CENTRUL DE CERCETĂRI INTERDISCIPLINARE ÎN ȘTIINȚA MOTRICITĂȚII UMANE

Acasa/CENTRUL DE CERCETĂRI INTERDISCIPLINARE ÎN ȘTIINȚA MOTRICITĂȚII UMANE
CENTRUL DE CERCETĂRI INTERDISCIPLINARE ÎN ȘTIINȚA MOTRICITĂȚII UMANE2021-09-09T10:42:17+03:00

Centrul de Cercetări Interdisciplinare în Știința Motricității Umane

Centrul de Cercetări Interdisciplinare în Știința Motricității Umane este o structură cu profil profesional, ştiinţific şi educaţional, fără personalitate juridică, subordonată Universităţii ”Alexandru Ioan Cuza” din Iași, constituit pe baza hotărârii Senatului Universităţii.

Misiunea Centrului de Cercetări Interdisciplinare în Știința Motricității Umane este aceea de a contribui la creșterea eficienței activităților de cercetare, îndeosebi interdisciplinară, în domeniu, atât la nivel național, cât și  la nivel internațional.

Obiectivele Centrului de Cercetări Interdisciplinare în Știința Motricității Umane sunt:

– iniţierea şi derularea de proiecte de cercetare interdisciplinare cu referire la problematica științei motricității umane;

– promovarea relaţiilor de colaborare, parteneriat de proiecte de cercetare, în domeniul științei motricității umane, între Universitatea ”Alexandru Ioan Cuza” din Iași şi universităţi, centre de cercetare, instituţii similare din ţară şi străinătate, precum și organizații sportive;

– creșterea vizibilității și a diseminării rezultatelor activităților de cercetare din cadrul Facultății de Educație Fizică și Sport;

– integrarea studenţilor talentaţi si cu pasiune în activitatea de cercetare ştiinţifică a Facultăţii de Educaţie Fizica si Sport si a centrului.

INTERDISCIPLINARY RESEARCH CENTRE IN HUMAN SCIENCE MOTRICITY

The Centre of Interdisciplinary Research in Human Motricity Science is a structure with professional, scientific and educational profile; it is not a legal entity; it is subordinated to “Alexandru Ioan Cuza” University in Iași, constituted pursuant to the Decision of the University Senate.

The mission of The Centre of Interdisciplinary Research in Human Motricity Science is to contribute to the efficiency of research activities in general and of interdisciplinary research in particular, on both national and international level.

The objectives of The Centre of Interdisciplinary Research in Human Motricity Science are outlined below:

– initiating and conducting interdisciplinary research projects on the topic of human motricity science;

– promoting relationships of collaboration, research project partnerships, in the field of human motricity science, between “Alexandru Ioan Cuza” University in Iași and universities, research centres and similar establishments in the country and abroad, as well as sports organizations;

– increasing the visibility and disseminating the results of research activity at the Faculty of Physical Education and Sport;

– integrated talented students, committed to the scientific activity of the Faculty of Physical Education and Sport and of the Centre.

Structura Consiliului Ştiinţific al Centrului de Cercetare :

DIRECTOR: Conf.univ.dr. Cezar HONCERIU

  • Coordonator Direcție/Grup de cercetare „Medicină sportivă”: Prof. univ. dr. Paula DROSESCU
  • Coordonator Direcție/Grup de cercetare „Kinetoterapia în traumatologia sportivă și recuperarea medicală”: Conf.univ.dr. Marius Niculăeș
  • Coordonator Direcție/Grup de cercetare „Optimizarea antrenamentului sportiv”: Lect. univ.dr. Florin TROFIN
  • Coordonator Direcție/Grup de cercetare „Activități motrice de întreținere corporală și timp liber”: Prof.univ.dr. Marin CHIRAZI
  • Coordonator Direcție/Grup de cercetare „Psiho-pedagogia și sociologia educației fizice și sportului. Management și marketing în educație fizică și sport”: Prof.univ.dr.hab. Beatrice ABALAȘEI
  • Coordonator Direcție/Grup de cercetare „Fiziologia și biochimia activităților motrice”: Prof.univ.dr.hab. Adrian COJOCARIU

Lista membrilor Centrului de cercetare:

Membri titulari (cadre didactice/ cercetători/ doctoranzi/ care au o relație contractuală cu UAIC):

