Mesajul Decanului

Acasa/Mesajul Decanului
Mesajul Decanului2020-02-14T10:30:20+03:00

Bun venit la Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iaşi, instituție academică europeană!
Bun venit la Facultatea de Educaţie Fizică Şi Sport!

În această lume de idei și aspirații înalte studenții sunt vectori ai schimbării, sunt prezentul care pregătește viitorul, cu aportul dascălilor, al celor care propagă tradițiile academice și culturale, sunt cei care generează generozitate, onestitate, valori!

Facultatea de Educație Fizică și Sport, cu specializările Kinetoterapie și motricitate specială, Sport și performanță motrică, Educație fizică și sportivă, formează specialiști în domeniul Științei sportului și educației fizice, profesioniști care vor îndeplini obiectivele educației fizice școlare, ale sportului de loisir și ale sportului de performanță.

Competențele date de programele de studii universitare de master asigură inserția pe piața muncii și definesc profilul profesional al absolventului de Educație Fizică și Sport: Fitness și estetică corporală, Educație fizică și sportivă școlară, Activități sportive de timp liber și sporturi extreme, Kinetoterapia în traumatologia sportivă (cu extensie la Chișinău).

Pe de altă parte, acordăm o atenție deosebită învățământului post-universitar, ce oferă o paleta largă de forme de pregătire, cursuri post-universitare prin intermediul Centrului de formare și perfecționare, sincronizând practicianul cu cerințele stakeholderilor.

Programele noastre de studii vă oferă, pe lângă informaţia fundamentală din domeniu şi un cumul de discipline, cu tematică interdisciplinară, care vă vor modela personalitatea, vă vor deschide noi orizonturi ale cunoaşterii şi vă vor transforma într-un profesionist cu abilități necesare adaptării societății dinamice.

Stimaţi studenţi vă invit să consideraţi Decanatul şi întregul Corp profesoral și administrativ al Facultăţii parteneri în desăvârșirea voastră profesională!

Prof.dr. Abălaşei Beatrice Aurelia

Decan al Facultății de Educație Fizică și Sport

Go to Top