Admitere 2022

Acasa/Admitere 2022
Admitere 20222022-09-12T17:42:59+03:00

ADMITERE 2022

Concurs de admitere

Sesiunea SEPTEMBRIE 2022

REZULTATE ADMITERE SEPTEMBRIE 2022

SPECIALIZAREA: SPORT ȘI PERFORMANȚĂ MOTRICĂ

ROMÂNI DE PRETUTINDENI

SPECIALIZAREA: KINETOTERAPIE ȘI MOTRICITATE SPECIALĂ – EXTENSIUNEA CHIȘINĂU

FOARTE IMPORTANT!!!

Candidații declarați RESPINȘI sunt trecuți automat pe LISTELE DE AȘTEPTARE.

TOȚI CANDIDAȚII
AU OBLIGAȚIA DE A CONFIRMA SAU DE A SE RETRAGE
DIN CONCURSUL DE ADMITERE (FIZIC SAU ONLINE),
pentru detalii punirares@yahoo.com (SPM).

Informații pentru candidații declarați admiși
În zilele de 09, 12, 13, 14 şi 15 septembrie 2022, interval orar 08.30-12.00, 13.00-15.30, se vor achita următoarele taxe pentru confirmarea locului (la BRD sau pe Plăţi taxe UAIC ) şi candidații/împuterniciții se vor prezenta la secretariatul FEFS:

Candidații admiși pe locurile cu taxă au obligația să achite o parte din taxa de școlarizare a semestrului 1 al anului universitar 2022/2023 în cuantum de 600 lei, să depună dosarul cu actele de studii în original sau copii legalizate ale actelor de studii însoțite de adeverința care atestă prezenţa actelor respective la altă facultate/instituție de învățământ superior și să semneze contractul de studii.

Contact:
EFS – Puni Alexandru Rares 0745 460578

Programare probe concurs 

 • 5 – 7 septembrie 2022 – înscrierea candidaţilor

 • 8 – 9 septembrie 2022 – selecţia candidaţilor şi afişarea rezultatelor

 

Specializarea Nr. locuri (Români, UE, SEE și CE) Nr. locuri

români de pretutindeni

BUGET TAXĂ BUGET, CU BURSĂ BUGET, FĂRĂ BURSĂ TAXĂ
Sport şi Performanţă Motrică 1

(etnici rromi)

11 1 2

REZULTATE ADMITERE iulie 2022, 

Liste admitere Români, UE, SEE, CE

SPECIALIZAREA: Kinetoterapie și Motricitate Specială (Locuri buget, taxa, în așteptare / respinși)

Români de pretutindeni

SPECIALIZAREA: Kinetoterapie și Motricitate Specială

SPECIALIZAREA: Educaţie Fizică şi Sportivă

SPECIALIZAREA: Sport şi Performanţă Motrică

Modalități de plată a taxei de admitere:

  • Poți plăti taxa de admitere online, în contul BCR, pe platforma https://plati-taxe.uaic.ro/. Te rugăm să citești cu atenție instrucțiunile de pe platformă.
  • Poţi achita taxa de admitere la orice agenţie BRDdin ţară, în contul RO68 BRDE 240SV 8953 4452 400, cod 28 – taxă admitere. Este necesar să indici codul pentru fiecare Facultate, forma de învățământ (IF, ID sau IFR). Vezi AICI tabelul cu codurile facultăţilor.
  • Pentru fiecare dosar de înscriere se achită o taxă de admitere distinctă.
  • Dovada plăţii (o copie a ordinului de plata) o anexezi dosarului de candidatură. Este foarte important ca plata să fie făcută cu numele și  CNP-ul candidatului, altfel, chitanţa nu va putea fi luată în considerare.
 • Dacă te numeri printre candidații scutiţi de plata taxei de înscriere, alege ca metodă de plată în platformă „Scutire taxă” și încarcă documentul care atestă faptul că ești eligibil pentru scutirea taxei. Vezi AICI categoriile de candidați scutiţi de plata taxei de înscriere.”
 • Românii de pretutindeni (Republica Moldova, Ucraina, diaspora) sunt exceptaţi de la plata taxei de înscriere.
 • Taxele de admitere de la fiecare facultate pot fi consultate aici
Go to Top