Admitere – Învățământ de licență 2019

Acasa/Admitere – Învățământ de licență 2019
Admitere – Învățământ de licență 20192019-07-29T13:56:07+03:00
CAZARE 2019

Confirmarea locurilor

Candidații care au fost declarați admiși își vor confirma locul după următorul program: 24,25,26 iulie 2019; 29-31 iulie 2019,
orele 9.30-12.00; 13.00-15.30, la Secretariatul Facultății de Educație Fizică și Sport (corp D.)

Rezultate Admitere 2019

Licență


Programarea probelor – LICENȚĂ ȘI MASTER

CANDIDAŢII SUNT RUGAŢI SĂ SE PREZINTE CU 30 DE MINUTE ÎNAINTE DE ORA PROGRAMATĂ, ECHIPAŢI CORESPUNZĂTOR PROBEI SPORTIVE, CU CARTEA DE IDENTITATE ŞI LEGITIMAŢIA DE CONCURS.

NOU – PROGRAMAREA PROBELOR ȘI INTERVIURILOR

PROGRAM CASIERIE

(Magazia Sportivă-Curte Interioară)

LUNI, 15.07.2019, orele 09.00– 17.00

MARŢI, 16.07.2019, orele 09.00– 17.00

MIERCURI, 17.07.2019, orele 09.00– 17.00

JOI, 18.07.2019, orele 09.00– 17.00

VINERI, 19.07.2019, orele 09.00– 17.00

SÂMBĂTĂ, 20.07.2019, orele 09.00– 12.00

TAXELE SE PLĂTESC LA CASIERIA FACULTĂŢII DE EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI SPORT

ORAR ÎNSCRIERI

LUNI, 15.07.2019, orele 09.00– 18.00

MARŢI, 16.07.2019, orele 09.00– 18.00

MIERCURI, 17.07.2019, orele 09.00– 18.00

JOI, 18.07.2019, orele 09.00– 18.00

VINERI, 19.07.2019, orele 09.00– 18.00

SÂMBĂTĂ, 20.07.2019, orele 09.00– 13.00

Cine se poate înscrie?

Se pot înscrie la concursul de admitere pentru studiile universitare de licenţă numai absolvenţii cu diplomă de bacalaureat obţinută în România sau echivalentă, indiferent de anul absolvirii liceului.
Cetăţenii  statelor membre ale Uniunii Europene, ai statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi ai Confederaţiei Elveţiene, candidează la admitere în aceleaşi condiţii prevăzute de lege pentru cetăţenii români, inclusiv în ceea ce priveşte taxele de şcolarizare.

Înscrierea la concursul de admitere se face personal pe baza cărţii de identitate/paşaportului sau de către o altă persoană pe bază de procură.

 • Cetățeni români cu domiciliu în România și cetățeni UE
 • Etnici români și Diaspora
 • Romi – Candidaţii din enia romilor vor trebui să prezinte, la înscriere, şi o recomandare scrisă emisă de una din organizaţiile legal constituite ale romilor, indiferent de domeniul acesteia de activitate, din care să reiasă că respectivul candidat face parte din etnia romă și nu apartenența la organizaţia în cauză.
 • Cetățeni non-UE (http://www.uaic.ro/en/international/international-students/full-degree-students/)

De ce să studiezi la Facultatea de Educație Fizică și Sport

Descrierea fiecărei specializări

Facilități pentru studenți

Unde se pot angaja studenții după ce termină facultatea

Oferta de admitere

Domenii

 • Educație Fizică și Sport
 • Kinetoterapie

Specializări

 • Educație Fizică și Sportivă
 • Sport și Performanță Motrică
 • Kinetoterapie și Motricitate Specială

Forma de învățământ

 • ZI ÎNVĂŢĂMÂNT CU FRECVENŢĂ

Număr de locuri

Educaţie Fizică şi Sportivă

 • Număr de locuri (români, UE, SEE):
  • Buget : 47  
  • Taxă :  48

Sport şi Performanţă Motrică

 • Număr de locuri (români, UE, SEE):
  • Buget : 23    
  • Taxă :  23

Kinetoterapie

 • Număr de locuri (români, UE, SEE):
  • Buget :  27
  • Taxă :   41

Ultimele medii de admitere de anul trecut

 • Educație Fizică și Sportivă: 8,59 (buget) – 7,52 (taxă)
 • Sport și Performanță Motrică: 6,34 (buget) – 5,52 (taxă)
 • Kinetoterapie și Motricitate Specială: 6,98 (buget) – 5,73 (taxă)