Nr. Crt Nume și prenume Grad științific Titlul de doctor (da/nu) Facultatea/ ICI UAIC/ altele Domeniul de cercetare
1. Abălașei Beatrice Prof.dr.hab. DA FEFS Știința sportului și educației fizice
2 Cojocariu Adrian Prof.dr.hab. DA FEFS Știința sportului și educației fizice
3 Moraru Cristina Conf.dr.hab. DA FEFS Știința sportului și educației fizice
4 Drosescu Paula Prof.univ.dr. DA FEFS Știința sportului și educației fizice
5 Chirazi Marin Prof.univ.dr. DA FEFS Știința sportului și educației fizice
6 Neculăeș Marius Conf.univ.dr. DA FEFS Știința sportului și educației fizice
7 Ungurean Bogdan Conf.univ.dr. DA FEFS Știința sportului și educației fizice
8 Honceriu Cezar Conf.univ.dr. DA FEFS Știința sportului și educației fizice
9 Hagiu Bogdan Conf.univ.dr. DA FEFS Știința sportului și educației fizice
10 Popescu Lucian Conf.univ.dr. DA FEFS Știința sportului și educației fizice
11 Iacob Radu Lect.univ.dr. DA FEFS Știința sportului și educației fizice
12 Trofin Florin Petruț Lect.univ.dr. DA FEFS Știința sportului și educației fizice
13 Oprean Alexandru Lect.univ.dr. DA FEFS Știința sportului și educației fizice
14 Onose Ionuț Lect.univ.dr. DA FEFS Știința sportului și educației fizice
15 Hodorcă Raluca Lect.univ.dr. DA FEFS Știința sportului și educației fizice
16 Fetescu Sava Lect.univ.dr. DA FEFS Știința sportului și educației fizice
17 Nichifor Florin Lect.univ.dr. DA FEFS Știința sportului și educației fizice
18 Dumitru Iulian Lect.univ.dr. DA FEFS Știința sportului și educației fizice
19 Puni Rareș Lect.univ.dr. DA FEFS Știința sportului și educației fizice
20 Munteanu Vlad Asist.drd. NU FEFS Știința sportului și educației fizice
21 Tanasă Raluca Asist.drd. NU FEFS Știința sportului și educației fizice
22 Stegariu Vlad Asist.drd. NU FEFS Știința sportului și educației fizice

Centralizator rezultate obținute în ultimii trei ani (2018-2021 )înregistrate de centru

1 Articole, proceeding paper, review publicate în reviste cotate ISI Web of Science A review on the role of angiotensin ii in the skeletal muscle hypertrophy and muscle strength. A review on the role of angiotensin ii in the skeletal muscle hypertrophy and muscle strength. Ciobica, Andrei ; Ciobica, Alin ; Honceriu, Cezar*; Bild, Walther. NOBEL MEDICUS, Volume 16 Issue 2 Page 5-12 Published 2020. Effect of Romanian Heracleum Sphondylium Product, in Acute and Intense Physical Stress. Proceedings Of The 6th International Conference Of Universitaria Consortium Fefstim: Physical Education, Sports And Kinesiotherapy – Implications In Quality Of Life, Page99-104, Published 2020.
Articole proceeding paper, review publicate în reviste indexate SCOPUS Correlation Between the Results Obtained in the Ruffier Test, the VO2max Level and the Anthropometric Measurements Regarding Weight, Fat Excess and Lean Mass Deficit in Soccer Players. Honceriu, C.; Trofin, P. F. WOS:000474444100020, ISBN 978-88-87729-54-2. Editografica, 2018.   Scientific Analysis of the Evolution of Physical Parameters for the CFR Cluj Team in League 1, 2018 -2019. Stelescu Ioan, Honceriu Cezar. Sport si Societate, Vol.19, 2/2019.   Study On Optimum Age For Reaching The Peak Sport Form For High Performance Sports. Sebastian Vicol, Petruţ-Florin Trofin. Sport si Societate, Vol.19, 1/2019.   Efectele pandemiei Covid-19 asupra capacității fizice a jucătorilor profesioniști de fotbal. Honceriu Cezar, Trofin Florin. Sport si Societate, vol.20, nr.2/2020.   Relația dintre tulburarea de stres posttraumatic (ptsd) și stresul oxidativ, abordare Pubmed. Jurcău Ramona Niculina, Honceriu Cezar, Jurcău Ioana Marieta, Drosescu Paula. Sport si Societate, vol.20, nr.2/2020.
2 Brevete de invenție  
3 Contracte de cercetare științifică Contract de cercetare nr.11 din 14.09.2018. Obiectul contractului îl constituie realizarea activităților de cercetare științifică a proiectului cu titlul: Rolul șahului în dezvoltarea intelectuală a elevilor din ciclul primar. Beneficiar: Federația Română de Șah.
4 Cărți științifice publicate în edituri naționale consacrate Abalasei Beatrice Aurelia, Cezar Honceriu, Mihai Radu Iacob (2018).  Educatie prin jocuri dinamice. Editura RisoPrint. ISBN 978-973-53-2163-5
5 Cărți științifice publicate în edituri internaționale de prestigiu Honceriu, C. (2018). Csms Iași – a qualification in the Europa League in numbers. Publisher, LAP Lambert Academic Publishing. ISBN 978-3-659-55104-8
6 Conducători de doctorat membri ai centrului Abălașei Beatrice (UAIC) Cojocariu Adrian (UAIC) Moraru Cristina (UAIC) Mocanu Veronica (UAIC) Mitu Florin (UAIC) Foia Liliana (UAIC)
Go to Top