Grad didactic II

Acasa/Perfecționare/Grad didactic II
Grad didactic II2024-07-03T17:03:51+03:00

Examen de acordare a  GRADULUI DIDACTIC II

Sesiunea august 2024

Specializarea: EDUCATIE FIZICA SI SPORT

 • PROBA SCRISĂ: „Metodica predării specialităţii cu abordări interdisciplinare și de creativitate”, 27.08.2024, sala DEF 1 (Corp D)

Intrarea în sală se face pe baza cărţii de identitate (în original)  precum și a dovezii de schimbare a numelui, dacă este cazul.

 •  PROBA ORALĂ: „Pedagogie”, 30.08.2024, sala DEF 1 (Corp D)

Intrarea în sală se face pe baza cărţii de identitate (în original) precum și a dovezii de schimbare a numelui, dacă este cazul.

Specializarea: KINETOTERAPIE

 • PROBA SCRISĂ: „Metodica predării specialităţii cu abordări interdisciplinare și de creativitate”, 27.08.2024, sala DEF 1 (Corp D)

Intrarea în sală se face pe baza cărţii de identitate (în original)  precum și a dovezii de schimbare a numelui, dacă este cazul.

 •  PROBA ORALĂ: „Pedagogie”, 30.08.2024, sala DEF 1 (Corp D)

Intrarea în sală se face pe baza cărţii de identitate (în original) precum și a dovezii de schimbare a numelui, dacă este cazul.

Accesul candidaţilor în sala de examen este permis cu maximum o oră înainte de începerea probei;

La examen, candidaţii trebuie să aibă asupra lor buletinul/cartea de identitate, precum și dovada schimbării numelui, dacă este cazul.

TAXA pentru susţinerea examenului în cuantum de 300 lei se va achita numai la filialele BRD în contul: RO68BRDE240SV89534452400, cu următoarele precizări: 

  • Taxă procesare dosar grad II – cod 107
  • forma de învăţământ – 01 (licenţă zi)
  • zona: Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport

Candidaţii vor prezenta dovada achitării taxei la secretariatul facultăţii sau la adresa de e-mail georgiana.bardan@uaic.ro până pe data de 27.08.2024 şi vor completa acordul de prelucrare a datelor în interes instituţional. Tot atunci va primi si codul unic de identificare !

În cazul în care, din diverse considerente, cadrul didactic înscris la examenul de acordare a gradului didactic II nu s-a prezentat sau nu a promovat probele acestui examen, cuantumul taxei de procesare dosar şi plata comisiilor de evaluare și contestatii la examenul de acordare a gradului didactic II  nu se restituie.

 • La gradul didactic II, nota minimă de promovare a fiecărei probe (scris Metodica predării specialităţii cu abordări interdisciplinare și de creativitate si oral Pedagogie) este 8,00 (opt).
 • Calculul mediei de promovare a examenului de acordare a gradului didactic II rezultă din media aritmetică a următoarelor probe: nota la proba scrisă + nota la proba orală.
 • INFORMAŢII legate de cazarea candidaţilor în campusul Universităţii se pot obţine de la Direcţia Servicii Sociale Studenţeşti, la numărul de telefon 0232 20.15.78 .
 • Programele de perfecţionare pentru acordarea gradelor didactice II şi I sunt publicate pe pagina de web a Ministerului Educaţiei Naţionale, la adresa www.edu.ro – Învăţământ Preuniversitar – Resurse umane, Materiale informative.
 • Procedura operațională de organizare și desfășurare a activității privind întocmirea comisiilor, desfășurarea examenelor și transmiterea rezultatelor finale în vederea obținerii gradului didactic II în învățământul preuniversitar, pot fi accesate/descărcate de pe site-ul universitatii de la sectiunea: Studii – Perfecţionare Preuniversitară – Informaţii Gradul didactic II

https://www.uaic.ro/wp-content/uploads/2024/06/procedura_grad_2_2024_revizia_1.pdf

Tutoriatele pentru examenul de acordare a gradului didactic II, sesiunea august 2024, vor fi ţinute în mediul online, pe o platformă dedicată şi se vor desfăşura după următorul calendar:

 •  pentru Specialitate şi metodica predării acesteia în zilele de 09 şi 11 iulie 2024 KINETOTERAPIE /09 şi 10 iulie 2024 EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI SPORT
 • pentru PEDAGOGIE în ziua de 08 iulie 2024

Anunţ TUTORIATE

Tutoriatul (online) pentru proba de PEDAGOGIE, din cadrul examenului de acordare a Gradului didactic II, sesiunea august 2024, se va desfăşura în datele de 08 iulie 2024, după cum urmează:

Nr. crt. Profesor Specializare Grad didactic II Data desfăşurării tutoriatului Link tutoriate
1 Conf. dr. Ghiațău Roxana Pedagogie 08 iulie 2024
Orele 08 – 11
https://uaic.webex.com/uaic/j.php?MTID=m503bc8f88432840f5696dddf1f1fa8d5
2 Lect. dr. Onu Dida Camelia Pedagogie 08 iulie 2024
Orele 12 – 15
https://uaic.webex.com/uaic/j.php?MTID=m6a26c6feb3218a5c8b0379bee8144af4

Tutoriatul (online – platforma Cisco Webex Meetings) pentru proba de Metodica predării specializării cu abordări interdisciplinare şi de creativitate, din cadrul examenului de acordare a gradului didactic II, sesiunea august 2024, se va desfăşura, după cum urmează:

 

Specializarea Kinetoterapie

Data desfăşurării: 09 şi 11 iulie 2024

Pentru conectare, candidaţii vor accesa linkul:

Link conectare tutoriat Grad didactic II – 09.07.2024

– Conf. dr. Marius NECULĂEŞ

09.07.2024, interval orar 10 – 13 :

https://uaic.webex.com/webappng/sites/uaic/meeting/info/283f8fd348c84087b017b98fee3c8a3c?siteurl=uaic&MTID=mac542654094d4e0a3f536e525bf1d155
Link conectare tutoriat Grad didactic II – 09.07.2024
– Conf. dr. Marius NECULĂEŞ

11.07.2024, interval orar 10 – 13 :

https://uaic.webex.com/webappng/sites/uaic/meeting/info/d1db5daabba645f9b57e9a71ea927665?siteurl=uaic&MTID=mfbfb8dfa7666fe54a0d82158bc05f15c

Specializarea Educaţie Fizică şi Sport

Data desfăşurării: 09 şi 10 iulie 2024

Pentru conectare candidaţii vor accesa linkul:

Link conectare tutoriat Grad didactic II – 09.07.2024

– Conf. dr. Cezar HONCERIU
09.07.2024, interval orar 9 – 12:
Meeting link: https://uaic.webex.com/uaic/j.php?MTID=mc7a535642930107534b54d2cfa5e1c7c
Meeting number: 2787 201 6769

Meeting password:
dByrpSHe232

Specializarea EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI SPORT
Link conectare tutoriat Grad didactic II – 10.07.2024

– Conf. dr. Cristina – Elena MORARU

10.07.2024, interval orar 9 – 12:

https://meet213.webex.com/meet213/j.php?MTID=md140cc60c65c43c280d916aa3da95a82
Meeting number (access code): 2748 344 9093
Meeting password: x3CMSirY33P (93267479 when dialing from a video system)
Go to Top