Sesiune de Examene

Acasa/Studenți/Sesiune de Examene
Sesiune de Examene2024-06-27T15:02:01+03:00

Programarea examenelor în sesiunea iunie – iulie 2024

Sesiune de restanţe/măriri de notă – Anii I și II LICENȚĂ și Anul I MASTER

01 – 07 iulie 2024

Sesiune de restanţe/măriri de notă

SESIUNE – Anii I și II LICENȚĂ și Anul I MASTER
10 – 30 iunie 2024

În atenţia studenţilor din anii terminali

(anul 3 licenţă şi anul 2 master)

Date importante

Sesiune de examene

Programarea examenelor va fi afişată la avizierul facultăţii (lângă Decanat) şi pe site-ul facultăţii la adresa https://www.sport.uaic.ro/studenti/sesiune-de-examene/

27.05 – 09.06.2024

Perioadă depunere cereri restanţe din semestre anterioare la secretariatul facultăţii

27 – 31.05.2024

Referitor la examenele nepromovate în anii anteriori

Studenţii care nu au promovat o disciplină în anii anteriori şi vor să susţină din nou examenul în sesiunea de restanţe/măriri trebuie să depună o cerere (însoţită de chitanţă) la secretariatul facultăţii înainte de examen .

Chitanţa pentru reexaminare se poate plăti la BRD – taxă reexaminare cod 41

Extras din Regulamentul privind activitatea profesională a studenților – ciclul de studii universitare de licenţă / master

Orice student beneficiază, la UAIC, de posibilitatea de a se prezenta, în mod gratuit, la două evaluări finale pentru fiecare disciplină studiată pe parcursul anului universitar, conform planului de învăţământ din anul universitar în care s-a înscris.

(Conform art. 57 –  LICENŢĂ / art. 70 – MASTER, din Regulamentul privind activitatea profesională a studenților – ciclul de studii universitare de licenţă / master).

Studentul care nu a promovat o disciplină din anul universitar curent în urma evaluărilor finale gratuite poate susţine, pe parcursul aceluiaşi an universitar, în baza unei cereri scrise şi dacă examenul este programat într-o sesiune de restanţe, reevaluarea cu taxă (fără refacerea activităţii didactice).

Studentul care nu a promovat o disciplină din anii de studii anteriori poate susţine, în baza unei cereri scrise reevaluarea cu refacerea activităţii didactice la disciplina respectivă.

(Conform art. 58 – LICENŢĂ / art. 71 – MASTER din Regulamentul privind activitatea profesională a studenților – ciclul de studii universitare de licenţă / master).

Sesiune de restanţe/măriri de notă

Programarea examenelor va fi afişată la avizierul facultăţii (lângă Decanat) şi pe site-ul facultăţii la adresa https://www.sport.uaic.ro/studenti/sesiune-de-examene/

10 – 16.06.2024

Perioada de înscriere la examenul de finalizare a studiilor (licenţă/disertaţie)

Informaţiile despre examenul de finalizare a studiilor (licenţă/disertaţie) le găsiţi şi pe site-ul facultăţii la adresa https://www.sport.uaic.ro/studenti/finalizare-studii/

19,20,21,25.06.2024

Perioadă desfăşurare examen finalizare studii (licenţă/disertaţie)

Informaţiile despre examenul de finalizare a studiilor (licenţă/disertaţie) le găsiţi şi pe site-ul facultăţii la adresa https://www.sport.uaic.ro/studenti/finalizare-studii/

01 – 12.07.2024

În atenţia studenţilor din anii 1 şi 2 licenţă + anul 1 master

Date importante

 

Sesiune de examene

Programarea examenelor va fi afişată la avizierul facultăţii (lângă Decanat) şi pe site-ul facultăţii la adresa https://www.sport.uaic.ro/studenti/sesiune-de-examene/

10 – 30.06.2024

Perioadă depunere cereri restanţe din semestre anterioare la secretariatul facultăţii

10 – 14.06.2024

Referitor la examenele nepromovate în anii anteriori

Studenţii care nu au promovat o disciplină în anii anteriori şi vor să susţină din nou examenul în sesiunea de restanţe/măriri trebuie să depună o cerere (însoţită de chitanţă) la secretariatul facultăţii înainte de examen .

