specializat în detectarea plagiatului – Turnitin. (art.46, alin.(5) din Regulamentul privind organizarea și desfăşurarea examenelor de licenţă/diplomă, disertaţie şi absolvire (sesiunea iulie / septembrie 2024 şi februarie 2025). Procentul de similitudine maxim acceptat, la Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport, este de 35% pentru tot conţinutul lucrării de finalizare a studiilor (licenţă / disertaţie / absolvire) (Hotărârea Consiliului FEFS nr. 13 din 01.04.2024)
 4. copie după certificatul de naştere;
 5. copie după un act de identitate (buletin/carte de identitate/paşaport, după caz);
 6. copie după certificatul de căsătorie sau documentul care atestă schimbarea numelui (dacă este cazul);
 7. Diploma de Bacalaureat sau echivalentă, în original (dacă nu este la dosarul personal);
 8. Atestatul de recunoaştere a diplomelor, eliberat de către Centrul Naţional de Recunoaştere şi Echivalare a Diplomelor (bacalaureat/licenţă), acolo unde este cazul;

Formular – Referat de apreciere lucrare de licenţă Chişinău (pdf ; doc);

*Conform Hotărârii Consiliului Facultăţii de Educaţie Fizică şi Sport din 01.04.2024

 • desfăşurarea examenului de licenţă (față-în-față): 01.07 – 12.07.2024

Regulamentul privind organizarea și desfăşurarea examenelor de licenţă/diplomă, disertaţie şi absolvire (sesiunea iulie 2024, septembrie 2024

şi februarie 2025) poate fi studiat pe site-ul Universităţii la link-ul

https://www.uaic.ro/wp-content/uploads/2024/02/Regulament_finalizare_studii_2024_aprobatSENAT15.02.2024.pdf

Examenul de absolvire program conversie profesională, sesiunea Iulie 2024

 

 • perioada de înscriere: 19, 20, 21, 25, 26.06.2024

Pentru înscrierea la examenul de finalizare a studiilor, absolvenţii trebuie să depună la secretariatul facultăţii următoarele documente:

 1. cererea tip (Anexa I pdf ; docx);
 2. lucrarea de absolvire, avizată de îndrumătorul ştiinţific şi însoţită de „Declaraţia privind autenticitatea conţinutului lucrării de absolvire” (Anexa II pdf ; doc)
 3. CD/DVD/stick USB de memorie – cu lucrarea de disertaţie în extenso şi rezumatul lucrării, ambele în format pdf;
  Responsabilitatea verificării autenticităţii conţinutului lucrării de absolvire/licenţă/diplomă şi disertaţie revine îndrumătorului care are obligaţia de a parcurge conţinutul lucrării şi de a întocmi referatul de apreciere. Acesta va fi însoţit de raportul de similitudine generat de programul informatic specializat în detectarea plagiatului – Turnitin. (art.46, alin.(5) din Regulamentul privind organizarea și desfăşurarea examenelor de licenţă/diplomă, disertaţie şi absolvire (sesiunea iulie / septembrie 2024 şi februarie 2025). Procentul de similitudine maxim acceptat, la Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport, este de 35% pentru tot conţinutul lucrării de finalizare a studiilor (licenţă / disertaţie / absolvire) (Hotărârea Consiliului FEFS nr. 13 din 01.04.2024)
 4. copie după certificatul de naştere;
 5. copie după un act de identitate (buletin/carte de identitate/paşaport, după caz);
 6. copie după certificatul de căsătorie sau documentul care atestă schimbarea numelui (dacă este cazul);
 7. Diploma de Bacalaureat sau echivalentă, în original (dacă nu este la dosarul personal);
 8. Atestatul de recunoaştere a diplomelor, eliberat de către Centrul Naţional de Recunoaştere şi Echivalare a Diplomelor (bacalaureat/licenţă), acolo unde este cazul;

Formular – Referat de apreciere lucrare absolvire (pdf ; doc)

