Specializări licență

Acasa/Programe de studii/Specializări licență
Specializări licență2021-04-02T15:33:00+03:00

Specializarea „Educaţie fizică şi sportivă” are ca finalitate formarea specialiştilor în domeniul de licenţă „Educaţie fizică şi sport”. Absolvenţii obţin calificarea de „Licenţiat în educaţie fizică şi sport” cu drept de predare în învăţământul obligatoriu (dacă a parcurs disciplinele modului psihopedagogic).

Misiune și obiective

Plan de învățământ

Kinetoterapia (semnificaţia cuvântului în limba greacă: kinetos – mobil, therapeia – tratament) este prin excelenţă specialitatea de interferenţă dintre medicină şi educaţie fizică, ocupându-se cu recuperarea funcţională a deficitului motor (şi nu numai) în care se utilizează toate formele de tratament prin mişcare. Specialistul kinetoterapeut face parte din echipa de recuperare a bolnavilor cu deficienţe fizice, organice sau psihice, alături de medic şi psiholog.
Recuperarea deficitului motor, fiind unul din scopurile medicinii moderne, face ca absolvenţii kinetoterapeuţi să fie solicitaţi în sectorul sanitar atât pentru spitalele din ţară cât şi din străinătate.

Astfel se justifică înfiinţarea în anul universitar 2000-2001 a specializării Kinetoterapie în cadrul Facultăţii de Educaţie Fizică şi Sport. An de an numărul studenţilor a crescut de la 36 câţi au fost în primul an, pană la 70 în 2006. În cele 3 promoţii 2004-2006, au absolvit cu examen de licenţă un număr de 36 din 36 prima serie, 43 din 44 a doua serie, 63 din 70 în a treia serie, marea majoritate fiind absorbiţi de piaţa muncii în ţară şi în străinătate.
Amenajările ultramoderne şi baza materială foarte bună de care dispune facultatea asigură desfăşurarea procesului didactic în condiţii de excepţie pentru studenţi prin sălile de curs, sălile de sport, terenuri, cabinetele metodice şi cel de informatică dotate cu mobilier nou şi aparatură performantă.
Lucrările practice şi metodice specifice disciplinelor din planul de învăţământ al Specializării de Kinetoterapie se desfăşoară în sala de kinetoterapie care are o suprafaţă de aproximativ 100mp., cu o destinaţie multifuncţională:

  • masaj;
  • evaluările somatice şi funcţionale la disciplinele Bazele teoretice şi metodice ale kinetoterapieiTehnici şi metode în kinetoterapieTehnici de manevrare a bolnavului şi Electroterapie;
  • gimnastică aerobică;

În cadrul specializării Kinetoterapie şi motricitate specială facultatea colaborează cu specialişti (medici şi kinetoterapeuţi) de la spitalul CFR Iaşi, Centrul Medical Nicolina Iaşi, Spitalul de Copii „Sf. Maria” Iaşi, Spitalul Clinic de Recuperare Iaşi şi Grupul Şcolar „Ion Holban” Iaşi.
În paralel se efectuează cu studenţii vizite pentru informarea acestora cu privire la activitatea de recuperare, la diferite unităţi şcolare şi medicale de profil, dintre care amintim: Grup Şcolar „Vasile Pavelcu” – surdo-muţi Iaşi, Şcoala pentru copii nevăzători şi Şcoala pentru copii cu deficit de intelect de la Tg. Frumos, jud. Iaşi, Spitalul de Ergoterapie de la Şipote, jud. Iaşi, Căminul de bătrâni „Sf. Iosif” Iaşi.
Aceste colaborări oferă avantajul studenţilor noştri de a lua contact cu diversa şi imensa cazuistică a afecţiunilor pe care le studiază încă din studenţie, pregătirea lor fiind mult uşurată prin cunoaşterea concretă a manifestărilor specifice tuturor formelor de îmbolnăvire. Domeniile de cuprindere sunt cele expuse în planurile de învăţământ, în special: afecţiunile aparatului locomotor de origine neurologică, ortopedo-traumatică, reumatologică, afecţiuni cardio-vasculare, afecţiuni respiratorii, afecţiuni pediatrice, geriatrice.
Încă din primul an de existenţă al specializării, studenţii au aderat la Asociaţia Profesorilor de Kinetoterapie „Moldova” Iaşi, în prezent un număr însemnat dintre aceştia fiind legitimaţi la această asociaţie, membră a FRAK (Federaţia Română a Asociaţiilor de Kinetoterapie) membră a Federaţiei Internaţionale World Confederation for Physical Therapy (WCPT).
Din 2003 specializarea Kinetoterapie este afiliată la ENPHE – The European Network of Physical Therapy High Education.
Menţionăm instituţiile cele mai importante, cu care pe bază de protocol ne-am desfăşurat activitatea de specialitate:

  • Spitalul Clinic de Recuperare, Iaşi;
  • Spitalul de Urgenţe pentru Copii „Sfânta Maria”, Iaşi;
  • Centrul Medical „Nicolina”, Iaşi;
  • Grupul Şcolar „Ion Holban” (pentru copii cu dizabilităţi), Iaşi.

În cadrul acestor instituţii cu profil de recuperare, medici de specialitate (neurologie, reumatologie, ortopedie, medicină internă, pediatrie) au asigurat predarea cursurilor iar lucrările practice s-au desfăşurat sub conducerea unor kinetoterapeuţi cu experienţă.
Printr-un protocol încheiat cu Asociaţia Centrul Diecezan Caritas Iaşi, studenţii  au posibilitatea efectuării activităţilor de voluntariat pentru recuperare medicală la domiciliul pacienţilor. Activitatea acestora este supravegheată de cadrele didactice ale facultăţii şi de către personalul medical al asociaţiei partenere, pentru a elimina orice risc iar serviciile prestate să corespundă din punct de vedere calitativ.

Misiune și obiective

Plan de învățământ

Go to Top