Cazare

/Cazare
Cazare2019-09-20T13:34:02+00:00

Lista studenților care au primit cazare în anul universitar 2019-2020

ANUNȚ IMPORTANT:

Studenţii care au depus solicitări de cazare şi care NU SE REGĂSESC PE LISTE, se află pe listele de asteptare; în situaţia în care vor rămâne locuri de redistribuit va începe etapa de redistribuire a locurilor (vor fi afişate listele cu studenţi care primesc dreptul de cazare, în ordinea descrescătoare a mediilor)


Graficul cazărilor

Graficul cazărilor pentru anul univ. 2019/2020 este:

 • 20 septembrie afișarea listelor cu studenții care au primit dreptul de cazare
 • 23 septembrie – 25 septembrie  eliberarea dispoziţiilor individuale de cazare  ( secretariatul facultăţii ) şi cazarea efectivă
 • 23.09 ORELE 9.00 – 15.00
 • 24.09 ORELE 9.00 – 15.00
 • 25.09 ORELE 9.00 – 15.00
 • 26.09 ORELE 9.00 – 15.00
 • 27.09 ORELE 9.00 – 15.00
 • 28.09 ORELE 10.00 – 12.00
 • 25 septembrie   ora 17.00 anularea tuturor dispoziţiilor de cazare ale studenţilor care nu s-au cazat
 •  26, 27, 28 septembrie eliberarea dispoziţiilor de cazare (cu valabilitate 24 de ore de la data emiterii) pentru studenţii care nu au primit dreptul de cazare , în ordinea mediilor, pe locurile rămase libere.

Calendarul cazărilor

În anul universitar 2019-2020:

 • 4 septembrie – termenul până la care facultățile vor transmite către Direcția Generală Administrativă numărul de cereri de cazare (inclusiv pentru anul I, ca nr. de locuri scoase la concurs), pe categorii de studenți (fete/băieți);
 • 13 septembrie – repartizarea locurilor de cazare către facultăţi;
 • 20 septembrie – afişarea, la facultăţi, a listelor cu studenţii care au primit dreptul de cazare;
 • 23 – 25 septembrie – eliberarea dispoziţiilor individuale de cazare (în data de 25 septembrie, dispozițiile de cazare vor fi eliberate până la ora 15:00 şi cazarea efectivă se va efectua până la ora 16:00);
 • 25 septembrie, ora 17:00 – anularea tuturor dispoziţiilor de cazare ale studenţilor care nu s-au cazat, prin considerarea depăşirii termenului de valabilitate al acestora;
 • 25 septembrie, ora 20:00 – raportarea de către Direcţiei Cămine și Cantine, a locurilor rămase libere, către facultăţi;
 • 26, 27, 28 septembrie – afișarea zilnică la facultăți a listelor cu studenții care au primit dreptul de cazare în ordinea descrescătoare a mediilor și eliberarea dispoziţiilor de cazare cu valabilitate doar în ziua emiterii lor;
 • 12 noiembrie, ora 8:00 – depunerea cererilor de cazare la Biroul Social al Direcţiei Cămine și Cantine.

Tarifele de cazare

Tarifele de cazare în căminele studenţeşti se stabilesc în funcţie de cheltuielile raportate la un loc de cazare şi în funcţie de gradul de confort din fiecare cămin studenţesc.

Tarifele de cazare în anul universitar 2018-2019

 • C1
  • 275 lei/loc/lună (2 locuri în cameră)
  • 250 lei/loc/lună (3 locuri în cameră)
 • C2
  • 275 lei/loc/lună (2 locuri în cameră)
  • 250 lei/loc/lună (3 locuri în cameră)
  • 225 lei/loc/lună (4 locuri în cameră)
  • 185 lei/loc/lună (3+1 locuri în cameră)
 • C3
  • 275 lei/loc/lună (2 locuri în cameră)
  • 250 lei/loc/lună (3 locuri în cameră)
  • 225 lei/loc/lună (4 locuri în cameră)
 • C5
  • 275 lei/loc/lună (2 locuri în cameră)
  • 250 lei/loc/lună (2 locuri în cameră, pat dublu)
  • 250 lei/loc/lună (3 locuri în cameră)
 • C4, C6, C7, C8, C10, C12, C13
  • 120 lei/loc/lună (5 locuri în cameră)
 • C11 (doctoranzi, studenți familiști)
  • 150 lei/loc/lună (2 sau 3 locuri în cameră)
 • Akademos
  • 500 lei/loc/lună
  • 440 lei/loc/lună  – mansardă;
 • Gaudeamus
  • 440 lei/loc/lună
 • Cămin „Buna Vestire”
  • 350 lei/loc/lună