 • desfăşurarea examenului de absolvire (față-în-față): 01.07 – 12.07.2024

Regulamentul privind organizarea și desfăşurarea examenelor de licenţă/diplomă, disertaţie şi absolvire (sesiunea iulie 2024, septembrie 2024

şi februarie 2025) poate fi studiat pe site-ul Universităţii la link-ul

https://www.uaic.ro/wp-content/uploads/2024/02/Regulament_finalizare_studii_2024_aprobatSENAT15.02.2024.pdf

Examenul de disertaţie, locaţia Iaşi, sesiunea Iulie 2024

 • perioada de înscriere: 19, 20, 21, 25, 26.06.2024

Pentru înscrierea la examenul de finalizare a studiilor, absolvenţii trebuie să depună la secretariatul facultăţii următoarele documente:

 1. cererea tip (Anexa I pdf ; docx);
 2. lucrarea de disertaţie, avizată de îndrumătorul ştiinţific şi însoţită de „Declaraţia privind autenticitatea conţinutului lucrării de disertație” (Anexa II pdf ; doc)
 3. CD/DVD/stick USB de memorie – cu lucrarea de disertaţie în extenso şi rezumatul lucrării, ambele în format pdf;
  Responsabilitatea verificării autenticităţii conţinutului lucrării de absolvire/licenţă/diplomă şi disertaţie revine îndrumătorului care are obligaţia de a parcurge conţinutul lucrării şi de a întocmi referatul de apreciere. Acesta va fi însoţit de raportul de similitudine generat de programul informatic specializat în detectarea plagiatului – Turnitin. (art.46, alin.(5) din Regulamentul privind organizarea și desfăşurarea examenelor de licenţă/diplomă, disertaţie şi absolvire (sesiunea iulie / septembrie 2024 şi februarie 2025). Procentul de similitudine maxim acceptat, la Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport, este de 35% pentru tot conţinutul lucrării de finalizare a studiilor (licenţă / disertaţie / absolvire) (Hotărârea Consiliului FEFS nr. 13 din 01.04.2024)
 4. copie după certificatul de naştere;
 5. copie după un act de identitate (buletin/carte de identitate/paşaport, după caz);
 6. copie după certificatul de căsătorie sau documentul care atestă schimbarea numelui (dacă este cazul);
 7. Diploma de Bacalaureat sau echivalentă, în original (dacă nu este la dosarul personal);
 8. Diploma de Licenţă şi Suplimentul la diplomă/Foaia matricolă, în original (dacă nu este la dosarul personal);
 9. Atestatul de recunoaştere a diplomelor, eliberat de către Centrul Naţional de Recunoaştere şi Echivalare a Diplomelor (bacalaureat/licenţă), acolo unde este cazul.

Formular – Referat de apreciere lucrare de disertaţie (pdf ; doc);

 • desfăşurarea examenului de disertaţie (față-în-față): 01.07 – 12.07.2024

Regulamentul privind organizarea și desfăşurarea examenelor de licenţă/diplomă, disertaţie şi absolvire (sesiunea iulie 2024, septembrie 2024

şi februarie 2025) poate fi studiat pe site-ul Universităţii la link-ul

https://www.uaic.ro/wp-content/uploads/2024/02/Regulament_finalizare_studii_2024_aprobatSENAT15.02.2024.pdf

Examenul de disertaţie, locaţia Chișinău, sesiunea Iulie 2024

 • perioada de înscriere: 19, 20, 21, 25, 26.06.2024

Pentru înscrierea la examenul de disertaţie, absolvenţii programului de master Kinetoterapia în Traumatologia Sportivă (locaţia Chişinău) trebuie să trimită la adresa de email: georgiana.bardan@uaic.ro (secretar responsabil specializare: BARDAN Georgiana), în format pdf, scanate*,  următoarele documente:

