Cercetare

Acasa/Cercetare
Cercetare2021-09-07T18:17:10+03:00

ANUNȚ PENTRU SELECȚIA INSTRUCTORILOR SPORTIVI, ÎN VEDEREA ÎNDEPLINIRII OBIECTIVELOR PROIECTULUI ERASMUS+

ACTIVITATEA FIZICĂ LA FEMEILE LA MENOPAUZĂ: PARTENERIAT COLABORATIV PENTRU VIAȚĂ ACTIVĂ, PREVENIREA ȘI TRATAREA OSTEOPOROZEI – ”OASE FERICITE”

Physical activity in women in menopause: a collaborative partnership for active lifestyles for the prevention and treatment of osteoporosis / HAPPY BONES

Facultatea de Educație Fizică și Sport organizează concurs de selecție pentru ocuparea a două posturi de antrenori, care să dețină experiență în organizarea activităților motrice la persoane de vârsta a IIIa, pentru o perioadă de 6 luni-octombrie 2020-martie 2021 (și participarea la un stagiu de pregătire la Roma, în perioada 5-7 iunie 2020).

Cerințe conform profilului cerut de obiectivele proiectului:

Absolvent de licență în Știința Sportului și Educației Fizice;

Diplomă de doctor;

Experiență în activitatea fizică (sau fizică adaptată), dovedită prin intermediul articolelor publicate, a contractelor de muncă;

Experiență în munca cu pacienții osteopenici în ultimii 10 ani;

Cunoașterea limbii engleze, nivel B (certificate competență lingvistică);

Participarea la cursuri anterioare de formare în orice domeniu conex;

Cunoașterea principiilor de construire a echipei și a rezolvării conflictelor.

Acte necesare:

  1. Diplomă de licență
  2. Diplomă de doctor
  3. CV și Listă de lucrări (cu link la jurnale)
  4. Certificat de limbă
  5. Alte certificate
  6. Dovezi lucru în echipă/cu echipe

Antrenorii vor lucra timp de 6 luni, de 3 ori pe săptămână cu pacienți cu osteopenie/osteoporoză, în sala proprie.

Interval depunere dosare: 09-13 martie 2020

Data interviului: 20 martie 2020, ora 10, Decanat

Depunerea dosarului de candidatură se va face la Secretariatul Facultății de Educație Fizică și Sport din Iași, Corp D.

Adresa de email de contact: asf.sport@uaic.ro

Manifestări ştiinţifice

Cu ocazia Zilelor Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, în luna octombrie, se organizează anual o serie de manifestări cu caracter științific: simpozioane, conferințe etc.
Distingem, de asemenea, în ultima perioadă, organizarea unor Conferințe Internaționale în Educație Fizică, Sport și Kinetoterapie, din doi în doi ani (2013, 2015), având drept instituții partenere facultățile de profil din cadrul Universității de Vest din Timișoara, Universitatea „Babeș-Bolyaiˮ din Cluj-Napoca, și Universitatea „Vasile Alecsandriˮ din Bacău, precum și în parteneriat cu Universitatea Firat din Elazig, Turcia. Lucrările acceptate la această conferință, desfășurată cu regularitate, pot fi publicate, începând cu anul 2015, în:

sau în

  • Gymnasium, Scientific Journal of Education, Sport and Health, publicație a Casei de Editură Alma Mater, Universitatea ”Vasile Alecsandri” din Bacău, indexată BDI în: EBSCO SPORTDiscus, DOAJ, J-Gate, Scipio, PROQUEST, Ulrich’s, Index Copernicus, Consiliul Naţional pentru Cercetare Ştiinţifică din România (B+).

De asemenea, Sesiunea de Comunicări Știinţifice Studențești a Facultăţii de Educaţie Fizică şi Sport se organizează de regulă anual, în luna mai, cu participarea studenților și masteranzilor din facultate, precum și de la alte universități din regiune.

Rezultatele activitatii de cercetare

Go to Top