Cercetare

/Cercetare
Cercetare2019-02-26T14:38:32+00:00

Departamentul de cercetare din cadrul facultăţii

Departamentul de cercetare funcţionează în cadrul Facultăţii de Educaţie Fizică şi Sport a Universităţii „Al. I. Cuza” in Iaşi din anul 2008, având ca și coordonator pe lect. dr.  Marius Neculăeș şi are ca obiectiv principal stimularea cercetării științifice în domeniul educaţiei fizice, sportului şi kinetoterapiei, prin abordarea interdisciplinară şi multidisciplinară a acestora.
Departamentul realizează cercetări fundamentale, aplicative şi pentru dezvoltare, cu finanţare din surse bugetare şi extrabugetare. Activităţile se derulează prin serviciile de contabilitate ale Universităţii „Al. I. Cuza” Iaşi sau a instituţiilor partenere. Cercetările sunt îndreptate spre adaptarea sistemului de educaţie fizică şcolară la cerinţele societăţii, stabilirea unor direcţii noi în vederea diversificării specializărilor domeniului și adaptării lor la piața muncii, elaborarea de proiecte locale şi naţionale în vederea creşterii performanţelor sportive etc.

Pentru facilitarea accesului la resurse și expertiză în ce privește cercetarea științifică, în cadrul facultății funcționează Centrul de Cercetări Interdisciplinare în Ştiinţa Motricităţii Umane, o structură din cadrul Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, constituită pe baza hotărârii Senatului Universităţii.

Rezultatele cercetărilor proprii, precum și a altora din țară și străinătate, sunt deseori publicate în revista facultății, intitulată Sport și Societate. Revista de Educație Fizică, Sport și Științe Conexe, precum și în alte jurnale ISI sau în BDI.

Manifestări ştiinţifice

Cu ocazia Zilelor Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, în luna octombrie, se organizează anual o serie de manifestări cu caracter științific: simpozioane, conferințe etc.
Distingem, de asemenea, în ultima perioadă, organizarea unor Conferințe Internaționale în Educație Fizică, Sport și Kinetoterapie, din doi în doi ani (2013, 2015), având drept instituții partenere facultățile de profil din cadrul Universității de Vest din Timișoara, Universitatea „Babeș-Bolyaiˮ din Cluj-Napoca, și Universitatea „Vasile Alecsandriˮ din Bacău, precum și în parteneriat cu Universitatea Firat din Elazig, Turcia. Lucrările acceptate la această conferință, desfășurată cu regularitate, pot fi publicate, începând cu anul 2015, în:

sau în

  • Gymnasium, Scientific Journal of Education, Sport and Health,  publicație a Casei de Editură Alma Mater, Universitatea ”Vasile Alecsandri” din Bacău, indexată BDI în: EBSCO SPORTDiscus, DOAJ, J-Gate, Scipio, PROQUEST, Ulrich’s, Index Copernicus, Consiliul Naţional pentru Cercetare Ştiinţifică din România (B+).

De asemenea, Sesiunea de Comunicări Știinţifice Studențești a Facultăţii de Educaţie Fizică şi Sport se organizează de regulă anual, în luna mai, cu participarea studenților și masteranzilor din facultate, precum și de la alte universități din regiune.

Rezultatele activitatii de cercetare