Actele de care ai nevoie pentru a te caza în cămin:

 • dispoziţia de cazare;
 • contractul de cazare, completat în două exemplare (vei primi formularele de la facultate);
 • legitimaţia de cămin (eliberată de facultate);
 • o fotografie tip legitimație (2×2,5);
 • cererea pentru înscrierea în actul de identitatea mențiunii privind stabilirea reşedinţei (vei primi formularul de la facultate);
 • două copii după cartea de identitate,  pentru cetăţenii români;
 • copie paşaport pentru cetăţenii străini;
 • copie după certificatul de căsătorie și certificat naștere copil (dacă este cazul), pentru studenții familiști;
 • dovada plății tarifului de cazare.

Dreptul de cazare în căminele Universităţii

Dreptul de cazare se acordă studenţilor şi doctoranzilor înmatriculaţi la zi care nu au domiciliul stabil în municipiul Iaşi. Nu contează dacă eşti înmatriculat pe locurile de la buget sau cu taxă. Criteriul principal în acordarea dreptului de cazare este media anuală obţinută în anul universitar anterior. Pentru studenţii înmatriculaţi în anul I se va lua în considerare media obţinută la admitere.

Acordarea dreptului de cazare se realizează de către Comisia de cazare a fiecărei facultăţi, din care fac parte obligatoriu, şi reprezentanţi ai studenţilor în Consiliul facultăţii.

La cazare au prioritate studenţii orfani de ambii părinţi, cei care beneficiază de măsură de protecție socială-plasament, dacă au obţinut minimum 20 de credite pentru obligaţiile didactice din anul universitar anterior. Refuzul repartiţiei de cazare sau renunţarea la cazare în timpul anului universitar conduce la pierderea dreptului de cazare pentru anul universitar în curs.

Studenţii bugetari care tranzacţionează dreptul de cazare vor fi sancţionaţi cu exmatricularea; studenţii cu taxă care tranzacţionează dreptul de cazare vor fi sancţionaţi cu exmatricularea şi pierderea dreptului de reînmatriculare la UAIC.

Gratuitate la cazare

Pot beneficia de cazare gratuită în căminele studenţeşti, în limita subvenţiilor alocate în acest scop, numai pe perioada anului universitar, următoarele categorii de studenţi:

 • cu părinți personal didactic sau didactic auxiliar aflat în activitate; pensionat din sistemul de învățământ, cu minim 10 ani de activitate; orfani de unul din părinți ce a activat în sistemul de învățământ, conform prevederilor Legii nr.1/2011;
 • studenţi bursieri ai statului român, în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 844/2008;
 • studenţii orfani de ambii părinţi, conform prevederilor Hotărârii Biroului Senatului Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi nr.16/2002.

Sprijin pentru studenţii care nu au primit cazare în cămin

Unui student care locuieşte în alte spaţii decât căminele instituţiilor de învăţământ de stat i se acordă subvenţia individuală de cazare dacă îndeplineşte următoarele condiţii, conform prevederilor OUG nr. 73/2004:

 • este student la cursurile de zi, bugetar şi prezintă situaţia şcolară;
 • prezintă un dosar care conţine copia după contractul de închiriere pentru suprafeţe cu destinaţia de locuinţă, înregistrată la Administraţia Finanţelor Publice ale jud.Iaşi;
 • prezintă copie după B.I./C.I. din care să rezulte unde locuieşte în municipiul Iaşi;
 • acte doveditoare din care să rezulte veniturile brute lunare pe membru de familie, care nu depăşesc salariul minim brut pe economie;
 • acte pentru persoanele aflate în întreţinerea părinţilor pentru continuarea studiilor până la vârsta de 25 ani.

