Master Chișinău

Master Chișinău2023-09-08T19:13:05+03:00

Admitere studii de masterat 2023

Extensiune Chișinău, Republica Moldova – informaţii generale

Admitere studii de masterat 2023 – Sesiunea septembrie

Extensiune Chișinău, Republica Moldova – informaţii generale

 

Înscriere (perioada 04 – 06 septembrie 2023).

Înmatricularea – confirmarea locului (11 – 12 septembrie 2023).

Specializări şi locuri disponibile: Învăţământ cu frecvenţă (IF) (2 ani)

Program master Durata Locuri Număr credite ECTS
Kinetoterapia în traumatologia sportivă – extensiunea Chișinău IF – 2 ani  1 – BUGET, CU BURSĂ 120

 

Criterii de admitere

– 60% Media examenului de licenţă
– 40% Scrisoarea de motivație
Criteriu de departajare pentru medii egale: media anilor de studii; media ultimului an de studiu

Calendar de concurs

 • 04 – 06 septembrie 2023: Înscrierea candidaților.
 • 07 – 08 septembrie 2023: Afișarea rezultatelor
 • 11 – 12 septembrie 2023: Înmatriculare

Candidații vor primi la momentul afișării rezultatelor instrucțiuni pentru înmatriculare.

 

Taxa de înscriere: Nu se percepe TAXĂ de înscriere

 Acte necesare înscrierii

 1. FIȘĂ DE ÎNSCRIERE
 2. Scrisoare de motivație precizând argumentele pentru alegerea specializării și a viziunea asupra carierei proprii.
 3. Original[*] și copie după Buletinul/Cartea/actul de identitate (pentru candidații din R. Moldova cu Buletin de identitate în format vechi: inclusiv Anexa cu dovada domiciliului)
 4. Original* și copie după certificatului de naștere, tradus în limba română sau într-o limbă de circulație internațională
 5. Original* și copie după pașaport, valabil cel puțin 6 luni de la începerea programului de studii pentru care optează candidatul
 6. Original* și copia certificatului de căsătorie, după caz, tradus în limba română sau într-o limbă de circulație internațională)
 7. Declarație pe proprie răspundere, pe baza voinței liber exprimate, de asumare a identității culturale române, potrivit legislației în vigoare și că nu a mai beneficiat de studii de master finanțate de statului român .
 8. Diploma de Bacalaureat sau echivalentă tradusă în limba română sau într-o limbă de circulație internațională în original
 9. Foi matricole pentru studiile liceale absolvite, traduse în limba română sau într-o limbă de circulație internațională
 10. Diploma de Licență sau echivalentă sau, după caz, adeverința (pentru absolvenții anului curent), tradusă în limba română sau într-o limbă de circulație internațională, original
 11. Supliment la diplomă/foaie matricolă pentru studiile de licență absolvite, traduse în limba română sau într-o limbă de circulație internațională, original

Candidaţii care au absolvit universităţi private, trebuie să prezinte dovada acreditării specializării pe care au absolvit-o .

 1. ADEVERINŢĂ MEDICALĂ, eliberată în ultimele 6 luni, care să menţioneze starea de sănătate a candidatului (este/nu este în evidenţă cu boli cronice, şi care sunt acestea, dacă este cazul) .
 2. 2 fotografii 3×3 cm
 3. În cazul persoanelor care urmează sau au urmat studii la nivel de masterat în cadrul unei instituţii de învăţământ superior din România, trebuie prezentată o ADEVERINŢĂ din care să rezulte numărul de semestre urmate cu finanţare de la buget sau cu taxă, dacă a beneficiat de bursă şi în caz afirmativ, numărul de semestre în care a beneficiat de bursă
 4. Candidații români de pretutindeni care au studii în altă țară decât România sau R. Moldova, trebuie să prezinte, împreună cu diplomele, adeverința de echivalare eliberată de Ministerul de resort din țara de domiciliu.

Candidatul își asumă pe propria răspundere, cunoscând consecinţele administrative şi juridice (inclusiv penale) ale declaraţiilor inexacte/false, următoarele:
– datele furnizate în fişă și documentele anexate sunt conforme cu realitatea;
– a luat cunoştinţă de prevederile Metodologiei de admitere;
– dosarele necompletate vor fi respinse.