Condiții de admitere

Condiții de admitere pentru olimpici

Taxe de înscriere / școlarizare

 • Înscriere: 300 RON
 • Înmatriculare: 50 RON
 • Școlarizare: 3500 RON/an (doar pentru studenţii admişi pe locurile cu taxă)

Sunt scutiţi de plata taxei de înscriere, la un singur domeniu (acolo unde şi-au depus actele în original), următoarele categorii de candidaţi:

a) candidaţii (în vârstă de până la 25 ani şi aflaţi în întreţinerea părinţilor) care sunt copii ai personalului didactic (de predare şi auxiliar) în activitate, pensionat sau decedat;

b) candidaţii (în vârstă de până la 25 ani şi aflaţi în întreţinerea părinţilor) care sunt copii ai personalului nedidactic din Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi;

c) candidaţii (în vârstă de până la 25 ani) care sunt copii orfani de ambii părinţi;

d) candidaţii (în vârstă de până la 25 ani) proveniţi din casele de copii sau din plasament familial;

e) candidații care au obținut:

 • Participanţii la Jocurile Olimpice
 • Locurile I, II, şi III la Campionatele Mondiale şi Europene în ultimii patru ani, la sporturile olimpice.
 • Locurile I şi II la Campionatele Naţionale în ultimul an calendaristic, la sporturile olimpice;
 • Locurile IV, V şi VI la Campionatele Mondiale şi Europene (seniori, tineret, juniori), în ultimii doi ani, la sporturile olimpice.

Se poate reduce cu 50% (la o singură specializare) cuantumul taxei de înscriere la admitere pentru candidaţii care sunt salariaţi ai Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi şi ai Bibliotecii Centrale Universitare „Mihai Eminescu” din Iaşi.

Scutirea sau reducerea taxei de înscriere se face numai pe baza actelor doveditoare prezentate de candidaţi comisiei de admitere pe facultate.

 • Înscriere: 300 RON
 • Înmatriculare: 50 RON
 • Școlarizare: 3500 RON/an (doar pentru studenţii admişi pe locurile cu taxă)

Sunt scutiţi de plata taxei de înscriere, la un singur domeniu (acolo unde şi-au depus actele în original), următoarele categorii de candidaţi:

a) candidaţii (în vârstă de până la 25 ani şi aflaţi în întreţinerea părinţilor) care sunt copii ai personalului didactic (de predare şi auxiliar) în activitate, pensionat sau decedat;

b) candidaţii (în vârstă de până la 25 ani şi aflaţi în întreţinerea părinţilor) care sunt copii ai personalului nedidactic din Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi;

c) candidaţii (în vârstă de până la 25 ani) care sunt copii orfani de ambii părinţi;

d) candidaţii (în vârstă de până la 25 ani) proveniţi din casele de copii sau din plasament familial;

e) candidații care au obținut:

 • Participanţii la Jocurile Olimpice
 • Locurile I, II, şi III la Campionatele Mondiale şi Europene în ultimii patru ani, la sporturile olimpice.
 • Locurile I şi II la Campionatele Naţionale în ultimul an calendaristic, la sporturile olimpice;
 • Locurile IV, V şi VI la Campionatele Mondiale şi Europene (seniori, tineret, juniori), în ultimii doi ani, la sporturile olimpice.

Se poate reduce cu 50% (la o singură specializare) cuantumul taxei de înscriere la admitere pentru candidaţii care sunt salariaţi ai Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi şi ai Bibliotecii Centrale Universitare „Mihai Eminescu” din Iaşi.

Scutirea sau reducerea taxei de înscriere se face numai pe baza actelor doveditoare prezentate de candidaţi comisiei de admitere pe facultate.