CAZARE ANUL I pentru anul universitar 2019-2020

Procedura pentru solicitarea unui loc de CAZARE pentru candidatii admisi care si-au confirmat locurile si au incheiat contractul de studii universitare), studii de masterat şi studii de licenţă, pentru anul universitar 2019-2020

În atenția candidaților declarati ADMISI care se vor înmatricula la studiile de LICENȚĂ și MASTER în anul I de studii și care solicită CAZARE pentru anul universitar 2019-2020

Candidatii care se vor înmatricula în anul I de studii la ciclurile de studii licenţă și  masterat – cursuri cu frecvență (buget și taxă), în urma admiterii din sesiunea iulie 2019 și care solicită obţinerea unui loc de cazare în căminele Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iași pentru anul universitar 2019-2020  vor completa online, cererea  de înregistrare în baza de date a opțiunilor de cazare. Înscrierea online este OBLIGATORIE pentru studenții care doresc cazare.

Extras din REGULAMENTUL DE CAZARE:

Art. 6. Pot beneficia de cazare studenţii înmatriculaţi la zi, buget sau taxă, indiferent de ciclul de studii (licenţă, master, doctorat) care nu au domiciliul stabil în municipiul Iaşi.

Art.7. Criteriul principal de acordare a unui loc de cazare este media anuală obţinută în anul universitar anterior. Pentru studenţii înmatriculaţi în anul I se ia în considerare media obţinută la  admitere.

Art. 8. Studenţii orfani de ambii părinţi, proveniţi din casele de copii sau plasament familial beneficiază de prioritate în primirea unui loc de cazare. Aceştia trebuie să fi obţinut minimum 20 de credite la disciplinele studiate în anul universitar anterior.

Art. 9. Studenţii bursieri ai statului etnici români, cu excepţia celor înmatriculaţi în anul I, pot beneficia de cazare în aceleaşi condiţii ca studenţii cetăţeni români.

Art. 11. Studenţii debitori pot fi cazaţi, în limita locurilor disponibile, doar după ce fac dovada achitării debitelor. Art. 12. Studenţii familişti sunt cazaţi în limita locurilor disponibile, prioritate având familiile în care ambii soţi sunt studenţi la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi.

Art. 14 În limita a maxim 10% dintre locurile alocate, Comisiile de cazare ale facultăţilor pot acorda drept de cazare si următoarelor categorii:

 1. a) studentelor – mame cu copii;
 2. b) studenţilor care beneficiază de prevederile art. 10, lit. r) din Legea nr. 42/ 1990,republicata, în baza Certificatului eliberat de Comisia pentru aplicarea acestei legi, care atesta calitatea lor ori a unuia dintre părinţi de „Luptători pentru Victoria Revoluţiei Române din Decembrie 1989” sau de „Erou-martir”- cu una dintre menţiunile: rănit, reţinut, rănit si reţinut, remarcat pentru fapte deosebite, însoţit de brevet semnat de Preşedintele României;
 3. c) studenţilor care sunt bolnavi TBC (în evidenta unitarilor medicale), suferă de diabet, boli maligne, sindromuri de malabsorbtie grave, insuficienta renala cronica, astm bronşic, epilepsie, cardiopatii congenitale, hepatita cronica, glaucom, miopie grava, boli imunologice, sunt infestaţi cu virusul HIV sau sunt bolnavi de SIDA, spondilita anchilozanta sau reumatism articular, numai cu recomandare de la medicul specialist ca poate locui în colectivităţi si cu avizul medicului de la Dispensarul Studenţesc sau alte cazuri analizate de către Comisia de cazare.

1.Indiferent dacă la momentul înmatriculării (când ați completat contractul de studii și v-ați înmatriculat ca student al Facultății de Educație Fizică și Sport, confirmând locul pentru care ați fost admis) ați notat pe documentul pus la dispozitie de comisia de admitere optiunile de cazare, vă rugăm să completați formularul online de mai jos!

2.Studenţii care solicită cazare pe criterii medicale, sociale sau alte criterii (inclusiv caz surori sau soră/frate) şi studenţii familişti vor completa formularul online, înscriindu-se în baza de date a solicitărilor de cazare și a exprimării opțiunilor, dar vor depune dosare în format fizic în perioada 9-12 septembrie 2019, la secretariat (corp D).

Click pentru a descărca Cererea-tip pentru dosare situații speciale

– o serie de documente, în funcție de cazul specific (lista documentelor necesare dosarelor speciale și alte informații importante este prezentata mai jos).
3.Detalii despre spaţiile de cazare se pot găsi la adresa: http://www.uaic.ro/studenti/cazare/
4.Daca există nelămuriri referitoare la procedura de înscriere pentru obținerea unui loc de cazare, solicitările de clarificări pot fi adresate la adresa de e-mail: asf.sport@uaic.ro
5.Este important a se urmări permanent website-ul facultății – după data de 16 septembrie 2019 – pentru informații la zi privind procesul de cazare.