Notă: pentru documentele necesare care sunt în LIMBA RUSĂ sau în LIMBA ROMÂNĂ, dar cu CARACTERE CHIRILICE, este necesară TRADUCEREA LEGALIZATĂ.

[*] Se restituie candidatului după certificarea documentului în copie de către membrii comisiei

Atenţie:

Candidaţii absolvenţi ai studiilor universitare de licenţă de la Universităţile particulare vor prezenta, la înscriere, o dovadă a acreditării specializării absolvite (copie după un act legislativ complet, cu forma de învăţământ).
Legea educaţiei naţionale nr.1/2011 art. 199:

(3) O persoană poate fi admisă şi înmatriculată ca student concomitent la cel mult două programe de studii, indiferent de instituţiile de învăţământ care le oferă. Orice subvenţie financiară sau bursă din fonduri publice se acordă, conform normelor legale în vigoare, numai într-o singură instituţie de învăţământ superior, pentru un singur program de studii. În cazul studenţilor care se transferă între universităţi sau programe de studii, subvenţiile urmează studentul.

În conformitate cu H.G. 404/29.03.2006 şi metodologia de admitere în ciclul de studii universitare de MASTER:
Art.9 c) Un candidat declarat admis poate beneficia de finanţare de la buget o singură dată pentru ciclul de studii universitare de master. Candidaţii care au fost exmatriculaţi de la studii universitare de master, au dreptul să se înscrie la un nou concurs de admitere numai pe locurile cu taxă (pe întreaga perioadă a şcolarizării), indiferent de forma de învăţământ. Ei au obligaţia ca, la înscriere, să declare în scris, sub semnătură, dacă au urmat o altă specializare. Declaraţiile false atrag eliminarea din concursul de admitere şi aplicarea dispoziţiilor prevăzute în Codul Penal.

Cadru normativ

Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea admiterii în ciclul de studii universitare de master pentru anul universitar 2023-2024
Notă de informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal, în conformitate cu dispoziţiile regulamentului UE 2016/679

REZULTATE CONCURS DE ADMITERE IULIE 2023

Admitere studii de masterat 2023 – Sesiunea iulie

Extensiune Chișinău, Republica Moldova – informaţii generale

Înscriere (perioada 10 – 15 iulie 2023).

Înmatricularea – confirmarea locului (24 iulie – 28 iulie 2023).

Specializări şi locuri disponibile: Învăţământ cu frecvenţă (IF) (2 ani)

Program master Durata Locuri Număr credite ECTS
Kinetoterapia în traumatologia sportivă – extensiunea Chișinău IF – 2 ani 50 – BUGET, CU BURSĂ 120

 

Criterii de admitere

– 60% Media examenului de licenţă
– 40% Scrisoarea de motivație
Criteriu de departajare pentru medii egale: media anilor de studii; media ultimului an de studiu

Calendar de concurs

 • 10 – 15 iulie 2023: Înscrierea candidaților.
 • 17 -22 iulie 2023: Afișarea rezultatelor
 • 24 iulie-28 iulie 2023: Înmatriculare

Candidații vor primi la momentul afișării rezultatelor instrucțiuni pentru înmatriculare.

 

Taxa de înscriere: Nu se percepe TAXĂ de înscriere

 Acte necesare înscrierii

 1. FIȘĂ DE ÎNSCRIERE
 2. Scrisoare de motivație precizând argumentele pentru alegerea specializării și a viziunea asupra carierei proprii.
 3. Original[*] și copie după Buletinul/Cartea/actul de identitate (pentru candidații din R. Moldova cu Buletin de identitate în format vechi: inclusiv Anexa cu dovada domiciliului)
 4. Original* și copie după certificatului de naștere, tradus în limba română sau într-o limbă de circulație internațională
 5. Original* și copie după pașaport, valabil cel puțin 6 luni de la începerea programului de studii pentru care optează candidatul
 6. Original* și copia certificatului de căsătorie, după caz, tradus în limba română sau într-o limbă de circulație internațională)
 7. Declarație pe proprie răspundere, pe baza voinței liber exprimate, de asumare a identității culturale române, potrivit legislației în vigoare și că nu a mai beneficiat de studii de master finanțate de statului român .
 8. Diploma de Bacalaureat sau echivalentă tradusă în limba română sau într-o limbă de circulație internațională în original
 9. Foi matricole pentru studiile liceale absolvite, traduse în limba română sau într-o limbă de circulație internațională
 10. Diploma de Licență sau echivalentă sau, după caz, adeverința (pentru absolvenții anului curent), tradusă în limba română sau într-o limbă de circulație internațională, original
 11. Supliment la diplomă/foaie matricolă pentru studiile de licență absolvite, traduse în limba română sau într-o limbă de circulație internațională, original

