Centrul de Selecție și Consiliere Sportivă

Acasa/Centrul de Selecție și Consiliere Sportivă
Centrul de Selecție și Consiliere Sportivă2021-09-25T21:16:12+03:00

Centrul de Selecție și Consiliere Sportivă (CSCS) este o structură academică studențească ce are drept scop dezvoltarea unui sistem performant de transpunere a descoperirilor științifice din domeniul Educației Fizice și Sportului în practica descoperirii, pregătirii și lansării sportivilor de performanță, la toate nivelurile.

Înființarea CSCS s-a făcut prin Hotărârea Senatului Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași nr. 13/27.10.2016 (C1.10), începându-și activitatea în octombrie 2017.

Obiectul de activitate al CSCS este: identificarea talentelor sportive, a copiilor supradotați, conturarea profilurilor de performanță și realizarea programelor de pregătire personalizată.

Practic, se urmărește:

  1. îmbunătățirea infrastructurii de cercetare a Facultății de Educație Fizică și Sport, prin aport intelectual și material al CSCS, fapt ce ar conduce la posibilitatea dezvoltării de noi baze de date necesare publicisticii științifice;
  2. orientarea și dezvoltarea profesională a studenților cu potențial spre cercetarea științifică, aplicată în sport, și integrarea acestora în practica sportului de performanță;
  3. convocarea unui grup de specialiști pe diverse tematici ale antrenamentului sportiv și din diverse ramuri sportive, în vederea realizării unui profil (fizic, tehnic, psihologic) al sportivului, în funcție de: vârstă, sex, ramură sportivă, nivel de pregătire etc.
  4. asigurarea unui serviciu de consiliere sportivă pentru factorii sociali interesați prin realizarea și aplicarea programelor de pregătire personalizate, prin intermediul studenților voluntari ai Facultății, asigurându-se integrarea ulterioară a acestora mai ușor în sportul de performanță sau de masă.

În cadrul CSCS pot activa studenți ai universităților ieșene, înscriși la învățământul cu frecvență în ciclurile de licență sau master. Studenții din cadrul CSCS au statut de voluntari.

Accesul in CSCS se face pe baza interviului cu coordonatorul.

Dezvoltarea CSCS se realizează progresiv, prin intermediul unei calități ridicate a serviciilor, cât și printr-o extindere a ariei de acțiune treptat și continuu. În același timp, compartimentele specializate ale Centrului se pot diferenția și perfecționa (metodica antrenamentului sportiv, evaluare fizică, evaluare tehnică pe ramuri sportive, evaluare psihologică, consiliere pe probleme de pregătire fizică, consiliere pe probleme de nutriție, consiliere pe probleme de management etc.)

Coordonatorul CSCS este lect. dr. Florin TROFIN (florintrofin@gmail.com).

Go to Top