Repartizare Buget / Taxă

//Repartizare Buget / Taxă
Repartizare Buget / Taxă2020-03-24T13:50:07+00:00

Conform Regulamentului , la începutul fiecărui semestru, cu excepţia primului semestru din anul I, locurile finanţate de la bugetul de stat sunt redistribuite în ordinea descrescătoare a punctajelor obţinute de fiecare student înmatriculat. Ceilalţi studenţi sunt trecuţi în regim cu taxă.

 Studii universitare de licenţă (ciclul I)

 Studii universitare de masterat (ciclul II)