Grad didactic II

Acasa/Perfecționare/Grad didactic II
Grad didactic II2023-08-31T09:53:21+03:00

Examen de acordare a  GRADULUI DIDACTIC II

Sesiunea august 2023

REZULTATE LA PROBA ORALĂ PEDAGOGIE:

REZULTATE LA PROBA SCRISĂ:

ATENŢIE! 

Eventualele contestații se pot depune / transmite pe email la adresa georgiana.bardan@uaic.ro, începând cu ora 12 a zilei de 28 august 2023 şi se vor finaliza în data de 29 august 2023, ora 12.

Specializarea: EDUCATIE FIZICA SI SPORT

 • PROBA SCRISĂ: „Metodica predării specialităţii cu abordări interdisciplinare și de creativitate”25.08.2023, sala DEF 1 (Corp D) ora 10.00

Intrarea în sală se face pe baza cărţii de identitate (în original)  precum și a dovezii de schimbare a numelui, dacă este cazul.

 •  PROBA ORALĂ: „Pedagogie”30.08.2023, sala DEF 1 (Corp D) ora 12.00

CANDIDAŢII SE VOR PREZENTA LA PROBA ORALĂ CU CEL PUŢIN O ORĂ ÎNAINTE DE ORA DE ÎNCEPERE A EXAMENULUI.

 La examen, candidaţii trebuie să aibă asupra lor buletinul/cartea de identitate, precum și dovada schimbării numelui, dacă este cazul.

Accesul candidaţilor în sala de examen este permis cu maximum o oră înainte de începerea probei;

 La examen, candidaţii trebuie să aibă asupra lor buletinul/cartea de identitate, precum și dovada schimbării numelui, dacă este cazul.

 • TAXA pentru susţinerea examenului în cuantum de 150 lei se va achita numai la filialele BRD în contul: RO68BRDE240SV89534452400, cu următoarele precizări: 
  • Taxă procesare dosar grad II – cod 107
  • forma de învăţământ – 01 (licenţă zi)
  • zona: Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport

Candidaţii vor prezenta dovada achitării taxei la secretariatul facultăţii sau la adresa de e-mail georgiana.bardan@uaic.ro până pe data de 25.08.2023 şi vor completa acordul de prelucrare a datelor în interes instituţional. Tot atunci va primi si codul unic de identificare !

În cazul în care, din diverse considerente, cadrul didactic înscris la examenul de acordare a gradului didactic II nu s-a prezentat sau nu a promovat probele acestui examen, cuantumul taxei de procesare dosar şi plata comisiilor de evaluare și contestatii la examenul de acordare a gradului didactic II  nu se restituie.

 • La gradul didactic II, nota minimă de promovare a fiecărei probe (scris Metodica predării specialităţii cu abordări interdisciplinare și de creativitate si oral Pedagogie) este 8,00 (opt).
 • Calculul mediei de promovare a examenului de acordare a gradului didactic II rezultă din media aritmetică a următoarelor probe: nota la proba scrisă + nota la proba orală.
 • Eventualele contestații se pot depune / transmite pe email la adresa georgiana.bardan@uaic.ro, începând cu ora 12 a zilei de 28 august 2023 şi se vor finaliza în data de 29 august 2023, ora 12.

În contestație, se vor face referiri explicite la baremul de evaluare, menționându-se subiectele și punctele la care candidatul consideră că a fost subevaluat.

 • INFORMAŢII legate de cazarea candidaţilor în campusul Universităţii se pot obţine de la Direcţia Servicii Sociale Studenţeşti, la numărul de telefon 0232 20.15.78 .
 • Programele de perfecţionare pentru acordarea gradelor didactice II şi I sunt publicate pe pagina de web a Ministerului Educaţiei Naţionale, la adresa www.edu.ro – Învăţământ Preuniversitar – Resurse umane, Materiale informative.
 • Procedura operațională de organizare și desfășurare a activității privind întocmirea comisiilor, desfășurarea examenelor și transmiterea rezultatelor finale în vederea obținerii gradului didactic II în învățământul preuniversitar, pot fi accesate/descărcate de pe site-ul universitatii de la sectiunea: Studii – Perfecţionare Preuniversitară – Informaţii Gradul didactic II

https://www.uaic.ro/wp-content/uploads/2022/06/procedura_grad_2_-1.pdf

Tutoriatele pentru examenul de acordare a gradului didactic II, sesiunea august 2023, vor fi ţinute în mediul online, pe o platformă dedicată şi se vor desfăşura după următorul calendar:

·         pentru specialitate şi metodica predării acesteia în zilele de 12, 13 şi 14 iulie 2023

·         pentru pedagogie în zilele de 10 şi 11 iulie 2023

Link-urile de conectare la aceste tutoriate vor fi postate pe site-ul facultăţii în timp util.

Anunţ

Tutoriatul (online) pentru proba de Pedagogie, din cadrul examenului de acordare a gradului didactic II, sesiunea august 2023, se va desfăşura în datele de 10 şi 11 iulie 2023, după cum urmează:.

nr. crt. Categoria grad didactic, nume, prenume functie specializare grad didactic II Data desfasurarii tutoriatului Link tutoriate
1 Pedagogie toate facultatile conf. dr. Ghiațău Roxana membru Pedagogie Facultăți 11 iulie 2023
orele  16 – 19
https://uaic.webex.com/uaic/j.php?MTID=mc8b82c50bcc109d3b2de4ce81cfe1963
2 lect. dr. Onu Dida Camelia membru Pedagogie Facultăți 10 iulie 2023
orele 10 – 13
https://uaic.webex.com/uaic/j.php?MTID=m4ada8286bf30aa9eaf781315b97d7211

Tutoriatul (online – platforma Cisco Webex Meetings) pentru proba de Metodica predării specializării cu abordări interdisciplinare şi de creativitate, din cadrul examenului de acordare a gradului didactic II, sesiunea august 2023, se va desfăşura, după cum urmează:

 

Specializarea Educaţie Fizică şi Sport

Data desfăşurării: 12 şi 13 iulie 2023

Pentru conectare candidaţii vor accesa linkul:

Link conectare tutoriat grad didactic II – 12.07.2023

Metodica predării specialității cu abordări interdisciplinare și de creativitate.
Hosted by Mihai Radu IACOB

https://uaic.webex.com/uaic/j.php?MTID=m36c9ee1341838452a9b3c4ed1bcd5295
Wednesday, July 12, 2023 10:00 AM | 3 hours | (UTC+03:00) Athens, Bucharest
Meeting number: 2730 298 9953
Password: b3JXxTxqb34

Join by video system
Dial 27302989953@uaic.webex.com
You can also dial 62.109.219.4 and enter your meeting number.

Join by phone
+40-31-1305-284 Romania Toll
+40-21-5891-423 Romania Toll

Access code: 273 029 89953

Link conectare tutoriat grad didactic II – 13.07.2023

Metodica predării specialității cu abordări interdisciplinare și de creativitate.
Hosted by Mihai Radu IACOB

https://uaic.webex.com/uaic/j.php?MTID=mdef40a6383696419e69e99dbaec8d45b
Thursday, July 13, 2023 10:00 AM | 3 hours | (UTC+03:00) Athens, Bucharest
Meeting number: 2731 681 6309
Password: P7wMMmJYZ63

Join by video system
Dial 27316816309@uaic.webex.com
You can also dial 62.109.219.4 and enter your meeting number.

Join by phone
+40-31-1305-284 Romania Toll
+40-21-5891-423 Romania Toll

Access code: 273 168 16309

Go to Top