Grad didactic II

Acasa/Perfecționare/Grad didactic II
Grad didactic II2022-08-31T13:59:42+03:00

Examen de acordare a GRADULUI DIDACTIC II

Sesiunea august 2022

Actualizat 31 august 2022

Rezultate proba scrisa – Examen de acordare a Gradului II didactic

Rezultate proba orala – Examen de acordare a Gradului II didactic

Specializarea: EDUCATIE FIZICA SI SPORT

 • PROBA SCRISĂ: „Metodica predării specialităţii cu abordări interdisciplinare și de creativitate”, 26.08.2022, sala DEF 1 şi DEF 2 (Corp D), ORA 10

Intrarea în sală se face pe baza cărţii de identitate (în original) precum și a dovezii de schimbare a numelui, dacă este cazul.

 •  PROBA ORALĂ: „Pedagogie”, 31.08.2022, sala Cabinet Anatomie (Corp D) ORA 8 

Intrarea în sală se face pe baza cărţii de identitate (în original) precum și a dovezii de schimbare a numelui, dacă este cazul.

 Accesul candidaţilor în sala de examen este permis cu maximum o oră înainte de începerea probei;

La examen, candidaţii trebuie să aibă asupra lor buletinul/cartea de identitate, precum și dovada schimbării numelui, dacă este cazul.

 • TAXA pentru susţinerea examenului în cuantum de 150lei se va achita numai la filialele BRD în contul: RO68BRDE240SV89534452400, cu următoarele precizări: 
  • Taxă procesare dosar grad II – cod 107
  • forma de învăţământ – 01 (licenţă zi)
  • zona: Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport

Candidaţii vor prezenta dovada achitării taxei la secretariatul facultăţii sau la adresa de e-mail georgiana.bardan@uaic.ro până pe data de 26.08.2022 şi vor completa acordul de prelucrare a datelor în interes instituţional. Tot atunci va primi si codul unic de identificare !

În cazul în care, din diverse considerente, cadrul didactic înscris la examenul de acordare a gradului didactic II nu s-a prezentat sau nu a promovat probele acestui examen, cuantumul taxei de procesare dosar şi plata comisiilor de evaluare și contestatii la examenul de acordare a gradului didactic II  nu se restituie.

 • La gradul didactic II, nota minimă de promovare a fiecărei probe (scris Metodica predării specialităţii cu abordări interdisciplinare și de creativitate si oral Pedagogie) este 8,00 (opt).
 • Calculul mediei de promovare a examenului de acordare a gradului didactic II rezultă din media aritmetică a următoarelor probe: nota la proba scrisă + nota la proba orală.
 • Eventualele contestații se pot depune / transmite pe email la adresa georgiana.bardan@uaic.ro, începând cu ora 12 a zilei de 29 august 2022 şi se vor finaliza în data de 30 august 2022, ora 12.

În contestație, se vor face referiri explicite la baremul de evaluare, menționându-se subiectele și punctele la care candidatul consideră că a fost subevaluat.

 • INFORMAŢII legate de cazarea candidaţilor în campusul Universităţii se pot obţine de la Direcţia Servicii Sociale Studenţeşti, la numărul de telefon 0232 20.15.78 .
 • Programele de perfecţionare pentru acordarea gradelor didactice II şi I sunt publicate pe pagina de web a Ministerului Educaţiei Naţionale, la adresa www.edu.ro – Învăţământ Preuniversitar – Resurse umane, Materiale informative.
 • Procedura operațională de organizare și desfășurare a activității privind întocmirea comisiilor, desfășurarea examenelor și transmiterea rezultatelor finale în vederea obținerii gradului didactic II în învățământul preuniversitar, pot fi accesate/descărcate de pe site-ul universitatii de la sectiunea: Studii – Perfecţionare Preuniversitară – Informaţii Gradul didactic II

https://www.uaic.ro/wp-content/uploads/2022/06/procedura_grad_2_-1.pdf

 

Tutoriatele pentru examenul de acordare a gradului didactic II, sesiunea august 2022, vor fi ţinute în mediul online, pe o platformă dedicatea şi se vor desfăşura după următorul calendar:

·         pentru specialitate şi metodica predării acesteia în zilele de 5, 6 şi 8 iulie 2022

·         pentru pedagogie în zilele de 4 şi 7 iulie 2022

Link-urile de conectare la aceste tutoriate vor fi postate pe site-ul facultăţii în timp util.

Anunţ

Tutoriatul (online) pentru proba de Pedagogie, din cadrul examenului de acordare a gradului didactic II, sesiunea august 2022, se va desfăşura pe data de 7 iulie 2022, după cum urmează:.

nr. crt. Categoria grad didactic, nume, prenume functie specializare grad didactic II Data desfasurarii tutoriatului Link tutoriate
1 Pedagogie toate facultatile lect. dr.  Rogoz Nicoleta membru Pedagogie Facultăți 7 iulie 2022
orele 14-16
https://uaic.webex.com/uaic/j.php?MTID=m26291adcd031a536403cf5df90ee79aa
2 conf. dr. Ghiațău Roxana membru Pedagogie Facultăți 7 iulie 2022
orele  16-18
https://uaic.webex.com/uaic/j.php?MTID=m6d03d9c961cfdca8fd5d4ab41a46d0cc
3 lect. dr. Onu Dida Camelia membru Pedagogie Facultăți 7 iulie 2022
orele 12-14
https://uaic.webex.com/uaic/j.php?MTID=m2908c1f7c5d895d8901d5e25a854c616

 

Tutoriatul (online – platforma Cisco Webex Meetings) pentru proba de metodica predării specializării cu abordări interdisciplinare şi de creativitate, din cadrul examenului de acordare a gradului didactic II, sesiunea august 2022, se va desfăşura, după cum urmează:

Specializarea Educaţie Fizică şi Sport

Data desfăşurării: 8 iulie 2022

Pentru conectare candidaţii vor accesa linkul:

Link conectare tutoriat grad didactic 2 – 08.07.2022

Metodica predării specialităţii cu abordări interdisciplinare și de creativitate

Hosted by Puni Alexandru Rares

https://uaic.webex.com/uaic/j.php?MTID=m7684da83a61b72cafbb1918fd78b4e08

Friday, Jul 8, 2022 8:00 am | 6 hours | (UTC+03:00) Athens, Bucharest

Meeting number: 2731 525 2512

Password: 8sMeS2cHBr3

Join by video system

Dial 27315252512@uaic.webex.com

You can also dial 62.109.219.4 and enter your meeting number.

Join by phone

+40-31-1305-284 Romania Toll

+40-21-5891-423 Romania Toll

Access code: 273 152 52512

 

Go to Top