Program de studii doctorale

Acasa/Programe de studii/Program de studii doctorale
Program de studii doctorale2020-10-28T11:18:19+03:00

ȘCOALA DOCTORALĂ ÎN ȘTIINȚA SPORTULUI ȘI EDUCAȚIEI FIZICE

Rezultate Admitere (publicat 10.09.2020 16.10)

Informații despre confirmarea locului

Planuri de învățământ

Numărul de locuri

  BUGET TAXĂ
CU BURSĂ FĂRĂ BURSĂ FĂRĂ BURSĂ (RROMI)
Numărul de locuri pentru cetăţenii români 2 4 4
Numărul de locuri pentru cetăţenii străini  – cont propriu valutar

 

1

Programarea probelor

PREZENTAREA DESIGN-ULUI CERCETĂRII ŞI INTERVIUL DIN TEMATICA AFIŞATĂ

9 septembrie 2020, ora 14.00  

 CANDIDAŢII SUNT RUGAŢI SĂ SE PREZINTE CU 15 MINUTE ÎNAINTE DE A ÎNCEPE EXAMENUL DE ADMITERE, SESIUNEA SEPTEMBRIE 2020, PE PLATFORMA CISCO WEBEX CU DETALIILE DE MAI JOS:

Meeting number (access code): 121 750 0757

Meeting password: Fm29BewW5eM

Abilitare

ORDIN  Nr. 3100/2019 din 28 ianuarie 2019 privind înfiinţarea domeniilor de doctorat în cadrul instituţiilor organizatoare de studii universitare de doctorat EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL  NR. 118 din 14 februarie 2019

CONDUCĂTORI DE DOCTORAT

 • PROF. DR. HABILITAT ABALAȘEI BEATRICE AURELIA – beatrice.abalasei@uaic.ro
 • CONF. DR. HABILITAT MORARU CRISTINA – gimcristinamoraru@yahoo.com
 • CONF. DR. HABILITAT COJOCARIU ADRIAN- cadriano@uaic.ro

 

DOMENII DE DOCTORAT

 

DOCUMENTE

 1. REGULAMENTUL STUDIILOR UNIVERSITARE DE DOCTORAT
 2. METODOLOGIE PRIVIND ORGANIZAREA ȘI DESFĂȘURAREA ADMITERII ÎN CICLUL DE STUDII UNIVERSITARE DE DOCTORAT PENTRU ANUL UNIVERSITAR 2019-2020
 3. TEMATICĂ ADMITERE
 4. Regulament de organizare si functionare a Scolii Doctorale in Stiinta Sportului si Educatiei Fizice
 5. Regulament de evaluare a activității studenților doctoranzi
 6. Ghid de elaborare și evaluare a lucrării de doctorat

 

ADMITERE DOCTORAT 2019

Click here for English

Rezultate Admitere doctorat 2019

ORDIN  Nr. 3100/2019 din 28 ianuarie 2019 privind înfiinţarea domeniilor de doctorat în cadrul instituţiilor organizatoare de studii universitare de doctorat EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL  NR. 118 din 14 februarie 2019

 

CONDUCĂTORI DE DOCTORAT

 • PROF. DR. HABILITAT ABALAȘEI BEATRICE AURELIA – beatrice.abalasei@uaic.ro
 • CONF. DR. HABILITAT MORARU CRISTINA – gimcristinamoraru@yahoo.com
 • CONF. DR. HABILITAT COJOCARIU ADRIAN- cadriano@uaic.ro

 

DOMENII DE DOCTORAT

 • ȘTIINȚA SPORTULUI ȘI EDUCAȚIEI FIZICE

TAXE:

 • 300 ron – taxă de admitere;
 • 5000 ron – taxă de şcolarizare pentru anul universitar 2019-2020.

CALENDARUL ADMITERII

 • 2-6 septembrie 2019 – înscrierea candidaţilor
 • 9 septembrie 2019 – proba scrisă
 • 11 septembrie 2019 – proba orală
 • 12 septembrie 2019 – afişarea rezultatelor
 • 13 septembrie 2019 – contestaţii (doar pentru proba scrisă)
 • 16 septembrie 2019 – afişarea rezultatelor finale
 • 01 octombrie 2019  – afişarea listei finale cu candidaţii declaraţi admişi şi înmatriculaţi

PROGRAM ÎNSCRIERI

Locaţie: Secretariat FEFS, Corp D, UAIC

 • Luni, 2 septembrie 2019, orele 10.00-14.00
 • Marţi, 3 septembrie 2019, orele 10.00-14.00
 • Miercuri, 4 septembrie 2019, orele 10.00-14.00
 • Joi, 5 septembrie 2019, orele 10.00-14.00
 • Vineri, 6 septembrie 2019, orele 10.00-14.00

ACTE NECESARE ÎNSCRIERII:

 • Fişa de înscriere tip în care se va menţiona opţiunea pentru conducătorul de doctorat;
 • Curriculum vitae;
 • Lista lucrărilor ştiinţifice ale candidatului;
 • Atestat de cunoaştere a unei limbi străine, eliberat de către Faculatea de Litere a Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, înainte de susţinerea examenului de admitere, cu cel mult 2 ani; excepţie fac candidaţii care au obţinut o specializare simplă sau dublă, în titulatura căreia apare o limbă străină, a unei facultăţi acreditate, au dat testul DALF, TOEFEL sau alte certificate internaţional recunoscute;
 • copie după certificatul de naştere;
 • copie a actului de identitate;
 • copie a certificatului de căsătorie/de schimbare a numelui, dacă este cazul;
 • copie a diplomei de bacalaureat sau act echivalent;
 • copie a diplomei de licenţă şi foaia matricolă;
 • diploma de masterat sau un act echivalent şi foaia matricolă, în original (pentru absolvenţii de masterat ai anului universitar curent, adeverinţa de absolvire şi situaţia şcolară, eliberată de secretariatele facultăţilor);
 • chitanţa de achitare a taxei de admitere (doar la BRD)
 • dosar plic.
Go to Top