Licență Chișinău

Acasa/Admitere/Extensiune Chișinău/Licență Chișinău
Licență Chișinău2023-09-08T19:04:31+03:00

Admitere studii de LICENȚĂ 2023

Extensiune Chișinău, Republica Moldova – informaţii generale

Sesiunea Septembrie

EXAMEN ADMITERE SEPTEMBRIE 2023 

PROBA SPORTIVĂ

 VA AVEA LOC ÎN 

DATA: 07 septembrie 2023

ORA: 1200

LOC DE DESFĂȘURARE: BAZA SPORTIVĂ USEFS – CHISINĂU

Înscriere (perioada 04 – 06 septembrie 2023).

Înmatricularea – confirmarea locului (11 – 12 septembrie 2023).

Specializări şi locuri disponibile: Învăţământ cu frecvenţă (IF) (3 ani)

Program licență Durata Locuri Număr credite ECTS
Kinetoterapie și motricitate specială – extensiunea Chișinău IF – 3 ani  3 – BUGET, CU BURSĂ 180

Criterii de admitere

100% media anilor de studii liceale

Criteriu de departajare pentru medii egale:  Media examenului de bacalaureat

Calendar de concurs

 • 04 – 06 septembrie 2023: Înscrierea candidaților.
 • 07 septembrie 2023: Proba sportivă
 • 08 septembrie 2023: Afișarea rezultatelor
 • 11 – 12 septembrie 2023: Înmatriculare

Candidații vor primi la momentul afișării rezultatelor instrucțiuni pentru înmatriculare.

Taxa de înscriere: Nu se percepe TAXĂ de înscriere

ATENŢIE:

Întrucât candidaţii au dreptul de a se înscrie concomitent la două sau mai multe domenii/facultăţi/instituţii, în vederea admiterii în învăţământul superior, dosarul cu actele originale se depune la prima opţiune (la înmatriculare).

Legea educaţiei naţionale nr.1/2011 art. 199:

(3) O persoană poate fi admisă şi înmatriculată ca student concomitent la cel mult două programe de studii, indiferent de instituţiile de învăţământ care le oferă. Orice subvenţie financiară sau bursă din fonduri publice se acordă, conform normelor legale în vigoare, numai într-o singură instituţie de învăţământ superior, pentru un singur program de studii.

Cadru normativ

Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea admiterii în ciclul de studii universitare de licență pentru anul universitar 2023-2024

Notă de informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal, în conformitate cu dispoziţiile regulamentului UE 2016/679

Acte necesare înscrierii

 1. FIȘĂ DE ÎNSCRIERE
 2. Original[*] și copie după Buletinul/Cartea/actul de identitate (pentru candidații din R. Moldova cu Buletin de identitate în format vechi: inclusiv Anexa cu dovada domiciliului)
 3. Original* și copie după certificatului de naștere, tradus în limba română sau într-o limbă de circulație internațională
 4. Original* și copie după pașaport, valabil cel puțin 6 luni de la începerea programului de studii pentru care optează candidatul
 5. Original* și copia certificatului de căsătorie, după caz, tradus în limba română sau într-o limbă de circulație internațională)
 6. Declarație pe proprie răspundere, pe baza voinței liber exprimate, de asumare a identității culturale române, potrivit legislației în vigoare și că nu a mai beneficiat de studii de licență finanțate de statului român
 7. Diploma de Bacalaureat sau echivalentă tradusă în limba română sau într-o limbă de circulație internațională în original
 8. Foaie matricolă pentru studiile liceale absolvite, traduse în limba română sau într-o limbă de circulație internațională
 9. ADEVERINŢĂ MEDICALĂ, eliberată în ultimele 6 luni, care să menţioneze starea de sănătate a candidatului (este/nu este în evidenţă cu boli cronice, şi care sunt acestea, dacă este cazul) cu mențiunea ”APT EFORT FIZIC”.
 10. 2 fotografii 3×3 cm
 11. Candidații români de pretutindeni care au studii în altă țară decât România sau R. Moldova, trebuie să prezinte, împreună cu diplomele, adeverința de echivalare eliberată de Ministerul de resort din țara de domiciliu.

Candidatul își asumă pe propria răspundere, cunoscând consecinţele administrative şi juridice (inclusiv penale) ale declaraţiilor inexacte/false, următoarele:
– datele furnizate în fişă și documentele anexate sunt conforme cu realitatea;
– a luat cunoştinţă de prevederile Metodologiei de admitere;
– dosarele necompletate vor fi respinse.

