Cazare

/Cazare
Cazare 2017-12-11T03:29:56+00:00

Programul eliberării dispozițiilor de cazare 2017/2018
Facultatea de Educație Fizică și Sport

 • Luni 25 septembrie, 8.00-16.00
 • Marti 26 septembrie, 8.00-16.00
 • Miercuri 27 septembrie, 8.00-15.00
 • Joi 28 septembrie,  8.00-15.00
 • Vineri 29 septembrie, 8.00 – 15.00
 • Sâmbătă 30 septembrie, 10.00 –  12.00

 

Program cazare cămine

 • Luni 25 septembrie  8.00-17.00
 • Marti 26 septembrie 8.00-17.00
 • Miercuri 27 septembrie 8.00-17.00
 • Joi 28 septembrie 8.00-16.00
 • Vineri 29 septembrie  8.00 – 16.00
 • Sâmbătă 30 septembrie 10.00 –  13.00

GRAFICUL pentru cazarea studenţilor

2017-2018

În conformitate cu prevederile Regulamentului de cazare, vă aducem la cunoştinţă GRAFICUL pentru cazarea studenţilor:

Etapa I :  
 • 22 septembrie 2017
 • afişarea la facultăţi a listelor cu studenţii care au primit dreptul de cazare;
 • 25 – 27 septembrie 2017
 • eliberarea dispoziţiilor individuale de cazare şi cazarea efectivă;(în data de 27 septembrie, dispozițiile de cazare vor fi eliberate până la ora 15.00 și cazarea efectivă se va efectua până la ora 17);
 • 27 septembrie 2017, ora 17:00
 • anularea tuturor dispoziţiilor de cazare ale studenţilor care nu s-au cazat, prin  considerarea depăşirii termenului de valabilitate al acestora;
Etapa a II-a :  
 • 28 – 30 septembrie 2017
 • eliberarea dispoziţiilor de cazare către studenţii care nu au primit dreptul de cazare, în ordinea mediilor; dispoziţiile de cazare eliberate începând cu aceastădată sunt valabile 24 de ore.
 • 1 noiembrie 2017, ora 8:00
 • depunerea cererilor de cazare la Biroul Social al Direcţiei Servicii Sociale Studenţeşti

Studenţii de la învăţământ cu frecvenţă (I.F.), în regim cu taxă, pot beneficia de cazare în anul universitar 2017/2018, în limita locurilor disponibile şi dacă îndeplinesc condiţiile de medie, după achitarea a 500 lei din taxa de şcolarizare a semestrului I, an universitar 2017/2018. 
IMPORTANT! 
La cazare se vor prezenta numai studenţii care au solicitat un loc de cazare (prin înscrierea pe tabele – pentru studenţi, sau prin înscrierea pe fişele de înscriere la admitere – pentru admitanţi)! În cazul în care candidatul la admitere nu solicită cazare în fişa de înscriere la admitere, sau studentul nu se înscrie pe tabelul pentru cazare se va considera, din oficiu, că nu solicită cazare (art. 26 din regulamentul de cazare)!

Actele de care ai nevoie pentru a te caza în cămin:

 • dispoziţia de cazare;
 • contractul de închiriere, completat în trei exemplare (formularele de la facultate);
 • legitimaţia de cămin (eliberată de facultate);
 • o fotografie tip buletin;
 • cererea de stabilire a reşedinţei (formularul de la facultate);
 • cartea de identitate (plus două copii xerox simple), pentru cetăţenii români; paşaport pentru cetăţenii străini;
 • copie xerox după certificatul de căsătorie.

Tarifele de cazare
Tarifele de cazare în căminele studenţeşti se stabilesc de Senatul Universităţii în funcţie de cheltuielile raportate la un loc de cazare şi în funcţie de gradul de confort din fiecare cămin studenţesc.

Dreptul de cazare în căminele Universităţii

Dreptul de cazare se acordă studenţilor şi doctoranzilor înmatriculaţi la învăţământ cu frecvenţă, care nu au domiciliul stabil în municipiul Iaşi. Indiferent dacă eşti înmatriculat pe locurile de la buget sau cu taxă. Criteriul principal în acordarea dreptului de cazare este media anuală obţinută în anul universitar anterior. Pentru studenţii înmatriculaţi în anul I se va lua în considerare media obţinută la admitere (art. 7).
Acordarea dreptului de cazare se realizează de către Comisia de cazare a fiecărei facultăţi, din care fac parte obligatoriu, şi reprezentanţi ai studenţilor în Consiliul facultăţii.
La cazare au prioritate studenţii orfani de ambii părinţi, cei proveniţi din casele de copii sau plasament familial, dacă au obţinut minimum 40 de credite pentru obligaţiile didactice din anul universitar anterior. Refuzul repartiţiei de cazare sau renunţarea la cazare în timpul anului universitar conduce la pierderea dreptului de cazare pentru anul universitar în curs.
Studenţii bugetari care tranzacţionează dreptul de cazare vor fi sancţionaţi cu exmatricularea; studenţii cu taxă care tranzacţionează dreptul de cazare vor fi sancţionaţi cu exmatricularea şi pierderea dreptului de reînmatriculare la UAIC.

Gratuitate la cazare

Pot beneficia de cazare gratuită în căminele studenţeşti, în limita subvenţiilor alocate în acest scop, următoarele categorii de studenţi:

 • studenţii care au părinţi cadre didactice, conform prevederilor Legii nr. 128/1997;
 • studenţii de etnie română, bursieri ai statului român, în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr.695/1997;
 • studenţii orfani de ambii părinţi, conform prevederilor Hotărârii Biroului Senatului Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi nr.16/2002.