 • Înscriere: 300 RON
 • Înmatriculare: 50 RON
 • Școlarizare: 3500 RON/an (doar pentru studenţii admişi pe locurile cu taxă)

Sunt scutiţi de plata taxei de înscriere, la un singur domeniu (acolo unde şi-au depus actele în original), următoarele categorii de candidaţi:

a) candidaţii (în vârstă de până la 25 ani şi aflaţi în întreţinerea părinţilor) care sunt copii ai personalului didactic (de predare şi auxiliar) în activitate, pensionat sau decedat;

b) candidaţii (în vârstă de până la 25 ani şi aflaţi în întreţinerea părinţilor) care sunt copii ai personalului nedidactic din Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi;

c) candidaţii (în vârstă de până la 25 ani) care sunt copii orfani de ambii părinţi;

d) candidaţii (în vârstă de până la 25 ani) proveniţi din casele de copii sau din plasament familial;

e) candidații care au obținut:

 • Locurile I, II, şi III la Olimpiada Naţională de Biologie

Se poate reduce cu 50% (la o singură specializare) cuantumul taxei de înscriere la admitere pentru candidaţii care sunt salariaţi ai Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi şi ai Bibliotecii Centrale Universitare „Mihai Eminescu” din Iaşi.

Scutirea sau reducerea taxei de înscriere se face numai pe baza actelor doveditoare prezentate de candidaţi comisiei de admitere pe facultate.

Taxele se pot achita la orce filială BRD.

Taxele se pot achita la orice filială BRD.

Cum te înscrii

Sălile unde se face înscrierea:

 • Educație Fizică și Sportivă: Corp D, Sala DEF 1
 • Sport și Performanță Motrică: Corp D, Sala DEF 1
 • Kinetoterapie și Motricitate Specială: Corp D, Sala DEF 2

Programul înscrierilor

 • 15 – 20 iulie: 09:00 – 17:00

Acte necesare

PENTRU ÎNSCRIEREA LA ADMITERE, candidaţii vor completa o fişă de înscriere (de la comisia de admitere) şi vor depune un dosar plic cu următoarele acte:

  1. diploma de bacalaureat obţinută în România, în original, sau ATESTAT de echivalare emis de C.N.R.E.D. pentru studiile efectuate în afara României;
  2. original* și copie după cartea de identitate (care atestă domiciliul în România)/ paşaport (candidaţi din ţările membre UE, SEE şi Elveţia);
  3. original* și copie după certificat de naştere;
  4. original* și copie după certificatul de căsătorie, sau documentul care atestă schimbarea numelui (dacă este cazul);
 • adeverinţă medicală tip, eliberată în ultimele 6 luni, care să menţioneze starea de sănătate a candidatului (este/nu este în evidenţă cu boli cronice sau neuropsihice, şi care sunt acestea dacă este cazul);
 1. adeverinţă medicală din care să rezulte că persoana respectivă poate susţine probele sportive, respectiv candidatul este apt din punct de vedere medical pentru domeniul Educaţie fizică şi sport (apt din punct de vedere cardiovascular şi locomotor);
 2. în cazul studenţilor/absolvenţilor/exmatriculaţilor: adeverinţă din care să rezulte numărul de semestre urmate la buget/taxă şi numărul de semestre în care a beneficiat de bursă, dacă este cazul;
 3. 3 fotografii color tip legitimaţie (format 2/2,5 cm);
 4. dosar plic de carton;
 5. chitanţa atestând  plata taxei de înscriere, în cuantum de 300 lei (la orice filială BRD) sau documentul care dovedeşte scutirea de taxă.

Candidații din etnia romilor vor trebui să prezinte, la înscriere, și o recomandare scrisă emisă de una din organizațiile legal constituite ale romilor, indiferent de domeniul acesteia de activitate, care să ateste că respectivul candidat face parte din etnia romă și nu apartenența la organizația în cauză.

(*) se restituie candidatului după certificarea documentului în copie de către membrii comisiei de admitere

Candidaţii care au promovat examenul de bacalaureat în sesiunile corespunzătoare anului şcolar 2019/2020 pot prezenta la înscriere, în sesiunea de admitere imediat următoare promovării examenului de bacalaureat 2019, în locul diplomei, o adeverinţă eliberată de către instituţia de învăţământ absolvită.

În cazul în care un candidat se prezintă la concursul de admitere în învăţământul superior concomitent la două sau mai multe domenii/facultăţi/instituţii, dosarul cu actele originale se depune la prima opţiune. Înscrierea pentru celelalte domenii se face pe baza documentelor mai sus menţionate, prezentate în copie, la care se adaugă o adeverinţă de confirmare că actele în original s-au depus la altă facultate/instituţie.