Notă: pentru documentele necesare care sunt în LIMBA RUSĂ sau în LIMBA ROMÂNĂ, dar cu CARACTERE CHIRILICE, este necesară TRADUCEREA LEGALIZATĂ.

[*] Se restituie candidatului după certificarea documentului în copie de către membrii comisiei

REZULTATE CONCURS DE ADMITERE IULIE 2023

Admitere studii de LICENȚĂ 2023

Extensiune Chișinău, Republica Moldova – informaţii generale

Sesiunea Iulie

Înscriere (perioada 10-15 iulie 2023).

Înmatricularea – confirmarea locului (24 iulie – 28 iulie 2023).

Specializări şi locuri disponibile: Învăţământ cu frecvenţă (IF) (3 ani)

Program licență Durata Locuri Număr credite ECTS
Kinetoterapie și motricitate specială – extensiunea Chișinău IF – 3 ani 48- BUGET, CU BURSĂ 180

Criterii de admitere

100% media anilor de studii liceale

Criteriu de departajare pentru medii egale:  Media examenului de bacalaureat

Calendar de concurs

– 10 – 15 iulie 2023: Înscrierea candidaților.

– 17 -22 iulie 2023: Afișarea rezultatelor
– 24 iulie-28 iulie 2023: Înmatriculare
Candidații vor primi la momentul afișării rezultatelor instrucțiuni pentru înmatriculare.

Taxa de înscriere: Nu se percepe TAXĂ de înscriere

ATENŢIE:

Întrucât candidaţii au dreptul de a se înscrie concomitent la două sau mai multe domenii/facultăţi/instituţii, în vederea admiterii în învăţământul superior, dosarul cu actele originale se depune la prima opţiune (la înmatriculare).

Legea educaţiei naţionale nr.1/2011 art. 199:

(3) O persoană poate fi admisă şi înmatriculată ca student concomitent la cel mult două programe de studii, indiferent de instituţiile de învăţământ care le oferă. Orice subvenţie financiară sau bursă din fonduri publice se acordă, conform normelor legale în vigoare, numai într-o singură instituţie de învăţământ superior, pentru un singur program de studii.

Cadru normativ

Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea admiterii în ciclul de studii universitare de licență pentru anul universitar 2023-2024

Notă de informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal, în conformitate cu dispoziţiile regulamentului UE 2016/679

Acte necesare înscrierii

 1. FIȘĂ DE ÎNSCRIERE
 2. Original[*] și copie după Buletinul/Cartea/actul de identitate (pentru candidații din R. Moldova cu Buletin de identitate în format vechi: inclusiv Anexa cu dovada domiciliului)
 3. Original* și copie după certificatului de naștere, tradus în limba română sau într-o limbă de circulație internațională
 4. Original* și copie după pașaport, valabil cel puțin 6 luni de la începerea programului de studii pentru care optează candidatul
 5. Original* și copia certificatului de căsătorie, după caz, tradus în limba română sau într-o limbă de circulație internațională)
 6. Declarație pe proprie răspundere, pe baza voinței liber exprimate, de asumare a identității culturale române, potrivit legislației în vigoare și că nu a mai beneficiat de studii de licență finanțate de statului român
 7. Diploma de Bacalaureat sau echivalentă tradusă în limba română sau într-o limbă de circulație internațională în original
 8. Foaie matricolă pentru studiile liceale absolvite, traduse în limba română sau într-o limbă de circulație internațională
 9. ADEVERINŢĂ MEDICALĂ, eliberată în ultimele 6 luni, care să menţioneze starea de sănătate a candidatului (este/nu este în evidenţă cu boli cronice, şi care sunt acestea, dacă este cazul) cu mențiunea ”APT EFORT FIZIC”.
 10. 2 fotografii 3×3 cm
 11. Candidații români de pretutindeni care au studii în altă țară decât România sau R. Moldova, trebuie să prezinte, împreună cu diplomele, adeverința de echivalare eliberată de Ministerul de resort din țara de domiciliu.

Candidatul își asumă pe propria răspundere, cunoscând consecinţele administrative şi juridice (inclusiv penale) ale declaraţiilor inexacte/false, următoarele:
– datele furnizate în fişă și documentele anexate sunt conforme cu realitatea;
– a luat cunoştinţă de prevederile Metodologiei de admitere;
– dosarele necompletate vor fi respinse.

Notă: pentru documentele necesare care sunt în LIMBA RUSĂ sau în LIMBA ROMÂNĂ, dar cu CARACTERE CHIRILICE, este necesară TRADUCEREA LEGALIZATĂ.

[*] Se restituie candidatului după certificarea documentului în copie de către membrii comisiei

Go to Top