ANUNŢ privind decontarea abonamentelor de transport public local achizitionate in octombrie 2023

Acasa/Anunțuri, Studenți/ANUNŢ privind decontarea abonamentelor de transport public local achizitionate in octombrie 2023

Pentru decontarea abonamentelor achiziționate în luna octombrie 2023, solicitările pot fi depuse la secretariatele facultăților,

în perioada 20 – 29 noiembrie 2023.

 

DOCUMENTELE NECESARE PENTRU  DECONTAREA CHELTUIELILOR DE TRANSPORT LOCAL ÎN COMUN PENTRU STUDENȚI

 

Decontul se acordă în baza unor documente. Studentul înmatriculat la forma de învățământ cu frecvență care solicită decontul va depune următoarele documente la secretariatul facultății:

  • Cerere decontare abonament, completată și semnată de către student (Anexa 1 – se ridică de la secretariatul facultăţii);
  • Copie legitimație abonament SCTP (cartonul cu fotografia), pe care sunt înscrise numele și prenumele studentului, precum și nr. și seria legitimației, în cazul în care abonamentul a fost achiziționat de la Tonetele CTP;
  • Tichetul abonamentului achiziționat, în original. ”Seria carton” de pe tichet trebuie să fie aceeași cu seria de pe legitimația abonament, în cazul în care abonamentul a fost achiziționat de la Tonetele CTP;
  • Dovada efectuării plății (bon fiscal/chitanță/detalii tranzacție pentru plățile on-line, adică extrasul de cont, pe numele titularului);
  • Dacă studentul beneficiază de reducere 100% va depune documente justificative;
  • Contul IBAN la care titular este studentul – în cazul în care nu mai corespunde cu Contul IBAN depus la dosarul studentului;
  • Pe toate copiile depuse, studentul va scrie conform cu originalul și va semna.

 

Pentru studenții care au achiziționat abonamentele la preț integral prin aplicația 24Pay, SCTP va transmite listele nominale cu beneficiarii abonamentelor, semnate la nivelul conducerii CTP.

Descărcaţi aici Instrucțiune de lucru privind modalitatea de decontare a cheltuielilor de transport local în comun pentru studenți.

2023-11-17T11:44:31+03:00
Go to Top