Chitanţa pentru reexaminare se poate plăti la BRD – taxă reexaminare cod 41

Extras din Regulamentul privind activitatea profesională a studenților – ciclul de studii universitare de licenţă / master

Orice student beneficiază, la UAIC, de posibilitatea de a se prezenta, în mod gratuit, la două evaluări finale pentru fiecare disciplină studiată pe parcursul anului universitar, conform planului de învăţământ din anul universitar în care s-a înscris.

(Conform art. 57 –  LICENŢĂ / art. 70 – MASTER, din Regulamentul privind activitatea profesională a studenților – ciclul de studii universitare de licenţă / master).

Studentul care nu a promovat o disciplină din anul universitar curent în urma evaluărilor finale gratuite poate susţine, pe parcursul aceluiaşi an universitar, în baza unei cereri scrise şi dacă examenul este programat într-o sesiune de restanţe, reevaluarea cu taxă (fără refacerea activităţii didactice).

Studentul care nu a promovat o disciplină din anii de studii anteriori poate susţine, în baza unei cereri scrise reevaluarea cu refacerea activităţii didactice la disciplina respectivă.

(Conform art. 58 – LICENŢĂ / art. 71 – MASTER din Regulamentul privind activitatea profesională a studenților – ciclul de studii universitare de licenţă / master).

Sesiune de restanţe/măriri de notă

Programarea examenelor va fi afişată la avizierul facultăţii (lângă Decanat) şi pe site-ul facultăţii la adresa https://www.sport.uaic.ro/studenti/sesiune-de-examene/

01 – 07.07.2024

 

Specializare Secretar responsabil de specializare Adresă e-mail
Educație Fizică și Sportivă AIRINEI Simona sairinei@uaic.ro
Kinetoterapie și Motricitate Specială

Sport și Performanță Motrică

PIEPTU Claudia claudia.pieptu@uaic.ro
Master BARDAN Georgiana georgiana.bardan@uaic.ro

Link-uri utile:

Secretariat:       https://www.sport.uaic.ro/personal-didactic-auxiliar-administrativ/

Regulamente:    https://www.uaic.ro/despre-uaic/documentele-universitatii/

Plata taxelor:     https://www.sport.uaic.ro/studenti/taxe-de-scolarizare/

Extras din Regulamentul privind activitatea profesională a studenților – ciclul de studii universitare de licenţă / master

Orice student beneficiază, la UAIC, de posibilitatea de a se prezenta, în mod gratuit, la două evaluări finale pentru fiecare disciplină studiată pe parcursul anului universitar, conform planului de învăţământ din anul universitar în care s-a înscris.

(Conform art. 57 – 2021,2022 LICENŢĂ / 70 – 2022 MASTER, din Regulamentul privind activitatea profesională a studenților – ciclul de studii universitare de licenţă / master).

Studentul care nu a promovat o disciplină din anul universitar curent în urma evaluărilor finale gratuite poate susţine, pe parcursul aceluiaşi an universitar, în baza unei cereri scrise şi dacă examenul este programat într-o sesiune de restanţe, reevaluarea cu taxă (fără refacerea activităţii didactice).

Studentul care nu a promovat o disciplină din anii de studii anteriori poate susţine, în baza unei cereri scrise reevaluarea cu refacerea activităţii didactice la disciplina respectivă.

(Conform art. 58 – 2021,2022 LICENŢĂ / 71 – 2022 MASTER din Regulamentul privind activitatea profesională a studenților – ciclul de studii universitare de licenţă / master).

[1] Conform Hotărârii Consiliului Facultăţii de Educaţie Fizică şi Sport din data de 08.01.2024

Go to Top