Candidaţii care vor prezenta la înscriere acte de studii cu modificări (ştersături, schimbări de note, medii în neconcordanţă cu notele etc.), pe lângă aplicarea prevederilor: „uzul de fals al oricărui document din dosarul de admitere duce automat la declanşarea procedurilor de urmărire penală şi la excluderea candidatului din admitere”, li se va interzice înscrierea la altă facultate din universitate. Toate cazurile de acest fel vor fi aduse la cunoştinţa Comisiei centrale de admitere.

  1. diploma de bacalaureat obţinută în România, în original, sau ATESTAT de echivalare emis de C.N.R.E.D. pentru studiile efectuate în afara României;
  2. original* și copie după cartea de identitate (care atestă domiciliul în România)/ paşaport (candidaţi din ţările membre UE, SEE şi Elveţia);
  3. original* și copie după certificat de naştere;
  4. original* și copie după certificatul de căsătorie, sau documentul care atestă schimbarea numelui (dacă este cazul);
 • adeverinţă medicală tip, eliberată în ultimele 6 luni, care să menţioneze starea de sănătate a candidatului (este/nu este în evidenţă cu boli cronice sau neuropsihice, şi care sunt acestea dacă este cazul);
 1. adeverinţă medicală din care să rezulte că persoana respectivă poate susţine probele sportive, respectiv candidatul este apt din punct de vedere medical pentru domeniul Educaţie fizică şi sport (apt din punct de vedere cardiovascular şi locomotor);
 2. în cazul studenţilor/absolvenţilor/exmatriculaţilor: adeverinţă din care să rezulte numărul de semestre urmate la buget/taxă şi numărul de semestre în care a beneficiat de bursă, dacă este cazul;
 3. 3 fotografii color tip legitimaţie (format 2/2,5 cm);
 4. dosar plic de carton;
 5. chitanţa atestând  plata taxei de înscriere, în cuantum de 300 lei (la orice filială BRD) sau documentul care dovedeşte scutirea de taxă.

Candidații din etnia romilor vor trebui să prezinte, la înscriere, și o recomandare scrisă emisă de una din organizațiile legal constituite ale romilor, indiferent de domeniul acesteia de activitate, care să ateste că respectivul candidat face parte din etnia romă și nu apartenența la organizația în cauză.

(*) se restituie candidatului după certificarea documentului în copie de către membrii comisiei de admitere

Candidaţii care au promovat examenul de bacalaureat în sesiunile corespunzătoare anului şcolar 2019/2020 pot prezenta la înscriere, în sesiunea de admitere imediat următoare promovării examenului de bacalaureat 2019, în locul diplomei, o adeverinţă eliberată de către instituţia de învăţământ absolvită.

În cazul în care un candidat se prezintă la concursul de admitere în învăţământul superior concomitent la două sau mai multe domenii/facultăţi/instituţii, dosarul cu actele originale se depune la prima opţiune. Înscrierea pentru celelalte domenii se face pe baza documentelor mai sus menţionate, prezentate în copie, la care se adaugă o adeverinţă de confirmare că actele în original s-au depus la altă facultate/instituţie.

Candidaţii care vor prezenta la înscriere acte de studii cu modificări (ştersături, schimbări de note, medii în neconcordanţă cu notele etc.), pe lângă aplicarea prevederilor: „uzul de fals al oricărui document din dosarul de admitere duce automat la declanşarea procedurilor de urmărire penală şi la excluderea candidatului din admitere”, li se va interzice înscrierea la altă facultate din universitate. Toate cazurile de acest fel vor fi aduse la cunoştinţa Comisiei centrale de admitere.