Candidaţii care au absolvit universităţi private, trebuie să prezinte dovada acreditării specializării pe care au absolvit-o .

 1. ADEVERINŢĂ MEDICALĂ, eliberată în ultimele 6 luni, care să menţioneze starea de sănătate a candidatului (este/nu este în evidenţă cu boli cronice, şi care sunt acestea, dacă este cazul) .
 2. 2 fotografii 3×3 cm
 3. În cazul persoanelor care urmează sau au urmat studii la nivel de masterat în cadrul unei instituţii de învăţământ superior din România, trebuie prezentată o ADEVERINŢĂ din care să rezulte numărul de semestre urmate cu finanţare de la buget sau cu taxă, dacă a beneficiat de bursă şi în caz afirmativ, numărul de semestre în care a beneficiat de bursă
 4. Candidații români de pretutindeni care au studii în altă țară decât România sau R. Moldova, trebuie să prezinte, împreună cu diplomele, adeverința de echivalare eliberată de Ministerul de resort din țara de domiciliu.

Candidatul își asumă pe propria răspundere, cunoscând consecinţele administrative şi juridice (inclusiv penale) ale declaraţiilor inexacte/false, următoarele:
– datele furnizate în fişă și documentele anexate sunt conforme cu realitatea;
– a luat cunoştinţă de prevederile Metodologiei de admitere;
– dosarele necompletate vor fi respinse.

Notă: pentru documentele necesare care sunt în LIMBA RUSĂ sau în LIMBA ROMÂNĂ, dar cu CARACTERE CHIRILICE, este necesară TRADUCEREA LEGALIZATĂ.

[*] Se restituie candidatului după certificarea documentului în copie de către membrii comisiei

Atenţie:

Candidaţii absolvenţi ai studiilor universitare de licenţă de la Universităţile particulare vor prezenta, la înscriere, o dovadă a acreditării specializării absolvite (copie după un act legislativ complet, cu forma de învăţământ).
Legea educaţiei naţionale nr.1/2011 art. 199:

(3) O persoană poate fi admisă şi înmatriculată ca student concomitent la cel mult două programe de studii, indiferent de instituţiile de învăţământ care le oferă. Orice subvenţie financiară sau bursă din fonduri publice se acordă, conform normelor legale în vigoare, numai într-o singură instituţie de învăţământ superior, pentru un singur program de studii. În cazul studenţilor care se transferă între universităţi sau programe de studii, subvenţiile urmează studentul.

În conformitate cu H.G. 404/29.03.2006 şi metodologia de admitere în ciclul de studii universitare de MASTER:
Art.9 c) Un candidat declarat admis poate beneficia de finanţare de la buget o singură dată pentru ciclul de studii universitare de master. Candidaţii care au fost exmatriculaţi de la studii universitare de master, au dreptul să se înscrie la un nou concurs de admitere numai pe locurile cu taxă (pe întreaga perioadă a şcolarizării), indiferent de forma de învăţământ. Ei au obligaţia ca, la înscriere, să declare în scris, sub semnătură, dacă au urmat o altă specializare. Declaraţiile false atrag eliminarea din concursul de admitere şi aplicarea dispoziţiilor prevăzute în Codul Penal.

Cadru normativ

Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea admiterii în ciclul de studii universitare de master pentru anul universitar 2023-2024
Notă de informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal, în conformitate cu dispoziţiile regulamentului UE 2016/679
Go to Top