ÎN ATENŢIA STUDENŢILOR AFLAŢI ÎN SITUAŢIE DE EXMATRICULARE ŞI A CELOR CARE REVIN DIN ÎNTRERUPERE DE STUDII

Acasa/Anunțuri, Studenți/ÎN ATENŢIA STUDENŢILOR AFLAŢI ÎN SITUAŢIE DE EXMATRICULARE ŞI A CELOR CARE REVIN DIN ÎNTRERUPERE DE STUDII

ÎN ATENŢIA STUDENŢILOR AFLAŢI ÎN SITUAŢIE DE EXMATRICULARE

ŞI A CELOR CARE REVIN DIN ÎNTRERUPERE DE STUDII

 

  • Revenirea la studii a studenţilor care au beneficiat de întrerupere în anul universitar 2021-2022

Studenţii care au beneficiat de întrerupere de studii în anul universitar 2021-2022 se vor înscrie în anul universitar 2022-2023 completând cererea de reluare a studiilor, în perioada 01 – 09.09.2022.

Art. 28 (licenţă) / Art. 43 (master) din Regulament: Cererea de revenire se depune la secretariatul facultăţii cu 15 zile înaintea începerii semestrului în care se face revenirea.

Neîndeplinirea acestei obligaţii constituie motiv de exmatriculare.

 Pentru reînmatriculare în anul universitar 2022/2023, semestrul 1, se vor depune la secretariatul facultăţii sau on-line, pe adresa de e-mail a fiecărui secretar responsabil de specializare, în perioada 05 – 21.09.2022 următoarele documente:

După începerea anului universitar, toţi studenţii care se reînmatriculeză în perioada specificată mai sus sunt obligați să semneze contractul de studii şi fişa de înscriere semestrială. Neîndeplinirea acestei obligaţii constituie motiv de exmatriculare.

Studenţii exmatriculaţi pentru retragerea de la studii pot fi reînmatriculaţi numai dacă sunt declaraţi admişi în urma concursului de admitere.

Taxa de şcolarizare pentru anul universitar 2022-2023 pentru studenţii reînmatriculaţi în acelaşi an de studiu se calculează în funcţie de examenele nepromovate din anul repetat (taxa de şcolarizare pe semestrul în curs/30*nr. de credite alocate disciplinei respective). Cuantumul taxei de şcolarizare se va afişa în Esims după începerea anului universitar. Taxa se va achita la BRD, cod 31.

Disciplinele nepromovate din anii anteriori (altele decât cele din anul repetat) se vor achita separat la BRD – cod 35, în termenele stabilite de facultate, pe baza înscrierii din fişa semestrială.

PRECIZARE IMPORTANTĂ: Studenţii care doresc să se reînmatriculeze în anul universitar 2022/2023 sunt invitaţi să contacteze telefonic secretariatul, la nr.0232 201026, înainte de a veni la facultate / trimite cererea de reînmatriculare, pentru a verifica posibilitatea reînmatriculării!!!
Nu vor depune cerere de reînmatriculare studenţii şcolarizaţi conform Legii 84/1995 şi care au fost exmatriculaţi sau retraşi. Statutul de student se obţine în urma unui concurs de admitere.
Aprobarea cererilor se va face în funcţie de capacitatea de şcolarizare.

 

Specializare Secretar responsabil de specializare Adreă e-mail
Educație Fizică și Sportivă AIRINEI Simona sairinei@uaic.ro
Kinetoterapie și Motricitate Specială

Sport și Performanță Motrică

PIEPTU Claudia claudia.pieptu@uaic.ro
Master BARDAN Georgiana georgiana.bardan@uaic.ro

 

Link-uri utile:

Secretariat:       https://www.sport.uaic.ro/personal-didactic-auxiliar-administrativ/

Regulamente:    https://www.uaic.ro/despre-uaic/documentele-universitatii/

Plata taxelor:     https://www.sport.uaic.ro/studenti/taxe-de-scolarizare/

2022-08-26T18:05:28+03:00
Go to Top