Grad didactic II

//Grad didactic II
Grad didactic II2019-06-05T13:26:12+00:00

Examen de acordare a GRADULUI DIDACTIC II

Sesiunea august 2019

 

 • PROBA SCRISĂ: „Metodica predării specialităţii cu abordări interdisciplinare și de creativitate”,  27.08.2019, ora 10, sala DEF 1 (corp D)
  Intrarea în sală se face pe baza cărţii de identitate (în original), începând cu ora 9.00.
 • PROBA ORALĂ: „Pedagogie”,   29.08.2019, ora 8, sala DEF 1 (corp D)

Accesul candidaţilor în sala de examen este permis cu maximum o oră înainte de începerea probei;

Candidaţii trebuie să aibă asupra lor cartea de identitate, în original. În cazul persoanelor care şi-au schimbat numele între timp, acestea trebuie să aibă asupra lor şi certificatul de căsătorie sau dovada schimbării numelui.

 • TAXA pentru susţinerea examenului în cuantum de 150 lei se va achita numai la filialele BRD în contul: RO68BRDE240SV89534452400, cu următoarele precizări: 
  • Taxă procesare dosar grad II – cod 107
  • forma de învăţământ – 01 (licenţă zi)
  • zona: Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport

Candidaţii vor prezenta dovada achitării taxei la secretariatul facultăţii până pe data de 27.08.2019 şi vor completa acordul de prelucrare a datelor în interes instituţional.

În cazul în care, cadrul didactic înscris la examenul de acordare a gradului didactic II, nu s-a prezentat sau nu a promovat probele acestui examen, cuantumul taxei de procesare dosar şi plata comisiilor de evaluare şi contestatii la examenul de acordare a gradului didactic II  nu se restituie.

 • CONTESTAŢIILE vor fi adresate, în scris, preşedintelui comisiei de examinare, în termen de cel mult 24 de ore de la data şi ora afişării rezultatelor. Se pot depune contestaţii numai privind evaluarea la proba scrisă.

 

 • INFORMAŢII legate de cazarea candidaţilor în campusul Universităţii se pot obţine de la Direcţia Servicii Sociale Studenţeşti, la numărul de telefon 0232 20.15.78 .
 • PROGRAMA în baza căreia se desfăşoară probele de examen este aprobată prin Ordinul Ministrului Educaţiei Naţionale nr. 3442/21.03.2000 şi o puteţi accesa la adresa: http://www.old.edu.ro/pperfec.htm

 

CURSURI DE PREGĂRIRE PENTRU EXAMENUL DE ACORDARE A GRADULUI  DIDACTIC II ÎN ÎNVĂȚĂMÂNT

Perioada de inscriere este: 03 – 28 IUNIE 2019 la Secretariatul Facultăţii.

 

Documente necesare înscrierii:

 • Cerere de înscriere (de pus documentul pdf al cererii pentru a putea fi descarcat);
 • Carte de identitate, în copie;
 • Adeverință (eliberată de școală) din care să reiasă calitatea de cadru didactic;
 • Dovada plății.

 

Date de contact ale persoanei care gestionează înscrierea:

 • AIRINEI Simona, telefon: 0232 – 201026, email: sairinei@uaic.ro

 

Taxele aprobate prin Hotărârea Senatului Universității ”Alexandru Ioan Cuza”         nr. 25 din 23.05.2019 sunt:

 

 • Taxă curs complet grad II (metodica predării specialității cu abordări interdisciplinare și de creativitate și pedagogie) – 200 lei

– cod taxă – 112/ forma de învățământ – 01 (licență zi)/ zona – se specifică facultatea;

 

 • Taxă curs parțial grad II (pedagogie) – 100 lei

– cod taxă – 113/ forma de învățământ – 01 (licență zi)/ zona – se specifică facultatea;

 

Taxele se încasează prin agențiile BRD în contul:

RO68BRDE240SV89534452400

deschis pe numele Universității ”Alexandru Ioan Cuza” din Iași

 

Pedioada de desfășurare a cursurilor: 8 – 12 iulie 2019

 

Program:

8 iulie prelegere pentru proba orală: PEDAGOGIE

locatie: amf. D IV, Interval orar 8 – 12 și 14 – 18

9 iulie prelegere de specialitate, Sala DEF 2, interval orar 9 – 15

10 iulie prelegere de specialitate, Sala DEF 2, interval orar 9 – 15

11 iulie prelegere de specialitate, Sala DEF 2, interval orar 9 – 15