Grad didactic II

Acasa/Perfecționare/Grad didactic II
Grad didactic II2021-08-26T13:52:38+03:00

Examen de acordare a GRADULUI DIDACTIC II

Sesiunea august 2021

Rezultate grad didactic 2 – proba Pedagogie

Rezultate grad didactic 2 – proba Specialitate

Rezultate grad didactic 2 – media finala

PROBA SCRISĂ:

Pedagogie, Metodica predării specialităţii cu abordări interdisciplinare și de creativitate,  25.08.2021, ora 10, sala DEF 1 + DEF 2 (corp D)

Intrarea în sală se face pe baza cărţii de identitate (în original), începând cu ora 9.00.

Accesul candidaţilor în sala de examen este permis cu maximum o oră înainte de începerea probei;

La examen, candidaţii trebuie să aibă asupra lor buletinul/cartea de identitate, precum și dovada schimbării numelui, dacă este cazul.

 • TAXA de procesare dosar şi plata comisiilor de evaluare şi contestaţii la examenul de acordare a gradului didactic II (HS nr. 13/30.05.2013) în cuantum de 150 lei se va achita numai la filialele BRD în contul: RO68BRDE240SV89534452400, cu următoarele precizări: 

  • Taxă procesare dosar grad II – cod 107

  • forma de învăţământ – 01 (licenţă zi)

  • zona: Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport

Cadrele didactice înscrise vor depune sau vor transmite pe e-mail la secretariatul facultăţii (la adresa sairinei@uaic.ro), până pe data de 25.08.2021, următoarele:

 • dovada achitării taxei de procesare dosar şi plata comisiilor de evaluare şi contestaţii la examenul de acordare a gradului didactic II

 • acordul de prelucrare a datelor în interes instituţional(acord date personale grad 2 – 2021)

În cazul în care, din diverse considerente, cadrul didactic înscris la examenul de acordare a gradului didactic II nu s-a prezentat sau nu a promovat probele acestui examen, cuantumul taxei de procesare dosar şi plata comisiilor de evaluare și contestatii la examenul de acordare a gradului didactic II  nu se restituie.

 • La gradul didactic II, nota minimă de promovare este 8,00 (opt)

 • Calculul mediei de promovare rezultă din media aritmetică a următoarelor subiecte scrise: nota la subiectul de Pedagogie + nota subiectul de Specialitate.

Exemplu de calcul al mediei: un candidat a obținut nota 8,50 la subiectul scris – Pedagogie și 7,50 la subiectul scris – Metodica predării specialităţii cu abordări interdisciplinare și de creativitate, media este 8,00, iar candidatul este declarat promovat.

 • Eventualele contestații se primesc în data de 27 august 2021, între orele 8.00 – 12.00, la secretariatul facultății, sau se transmit pe e-mail la adresa sairinei@uaic.ro. În contestație, se vor face referiri explicite la baremul de evaluare, menționându-se subiectele și punctele la care candidatul consideră că a fost subevaluat.

 • INFORMAŢII legate de cazarea candidaţilor în campusul Universităţii se pot obţine de la Direcţia Servicii Sociale Studenţeşti, la numărul de telefon 0232 20.15.78 .

 • PROGRAMA în baza căreia se desfăşoară probele de examen este aprobată prin Ordinul Ministrului Educaţiei Naţionale nr. 3442/21.03.2000 şi o puteţi accesa la adresa: http://www.old.edu.ro/pperfec.htm

 • NORMELE PRIVIND ORGANIZAREA ŞI DESFĂŞURAREA TUTORIATELOR ȘI A EXAMENULUI DE ACORDARE A GRADULUI DIDACTIC II SESIUNEA AUGUST  2021, pot fi accesate/descărcate de pe site-ul universitatii de la sectiunea: Studii – Perfecţionare Preuniversitară – Informaţii Gradul didactic II

 https://www.uaic.ro/wp-content/uploads/2021/07/1_norme_Gr_2_aug_2021.pdf

Tutoriatele pentru examenul de acordare a gradului didactic II, sesiunea august 2021, vor fi ţinute în mediul online, pe o platformă  şi se vor desfăşura după următorul calendar:

·         5 – 10 iulie – pentru proba de pedagogie

·         12 – 24 iulie – pentru proba de metodica predării specializării cu abordări interdisciplinare şi de creativitate

Link-urile de conectare la aceste tutoriate vor fi postate pe site-ul facultăţii în timp util.

Anunţ

Tutoriatul (online) pentru proba de Pedagogie, din cadrul examenului de acordare a gradului didactic II, sesiunea august 2021, se va desfăşura pe data de 9 iulie 2021, ora 9.

Tutoriatul va fi susţinut de doamna lect. dr. Samoilă Magda.

Pentru conectare candidaţii vor accesa linkul:

https://uaic.webex.com/uaic/j.php?MTID=m393ac5250a88bdac024a864b69ac3071

Friday, Jul 9, 2021 9:00 am | 6 hours | (UTC+03:00) Athens, Bucharest

Meeting number: 121 113 2561

Password: PEDAGOGIE

Tutoriatul (online – platforma Cisco Webex Meetings) pentru proba de metodica predării specializării cu abordări interdisciplinare şi de creativitate, din cadrul examenului de acordare a gradului didactic II, sesiunea august 2021, se va desfăşura pe data de 17 iulie 2021, ora 10.

Pentru conectare candidaţii vor accesa linkul:

https://uaic.webex.com/uaic/j.php?MTID=m419082d412643172ac2485ee278272f9

Saturday, Jul 17, 2021 10:00 am | 6 hours | (UTC+03:00) Athens, Bucharest

Meeting number: 121 789 5761

Password: 2fNpNWp2pB4

Lista candidaţilor înscrişi la examenul pentru obţinerea gradului didactic II

 

Actualizat, 22.07.2021

Go to Top