  1. diploma de bacalaureat obţinută în România, în original, sau ATESTAT de echivalare emis de C.N.R.E.D. pentru studiile efectuate în afara României;
  2. original* și copie după cartea de identitate (care atestă domiciliul în România)/ paşaport (candidaţi din ţările membre UE, SEE şi Elveţia);
  3. original* și copie după certificat de naştere;
  4. original* și copie după certificatul de căsătorie, sau documentul care atestă schimbarea numelui (dacă este cazul);
 • adeverinţă medicală tip, eliberată în ultimele 6 luni, care să menţioneze starea de sănătate a candidatului (este/nu este în evidenţă cu boli cronice sau neuropsihice, şi care sunt acestea dacă este cazul);
 1. adeverinţă medicală din care să rezulte că persoana respectivă poate susţine probele sportive, respectiv candidatul este apt din punct de vedere medical pentru domeniul Educaţie fizică şi sport (apt din punct de vedere cardiovascular şi locomotor);
 2. în cazul studenţilor/absolvenţilor/exmatriculaţilor: adeverinţă din care să rezulte numărul de semestre urmate la buget/taxă şi numărul de semestre în care a beneficiat de bursă, dacă este cazul;
 3. 3 fotografii color tip legitimaţie (format 2/2,5 cm);
 4. dosar plic de carton;
 5. chitanţa atestând  plata taxei de înscriere, în cuantum de 300 lei (la orice filială BRD) sau documentul care dovedeşte scutirea de taxă.

Candidații din etnia romilor vor trebui să prezinte, la înscriere, și o recomandare scrisă emisă de una din organizațiile legal constituite ale romilor, indiferent de domeniul acesteia de activitate, care să ateste că respectivul candidat face parte din etnia romă și nu apartenența la organizația în cauză.

(*) se restituie candidatului după certificarea documentului în copie de către membrii comisiei de admitere

Candidaţii care au promovat examenul de bacalaureat în sesiunile corespunzătoare anului şcolar 2019/2020 pot prezenta la înscriere, în sesiunea de admitere imediat următoare promovării examenului de bacalaureat 2019, în locul diplomei, o adeverinţă eliberată de către instituţia de învăţământ absolvită.

În cazul în care un candidat se prezintă la concursul de admitere în învăţământul superior concomitent la două sau mai multe domenii/facultăţi/instituţii, dosarul cu actele originale se depune la prima opţiune. Înscrierea pentru celelalte domenii se face pe baza documentelor mai sus menţionate, prezentate în copie, la care se adaugă o adeverinţă de confirmare că actele în original s-au depus la altă facultate/instituţie.

Candidaţii care vor prezenta la înscriere acte de studii cu modificări (ştersături, schimbări de note, medii în neconcordanţă cu notele etc.), pe lângă aplicarea prevederilor: „uzul de fals al oricărui document din dosarul de admitere duce automat la declanşarea procedurilor de urmărire penală şi la excluderea candidatului din admitere”, li se va interzice înscrierea la altă facultate din universitate. Toate cazurile de acest fel vor fi aduse la cunoştinţa Comisiei centrale de admitere.

Alte informații utile

În cazul înscrierii candidatului de către altă persoană, aceasta va prezenta procură notarială ce va preciza că este necesară înscrierii la facultate.

Informații privind admiterea online pentru candidați români se găsesc la http://inscrieri.uaic.ro, iar pentru candidați din Republica Moldova și etnici români, pe  http://inscriere-etnici.uaic.ro/

În cazul în care un candidat se prezintă la concursul de admitere în învăţământul superior concomitent la două sau mai multe domenii/facultăţi/instituţii, dosarul cu actele originale se depune la prima opţiune. Înscrierea pentru celelalte domenii se face pe baza documentelor mai sus menţionate, prezentate în copie, la care se adaugă o adeverinţă de confirmare că actele în original s-au depus la altă facultate/instituţie.

Pentru candidaţii înscrişi la alte facultăţi este necesară prezentarea unei copii legalizate a diplomei de bacalaureat sau echivalentă, însoţită de o adeverinţă emisă de facultatea la care au depus actele în original;

Rezultate

Calendarul afișării rezultatelor

 • 21 – 23 iulie: selecţia candidaţilor şi afişarea rezultatelor.

Precizări pentru candidații admiși la buget/taxă și respinși / procedura de atribuire a locurilor

Media minimă de admitere nu poate fi mai mică de 5 (cinci), atât pentru învăţământul bugetat, cât şi pentru învăţământul cu taxă. Mediile generale obţinute de candidaţi la admitere sunt valabile pentru stabilirea ordinii de clasificare numai la facultatea şi domeniul/programul de studii pentru care aceştia au optat. Listele candidaţilor admişi pe domenii de studii şi listele candidaţilor respinşi vor fi afişate, atât la avizierul facultăţii, cât şi pe pagina web a facultăţii, specificându-se data şi ora afişării.

