Cazare

Acasa/Cazare
Cazare2023-05-10T12:00:11+03:00

Inregistrare OPŢIUNI CAZARE pentru anul universitar 2023-2024

Studenţii din ciclurile de licenţă, master şi doctorat care solicită obţinerea unui loc de cazare în căminele UAIC pentru anul universitar 2023-2024 vor completa on-line FORMULARUL de înregistrare a cererilor și opțiunilor de cazare, formular activ până la data de 15 iulie 2023. Pentru candidaţii care vor deveni studenţi în anul I de studiu pentru fiecare dintre cele trei cicluri de studii, informaţiile vor fi specifice şi vor deveni accesibile dupa afişarea rezultatelor admiterilor.

ATENȚIE! După completarea datelor în formular, procedura trebuie să se încheie OBLIGATORIU cu apăsarea butonului „TRIMITE”

Important:

! ! !

Conform art. 36 din Regulamentul de cazare (din cadrul Regulamentului serviciilor pentru studenţi): „studenţii care nu completează tabelul (formularul) de cazare, se consideră, din oficiu, că nu solicită un loc în căminele studenţeşti.”

Dreptul de cazare în căminele Universităţii

Dreptul de cazare se acordă studenţilor şi doctoranzilor înmatriculaţi la zi care nu au domiciliul stabil în municipiul Iaşi. Nu contează dacă eşti înmatriculat pe locurile de la buget sau cu taxă. Criteriul principal în acordarea dreptului de cazare este media anuală obţinută în anul universitar anterior. Pentru studenţii înmatriculaţi în anul I se va lua în considerare media obţinută la admitere.

Acordarea dreptului de cazare se realizează de către Comisia de cazare a fiecărei facultăţi, din care fac parte obligatoriu, şi reprezentanţi ai studenţilor în Consiliul facultăţii.

La cazare au prioritate studenţii orfani de ambii părinţi, cei care beneficiază de măsură de protecție socială-plasament, dacă au obţinut minimum 20 de credite pentru obligaţiile didactice din anul universitar anterior. Refuzul repartiţiei de cazare sau renunţarea la cazare în timpul anului universitar conduce la pierderea dreptului de cazare pentru anul universitar în curs.

Studenţii bugetari care tranzacţionează dreptul de cazare vor fi sancţionaţi cu exmatricularea; studenţii cu taxă care tranzacţionează dreptul de cazare vor fi sancţionaţi cu exmatricularea şi pierderea dreptului de reînmatriculare la UAIC.

Detalii despre spaţiile de cazare ale UAIC: http://www.uaic.ro/studenti/cazare/

Pentru orice alte detalii/amănunte/probleme despre procedura și etapele de cazare, puteti contacta pe administratorul șef al facultății: ing. Livia Ghiga (email: asf.sport@uaic.ro / nr. telefon: +40 232 201026)

Formular Opțiuni Cazare 2023

  • Cazare, Facultatea de Educație Fizică și Sport

    Opţiuni CAZARE pentru anul universitar 2023 - 2024 - studii de licenţă, studii de masterat și studii de doctorat (dacă la final apare mesajul "Datele dv. au fost inregistrate!", nu sunt necesari paşi suplimentari).
  • bifați doar dacă este cazul
Go to Top