Cazare

Acasa/Cazare
Cazare2022-09-19T17:35:36+03:00

Cazare an universitar  2022-2023

PROGRAMUL ELIBERARII DISPOZITIILOR DE CAZARE

AN UNIV. 2022/2023

TURUL I

 

MARȚI 20.09.2022                      9.00-15.00

MIERCURI 21.09.2022              9.00-15.00

JOI 22.09.2022                              9.00 – 15.00

 

DISPOZIȚIILE DE CAZARE SE ELIBEREAZA LA SECRETARIATUL FACULTĂȚII ( CORP D, PARTER)

Liste de cazare

Băieţi

Liste de cazare

Fete

REPARTIZARE LOCURI CAZARE

CALENDAR CAZĂRI  AN UNIV. 2022/2023

 • 12 septembrie – repartizarea locurilor de cazare către facultăţi
 • 19 septembrie – afişarea listelor cu studenții care au primit dreptul de cazare
 • 20, 21, 22 septembrie – eliberarea dispoziţiilor individuale de cazare (secretariatul facultatii)
 • 22 septembrie, ora 17:00 – anularea tuturor dispoziţiilor de cazare ale studenţilor care nu s-au cazat, prin considerarea depăşirii termenului de valabilitate al acestora
 • Începând cu data de 23 septembrie – alocarea locurilor disponibile în ordinea descrescătoare a mediilor și eliberarea dispozițiilor de cazare cu valabilitate doar în ziua emiterii lor
 • 24 octombrie, ora 8.00 – depunerea cererilor de cazare la Direcția Cămine și Cantine – Biroul Probleme Sociale

Înregistrare opțiuni de cazare pentru anul universitar 2022 – 2023

Studenţii din ciclurile de licenţă, master şi doctorat care solicită obţinerea unui loc de cazare în căminele UAIC pentru anul universitar 2022-2023 vor completa on-line FORMULARUL de înregistrare a cererilor și opțiunilor de cazare, formular activ până la data de 31 iulie 2022.

Important:

Conform art. 36 din Regulamentul de cazare (din cadrul Regulamentului serviciilor pentru studenţi): “studenţii care nu completează tabelul (formularul) de cazare, se consideră, din oficiu, că nu solicită un loc în căminele studenţeşti.”

Dosare de cazare

Art. 14 În limita a maxim 10% dintre locurile alocate, Comisiile de cazare ale facultăţilor pot acorda drept de cazare si următoarelor categorii:

 1. a) studentelor – mame cu copii;
 2. b) studenţilor care beneficiază de prevederile art. 10, lit. r) din Legea nr. 42/ 1990,republicata, în baza Certificatului eliberat de Comisia pentru aplicarea acestei legi, care atesta calitatea lor ori a unuia dintre părinţi de „Luptători pentru Victoria Revoluţiei Române din Decembrie 1989” sau de „Erou-martir”- cu una dintre menţiunile: rănit, reţinut, rănit si reţinut, remarcat pentru fapte deosebite, însoţit de brevet semnat de Preşedintele României;
 3. c) studenţilor care sunt bolnavi TBC(în evidenta unitarilor medicale), suferă de diabet, boli maligne, sindromuri de malabsorbție grave, insuficienta renală cronicăastm bronşicepilepsiecardiopatii congenitalehepatita cronicaglaucommiopie grava, boli imunologice, sunt infestaţi cu virusul HIV sau sunt bolnavi de SIDA, spondilită anchilozantă sau reumatism articular, numai cu recomandare de la medicul specialist ca poate locui în colectivităţi si cu avizul medicului de la Dispensarul Studenţesc sau alte cazuri analizate de către Comisia de cazare.

Art. 15 Studenții menționați la art. 14. pot obține dreptul de cazare dacă au acumulat 40 de credite din 60, în anul universitar anterior.

Studenţii care solicită cazare în baza unor

 • criterii medicale
 • criterii sociale specifice: student orfan de ambii părinți/ student aflat in plasament familial (bunici, asistent maternal profesionist, alte persoane)/ student aflat in plasament rezidential (case de copii/centre de plasament) / studente-mame cu copii/ student cu părinţi participanţi la Revoluţie / caz fraţi (soră-soră / frate-frate)
 • studenţii familişti

vor completa formularul de înregistrare a opțiunilor de cazare și vor depune dosarele specifice  la Secretariatul Facultății, în perioada 01.06.2022 – 31.07.2022.

Actele necesare pentru dosarul de cazare:

Dosar medical:

 1. cerere de cazare;
 2. certificat medical sau adeverinţă medicală eliberat(ă) de către medicul specialistşi vizată de către medicul de familie şi medicul de la Policlinica Universităţii, Cămin C8, Complex „Titu Maiorescu” (vezi lista bolilor din Regulament, art.15 c);
 3. copie carte de identitate;

Studenţi familişti

 1. Cerere de cazare;
 2. Copie carte de identitate soţie;
 3. Copie carte de identitate soţ;
 4. Copie după certificatul de căsătorie;
 5. Adeverinţă studentă/salariată soţie;
 6. Adeverinţă student/salariat soţ;
 7. Copie după certificatul de naştere copil;

În cazul în Orfani de ambii părinţi / Studenţi în plasament:

 1. Cerere de cazare;
 2. Copie după certificatele de deces ale părinţilor;
 3. Copie după certificatul de naştere al studentului;
 4. Copie carte de identitate student;
 5. Adeverinţă / hotărâre judecătorească pentru plasament;

Dreptul de cazare în căminele Universităţii

Dreptul de cazare se acordă studenţilor şi doctoranzilor înmatriculaţi la zi care nu au domiciliul stabil în municipiul Iaşi. Nu contează dacă eşti înmatriculat pe locurile de la buget sau cu taxă. Criteriul principal în acordarea dreptului de cazare este media anuală obţinută în anul universitar anterior. Pentru studenţii înmatriculaţi în anul I se va lua în considerare media obţinută la admitere.

Acordarea dreptului de cazare se realizează de către Comisia de cazare a fiecărei facultăţi, din care fac parte obligatoriu, şi reprezentanţi ai studenţilor în Consiliul facultăţii.

La cazare au prioritate studenţii orfani de ambii părinţi, cei care beneficiază de măsură de protecție socială-plasament, dacă au obţinut minimum 20 de credite pentru obligaţiile didactice din anul universitar anterior. Refuzul repartiţiei de cazare sau renunţarea la cazare în timpul anului universitar conduce la pierderea dreptului de cazare pentru anul universitar în curs.

Studenţii bugetari care tranzacţionează dreptul de cazare vor fi sancţionaţi cu exmatricularea; studenţii cu taxă care tranzacţionează dreptul de cazare vor fi sancţionaţi cu exmatricularea şi pierderea dreptului de reînmatriculare la UAIC.

Detalii despre spaţiile de cazare ale UAIC: http://www.uaic.ro/studenti/cazare/

Pentru orice alte detalii/amănunte/probleme despre procedura și etapele de cazare, puteti contacta pe administratorul șef al facultății: ing. Livia Ghiga (email: asf.sport@uaic.ro / nr. telefon: +40 232 201026)

Go to Top