DOSAR MEDICAL :

 1. cerere tip;
 2. certificat medical sau adeverinţă medicală eliberat(ă) de către medicul specialist şi vizată de către medicul de familie şi medicul de la Policlinica Universităţii, Cămin C8, Complex „Titu Maiorescu” (vezi lista bolilor din Regulament, art.14 c);
 3. xerocopie buletin/carte de identitate;
 4. adeverinţă student;
 5. dosar plic (nume, prenume, anul de studiu/specializarea, tip dosar);

STUDENŢI FAMILIŞTI

 1. Cerere tip;
 2. Copie după B.I./C.I./paşaport soţie;
 3. Copie după B.I./C.I./paşaport soţ;
 4. Copie după certificatul de căsătorie;
 5. Adeverinţă studentă/salariată soţie;
 6. Adeverinţă student/salariat soţ;
 7. Copie după certificatul de naştere copil;
 8. Dosar plic (nume, prenume, secţia, anul de studiu, tip dosar);

NOTĂ:

În cazul în care soţii nu sunt căsătoriţi, dar urmează să se căsătorească până la data începerii cazărilor, în dosar vor depune o declaraţie din care să reiasă data căsătoriei şi precizarea că în 48 de ore se obligă să prezinte copie după certificatul de căsătorie, iar în caz contrar nu vor putea primi cazare ca familişti.

ORFANI DE AMBII PĂRINŢI / STUDENŢI ÎN PLASAMENT:

 1. Cerere;
 2. Copie după certificatele de deces ale părinţilor;
 3. Copie după certificatul de naştere al studentului;
 4. Copie după B.I./C.I. al studentului;
 5. Adeverinţă de student;
 6. Adeverinţă / hotărâre judecătorească pentru plasament;
 7. Dosar plic (nume, prenume, secţia, anul de studiu, tip dosar);

STUDENTE – MAME CU COPII:

 

 1. Cerere;
 2. Copie după certificatul de naştere al copilului;
 3. Copie după certificatul de căsătorie;
 4. Copie după certificatul de naştere al studentei;
 5. Copie după B.I./C.I. al studentei;
 6. Adeverinţă de student;
 7. Declaraţie din partea studentei că va locui numai cu copilul;
 8. Dosar plic (nume, prenume, secţia, anul de studiu, tip dosar);

Tarifele de cazare în anul universitar 2018-2019

 • C1
  • 275 lei/loc/lună (2 locuri în cameră)
  • 250 lei/loc/lună (3 locuri în cameră)
 • C2
  • 275 lei/loc/lună (2 locuri în cameră)
  • 250 lei/loc/lună (3 locuri în cameră)
  • 225 lei/loc/lună (4 locuri în cameră)
  • 185 lei/loc/lună (3+1 locuri în cameră)
 • C3
  • 275 lei/loc/lună (2 locuri în cameră)
  • 250 lei/loc/lună (3 locuri în cameră)
  • 225 lei/loc/lună (4 locuri în cameră)
 • C5
  • 275 lei/loc/lună (2 locuri în cameră)
  • 250 lei/loc/lună (2 locuri în cameră, pat dublu)
  • 250 lei/loc/lună (3 locuri în cameră)
 • C4, C6, C7, C8, C10, C12, C13
  • 120 lei/loc/lună (5 locuri în cameră)
 • C11 (doctoranzi, studenți familiști)
  • 150 lei/loc/lună (2 sau 3 locuri în cameră)
 • Akademos
  • 500 lei/loc/lună
  • 440 lei/loc/lună  – mansardă;
 • Gaudeamus
  • 440 lei/loc/lună
 • Cămin „Buna Vestire”
  • 350 lei/loc/lună
 • Cazare, Facultatea de Educație Fizică și Sport

  Opţiuni CAZARE pentru anul universitar 2019 - 2020 Anul I studii de licenţă şi anul I studii de masterat (dacă la final apare mesajul "Datele dv. au fost inregistrate!", nu sunt necesari paşi suplimentari).
 • cea declarată în fişa de înscriere la admitere
 • cel declarat în fișa de înscriere la admitere
 • bifați doar dacă este cazul