Cercetare

Acasa/Cercetare
Cercetare2024-03-08T12:21:44+03:00

Manifestări ştiinţifice

Cu ocazia Zilelor Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, în luna octombrie, se organizează anual o serie de manifestări cu caracter științific: simpozioane, conferințe etc.
Distingem, de asemenea, în ultima perioadă, organizarea unor Conferințe Internaționale în Educație Fizică, Sport și Kinetoterapie, din doi în doi ani (2013, 2015), având drept instituții partenere facultățile de profil din cadrul Universității de Vest din Timișoara, Universitatea „Babeș-Bolyaiˮ din Cluj-Napoca, și Universitatea „Vasile Alecsandriˮ din Bacău, precum și în parteneriat cu Universitatea Firat din Elazig, Turcia. Lucrările acceptate la această conferință, desfășurată cu regularitate, pot fi publicate, începând cu anul 2015, în:

sau în

  • Gymnasium, Scientific Journal of Education, Sport and Health, publicație a Casei de Editură Alma Mater, Universitatea ”Vasile Alecsandri” din Bacău, indexată BDI în: EBSCO SPORTDiscus, DOAJ, J-Gate, Scipio, PROQUEST, Ulrich’s, Index Copernicus, Consiliul Naţional pentru Cercetare Ştiinţifică din România (B+).

De asemenea, Sesiunea de Comunicări Știinţifice Studențești a Facultăţii de Educaţie Fizică şi Sport se organizează de regulă anual, în luna mai, cu participarea studenților și masteranzilor din facultate, precum și de la alte universități din regiune.

Rezultatele activitatii de cercetare

Go to Top