Admitere Şcoala Doctorală

Acasa/Admitere Şcoala Doctorală
Admitere Şcoala Doctorală2022-09-16T14:30:32+03:00

ADMITERE DOCTORAT 2022

ŞCOALA DOCTORALĂ ÎN

 ȘTIINȚA SPORTULUI ȘI EDUCAȚIEI FIZICE

REZULTATE ADMITERE SEPTEMBRIE 2022

PROGRAMARE EXAMEN DE ADMITERE
PREZENTAREA DESIGN-ULUI CERCETĂRII ŞI INTERVIUL DIN TEMATICA AFIŞATĂ

DATA: 9 septembrie 2022
LOC DE DESFĂȘURARE: DECANATUL FACULTĂȚII DE EDUCAȚIE FIZICĂ ȘI SPORT (CORP D)

ORA CANDIDAT
8.45 RIPERT F. FABIO
8.45 BAJINSCHI I. IONUȚ-MIHAI
8.45 DONISAN (CĂS. BAJINSCHI) C. LUCIA-ALEXANDRA
9.00 SANDU V.O. VLAD-ANTONIUS
9.15 MIHUȚ G. BIANCA-GEORGIANA
9.30 BALAN (CĂS. SURMEI-BALAN) C. MIHAELA-GABRIELA
9.45 COSTEA V. IUSTIN
10.00 ENEA L.C. LAURA-CRISTINA
10.15 14004

Candidații sunt rugați să aibă asupra lor cartea de identitate și un stick cu prezentarea design-ului cercetării.

SCHEDULING THE ADMISSION EXAMINATION
PRESENTATION OF THE RESEARCH DESIGN AND THE INTERVIEW

DATE: September 9
VENUE: DEAN’S OFFICE OF THE FACULTY OF PHYSICAL EDUCATION AND SPORTS (BUILDING D)

HOUR CANDIDATE
8.45 RIPERT F. FABIO
8.45 BAJINSCHI I. IONUȚ-MIHAI
8.45 DONISAN (CĂS. BAJINSCHI) C. LUCIA-ALEXANDRA
9.00 SANDU V.O. VLAD-ANTONIUS
9.15 MIHUȚ G. BIANCA-GEORGIANA
9.30 BALAN (CĂS. SURMEI-BALAN) C. MIHAELA-GABRIELA
9.45 COSTEA V. IUSTIN
10.00 ENEA L.C. LAURA-CRISTINA
10.15 14004

Candidates are requested to carry their identity card and a memory stick with research design presentation.

Informaţii admitere

Contact: petruta.martinas@uaic.ro

NUMĂRUL DE LOCURI – ÎNVĂŢĂMÂNT CU FRECVENŢĂ

  

LOCURI REPARTIZATE BUGET LOCURI REPARTIZATE  CU TAXĂ
CU BURSĂ ME ROMI PRIORITARE REPARTIZATE STATISTIC

(FĂRĂ BURSĂ)

2 2 1

PROGRAM ÎNSCRIERI

Locaţie: Secretariat FEFS, Corp D, UAIC

 Joi, 1 septembrie 2022, orele 900-1400

Vineri, 2 septembrie 2022, orele 900-1400

Luni, 5 septembrie 2022, orele 900-1400

Marți, 6 septembrie 2022, orele 900-1400

 

 

                         Persoană de contact: Florentina-Petruța MARTINAȘ

 petruta.martinas@uaic.ro / 0751851970

CONFIRMAREA LOCURILOR ȘI SEMNAREA CONTRACTELOR

Locaţie: Secretariat FEFS, Corp D, UAIC

21-23 septembrie 2022

între orele 09.30-12.00; 13.00-15.30

Candidaţii declaraţi admişi pe locurile finanţate de la buget au obligaţia de a depune, conform calendarului stabilit de facultate, dosarul cu actele în original, de a semna Contractul de studii şi de a achita taxa de înmatriculare care este de 60 lei. Aceasta nu se restituie în cazul renunţării la şcolarizare. În cazul neîndeplinirii obligațiilor mai sus enumerate, candidații vor fi declarați respinși.

Candidaţii admişi pe locurile cu taxă au obligaţia să achite, conform calendarului stabilit de fiecare facultate, 1000 lei din taxa de şcolarizare pentru semestrul I al anului universitar 2022/2023 şi să semneze Contractul de studii. După acest termen, candidaţii care nu şi-au îndeplinit aceste obligaţii vor fi declaraţi respinşi.

Candidaţilor admişi pe locurile cu taxă nu li se percepe taxă de înmatriculare, aceasta fiind inclusă în taxa de şcolarizare.

La semnarea contractului de studii, candidații declarați admiși au obligația de a depune la dosar un extras de cont al titularului în vederea efectuării operațiunilor de virament bancar care apar în perioada școlarizării (burse, restituiri taxe, premii etc.). În contractul de școlarizare va fi trecut contul IBAN, conform extrasului de cont depus la dosar. Dacă intervine o schimbare a datelor din extrasul de cont depus la dosar, studentul are obligația să anunțe, în termen de 5 zile lucrătoare, secretariatul facultății și să depună un nou extras de cont*.

Retragerea dosarelor se face personal cu cartea de identitate la secretariatul FEFS.

*Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi are încheiată convenţie cu următoarele bănci: Alpha Bank, BCR, BRD, Bancpost, ING, Piraeus Bank, Raiffeisen Bank, Banca Transilvania.

Go to Top