Finalizare Studii

//Finalizare Studii
Finalizare Studii2019-07-02T15:52:10+00:00

Examenul de licență

Examenul de licență constă din două probe:

 • Proba 1: Evaluarea cunoştinţelor fundamentale şi de specialitate
 • Proba 2: Prezentarea şi susţinerea lucrării de licenţă

Începând cu anul 2015 proba de Evaluarea cunoştinţelor fundamentale şi de specialitate se va desfășura sub formă scrisă (test grilă).
Tematica:

Examen de disertație

Finalizarea studiilor de masterat constă în prezentarea și susținerea lucrării de disertație.

Regulamentul privind organizarea și desfăşurarea examenelor de licenţă/diplomă, disertaţie şi absolvire (sesiunea iulie 2019 şi februarie 2020)

Examen de licenţă – sesiunea IULIE 2019

 • perioada de înscriere:   24 – 27 iunie 2019
  • Dosarele se primesc la secretariat conform programului: 9.30 – 11.30; 13.00 – 15.00

ACTE NECESARE ÎNSCRIERII:

 • dosar plic;
 • cererea tip (de pus fisierul „cerere inscriere examen licenta.doc” pentru a putea fi descarcat);
 • copie după certificatul de naştere;
 • copie după certificatul de căsătorie sau documentul care atestă schimbarea numelui (dacă este cazul);
 • copie după un act oficial de identitate (carte de identitate/paşaport, după caz);
 • Diploma de Bacalaureat în original (dacă nu este la dosarul personal);
 • 1 exemplar din lucrarea de licenţă şi un CD cu rezumatul lucrării şi lucrarea in extenso, ambele în format pdf.; Lucrarea de licenţă va avea inserat la sfârşit „Declaraţia privind originalitatea lucrării de licenţă” (de pus fisierul „Anexa-1 – Declaratie originalitate licenta.doc” pentru a putea fi descarcat)
 • chitanţa de achitare a taxei în caz de repetare a examenului de licenţă (200 lei).

FIŞA DE LICHIDARE Se ridică în momentul înscrierii la licenţă, se vizează la toate departamentele menţionate şi se depune completată la secretariat în momentul ridicării adeverinţei de absolvire şi a altor acte în original din dosarul absolventului.

Absolvenţii se vor prezenta pentru ridicarea adeverinţei cu cartea de identitate şi fişa de lichidare, vizată complet.

 • desfăşurarea examenului de licenţă: 01 – 03.07.2019
 • Specializare / Denumire probă
Data Ora începerii Sala
Specializarea EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI SPORTIVĂ
Proba 1 (scris): Evaluarea cunoştinţelor fundamentale şi de specialitate 01.07.2019 9.00 DEF 1 + DEF 2
Proba 2 (oral): Prezentarea şi susţinerea lucrării de licenţă 02-03.07.2019 9.00 DEF 2
Specializarea KINETOTERAPIE ŞI MOTRICITATE SPECIALĂ
Proba 1 (scris): Evaluarea cunoştinţelor fundamentale şi de specialitate 01.07.2019 12.00 DEF 1 + DEF 2
Proba 2 (oral): Prezentarea şi susţinerea lucrării de licenţă 02-03.07.2019 9.00 Cab. Anatomie

Regulamentul privind organizarea și desfăşurarea examenelor de licenţă/diplomă, disertaţie şi absolvire (sesiunea iulie 2019 şi februarie 2020) poate fi studiat pe site-ul Universităţii la link-ul http://www.uaic.ro/wp-content/uploads/2019/05/regulament-finalizare-studii.pdf  

Examen de disertaţie – sesiunea IULIE 2019

 • perioada de înscriere:   24 – 27 iunie 2019

Dosarele se primesc la secretariat conform programului: 9.30 – 11.30; 13.00 – 15.00

ACTE NECESARE ÎNSCRIERII:

 • dosar plic;
 • cererea tip (de pus fisierul „cerere inscriere examen disertatie.doc” pentru a putea fi descarcat);
 • copie după certificatul de naştere;
 • copie după certificatul de căsătorie sau documentul care atestă schimbarea numelui (dacă este cazul);
 • copie după un act oficial de identitate (carte de identitate/paşaport, după caz);
 • Diploma de Bacalaureat în original (dacă nu este la dosarul personal);
 • Diploma de Licenţă şi Suplimentul la Diplomă/Foaia Matricolă  în original (dacă nu este la dosarul personal);
 • 1 exemplar din lucrarea de disertaţie şi un CD cu rezumatul lucrării şi lucrarea in extenso, ambele în format pdf.; Lucrarea de disertaţie va avea inserat la sfârşit „Declaraţia privind originalitatea lucrării de disertaţie” (de pus fisierul „Anexa-1 – Declaratie originalitate master.doc” pentru a putea fi descarcat);
 • chitanţa de achitare a taxei în caz de repetare a examenului de disertaţie (200 lei).

FIŞA DE LICHIDARE Se ridică în momentul înscrierii la disertaţie, se vizează la toate departamentele menţionate şi se depune completată la secretariat în momentul ridicării adeverinţei de absolvire şi a altor acte în original din dosarul absolventului.

Absolvenţii se vor prezenta pentru ridicarea adeverinţei cu cartea de identitate şi fişa de lichidare, vizată complet.

 • desfăşurarea examenului de disertaţie:
Programul de master / Denumire probă Data Ora începerii Sala
Programul de master „Kinetoterapia în Traumatologia Sportivă
Proba : Prezentarea şi susţinerea lucrării de disertaţie 01.07.2019 9.00 Cab. Anatomie
Programele de masterFitness şi Estetică Corporală”, „Activităţi Sportive de Timp Liber şi Sporturi Extreme”, Management şi Marketing în Sport
Proba : Prezentarea şi susţinerea lucrării de disertaţie 01.07.2019 9.00 CM 2

Regulamentul privind organizarea și desfăşurarea examenelor de licenţă/diplomă, disertaţie şi absolvire (sesiunea iulie 2018 şi februarie 2019) poate fi studiat pe site-ul Universităţii la link-ul http://www.uaic.ro/wp-content/uploads/2019/05/regulament-finalizare-studii.pdf

Precizări

Până la eliberarea diplomei, absolvenţii care au promovat examenul de finalizare a studiilor primesc adeverinţe de absolvire. Adeverinţa de absolvire a studiilor conferă titularului aceleaşi drepturi legale ca şi diploma şi conţine informaţiile următoare:
a) domeniul de studii universitare;
b) programul de studii/specializarea;
c) perioada de studii;
d) media de finalizare a studiilor;
e) statutul de acreditare/autorizare provizorie, forma de învăţământ, limba de predare, numărul de credite şi actul normativ care le stabileşte (Hotărârea Guvernului, ordin al ministrului, după caz).
În caz de pierdere sau de distrugere, eliberarea unei noi adeverinţe urmează procedurile legale privind eliberarea duplicatelor actelor de studii.
Eliberarea Adeverinţei de absolvire/licenţă/disertaţie se va face după aproximativ 5 zile de la finalizarea examenului de absolvire/licenţă/ disertaţie.
Diploma de absolvire/licenţă/disertaţie şi suplimentul la diplomă se vor elibera aproximativ după 1 an de la susţinerea examenului, de către Biroul Acte de Studii şi Perfecţionare Preuniversitară din cadrul Universităţii (Corp A, Rectorat, etajul II, tel. 0232-201822 sau tel. 0232-201120) http://www.uaic.ro/organizare/biroul-acte-de-studii-si-perfectionare-preuniversitara/