 1. cererea tip (Anexa I pdf ; docx);
 2. lucrarea de disertaţie, avizată de îndrumătorul ştiinţific şi însoţită de „Declaraţia privind autenticitatea conţinutului lucrării de disertație” (Anexa II pdf ; doc)
 3. CD/DVD/stick USB de memorie – cu lucrarea de disertaţie în extenso şi rezumatul lucrării, ambele în format pdf;
  Responsabilitatea verificării autenticităţii conţinutului lucrării de absolvire/licenţă/diplomă şi disertaţie revine îndrumătorului care are obligaţia de a parcurge conţinutul lucrării şi de a întocmi referatul de apreciere. Acesta va fi însoţit de raportul de similitudine generat de programul informatic specializat în detectarea plagiatului – Turnitin. (art.46, alin.(5) din Regulamentul privind organizarea și desfăşurarea examenelor de licenţă/diplomă, disertaţie şi absolvire (sesiunea iulie / septembrie 2024 şi februarie 2025). Procentul de similitudine maxim acceptat, la Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport, este de 35% pentru tot conţinutul lucrării de finalizare a studiilor (licenţă / disertaţie / absolvire) (Hotărârea Consiliului FEFS nr. 13 din 01.04.2024)
 4. copie după certificatul de naştere;
 5. copie după un act de identitate (buletin/carte de identitate/paşaport, după caz);
 6. copie după certificatul de căsătorie sau documentul care atestă schimbarea numelui (dacă este cazul);
 7. Diploma de Bacalaureat sau echivalentă, în original (dacă nu este la dosarul personal);
 8. Diploma de Licenţă şi Suplimentul la diplomă/Foaia matricolă, în original (dacă nu este la dosarul personal);
 9. Atestatul de recunoaştere a diplomelor, eliberat de către Centrul Naţional de Recunoaştere şi Echivalare a Diplomelor (bacalaureat/licenţă), acolo unde este cazul.

Formular – Referat de apreciere lucrare de disertaţie Chișinău (pdf ; doc);

*Conform Hotărârii Consiliului Facultăţii de Educaţie Fizică şi Sport din 01.04.2024

 • desfăşurarea examenului de disertaţie (față-în-față): 01.07 – 12.07.2024

Regulamentul privind organizarea și desfăşurarea examenelor de licenţă/diplomă, disertaţie şi absolvire (sesiunea iulie 2024, septembrie 2024

şi februarie 2025) poate fi studiat pe site-ul Universităţii la link-ul

https://www.uaic.ro/wp-content/uploads/2024/02/Regulament_finalizare_studii_2024_aprobatSENAT15.02.2024.pdf

Precizări

Până la eliberarea diplomei, absolvenţii care au promovat examenul de finalizare a studiilor primesc adeverinţe de absolvire. Adeverinţa de absolvire a studiilor conferă titularului aceleaşi drepturi legale ca şi diploma şi conţine informaţiile următoare:
a) domeniul de studii universitare;
b) programul de studii/specializarea;
c) perioada de studii;
d) media de finalizare a studiilor;
e) statutul de acreditare/autorizare provizorie, forma de învăţământ, limba de predare, numărul de credite şi actul normativ care le stabileşte (Hotărârea Guvernului, ordin al ministrului, după caz).
În caz de pierdere sau de distrugere, eliberarea unei noi adeverinţe urmează procedurile legale privind eliberarea duplicatelor actelor de studii.
Eliberarea Adeverinţei de absolvire/licenţă/disertaţie se va face după aproximativ 5 zile de la finalizarea examenului de absolvire/licenţă/ disertaţie.
Diploma de absolvire/licenţă/disertaţieşi suplimentul la diplomă se vor elibera aproximativ după 1 an de la susţinerea examenului, de către Biroul Acte de Studii şi Perfecţionare Preuniversitară din cadrul Universităţii (Corp A, Rectorat, etajul II, tel. 0232-201822 sau tel. 0232-201120) http://www.uaic.ro/organizare/biroul-acte-de-studii-si-perfectionare-preuniversitara/

Go to Top