Candidaţii declaraţi admişi pe locurile subvenţionate de la buget au obligaţia de a depune, conform calendarului stabilit de facultate, dosarul cu actele în original, de a semna Contractul de studii şi de a achita taxa de înmatriculare care este de 50 lei. Aceasta nu se restituie în cazul renunţării la şcolarizare.

Candidaţii admişi pe locurile cu taxă au obligaţia să achite, conform calendarului stabilit de facultate, 500 lei din taxa de şcolarizare pentru semestrul I al anului universitar 2018/2019 şi să semneze Contractul de studii. După termenul stabilit de facultate, candidaţii care nu şi-au îndeplinit aceste obligaţii vor fi declaraţi respinşi. Locurile eliberate de aceşti candidaţi vor fi ocupate de următorii candidaţi care îndeplinesc condiţiile de admitere, sau vor fi scoase la concurs într-o nouă sesiune.

Ocuparea locurilor la buget şi la taxă se face semestrial, în funcţie de media de admitere (pentru semestrul I) şi în funcţie de punctajul obţinut după fiecare sesiune de examene (pentru celelalte semestre).

Candidaţilor admişi pe locurile cu taxă nu li se percepe taxă de înmatriculare, aceasta fiind inclusă în taxa de şcolarizare.

La probele sportive nu se admit contestaţii!

Dosarele se pot retrage de la secretariatul Facultății după afișarea rezultatelor.

Confirmările se fac în zilele 24, 25, 26, 29, 30 şi 31 iulie 2019  la secretariatul Facultății.

Cum poate fi plătită taxa

Taxa de înscriere se achită prin ordin de plată, la orice sucursală BRD din ţară.

În momentul efectuării plăţii trebuie să fie declarate corect următoarele date:

 • Numele şi prenumele (cele înscrise în contractul de şcolarizare)
 • Codul numeric personal
 • Denumirea corectă a facultăţii şi a formei de învăţământ
  • Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport
  • studii universitare de licenţă – cursuri de zi (cod 1241 / zona 01)
 • Denumirea corectă a tipului de taxă plătit:
  • taxă şcolarizare (cod 31)
  • taxă înmatriculare
 • Contul şi banca — RO68BRDE240SV89534452400 – orice sucursală BRD din ţară

Dovada plăţii se prezintă la secretariatul facultăţii pentru a fi înregistrată.

Este foarte important ca plata să fie făcută cu numele candidatului; altfel, chitanţa nu va putea fi luată în considerare

Linkuri utile

Contact

 • Telefon: +40 232 201026
 • E-mail: onoseionut@yahoo.com

În conformitate cu dispozițiile Regulamentului (UE) 2016/679 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE, respectiv cu dispozițiile Legii nr. 506/2004, actualizată la data de 17 Octombrie 2015, privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice, Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” din Iași are obligaţia legală de a administra, prelucra și porta, în condiţii de siguranţă şi numai pentru scopurile prevăzute de legislația în vigoare, datele dumneavoastră personale pe care le furnizați.

Stocarea și prelucrarea datelor cu caracter personal, ale candidaților la concursul de admitere la programele de studii universitare sunt necesare în următoarele situații:

 1. pentru realizarea obiectului de activitate principal, respectiv educaţie şi cultură, în privința iniţierii şi derulării de raporturi juridice între dumneavoastă şi instituție;
 2. în vederea îmbunătăţirii modului de comunicare cu studenţii, prin intermediul poştei electronice; pentru comunicarea operativă şi eficientă a informaţiilor necesare derulării raporturilor contractuale dintre dumneavoastră şi UAIC;

Datele cu caracter personal sunt stocate pe durata necesară atingerii scopurilor academice de prelucrare a acestora.

Obligația dumneavoastră constă în furnizarea datelor personale enunţate, deoarece în cazul nefurnizării corecte şi complete a acestora, instituția poate să refuze iniţierea de raporturi juridice cu dumneavoastră, întrucât poate fi pusă în imposibilitatea de a respecta cerinţele reglementărilor speciale în domeniul educaţional.

Go to Top