Informații despre Cazarea în căminele universității în anul universitar 2018-2019

Acasa/Studenți/Informații despre Cazarea în căminele universității în anul universitar 2018-2019

CAZARE AN UNIVERSITAR 2018 / 2019

BAIETI

1.GALANTON ROBERT III

2.GRADINARI RAZVAN ANDREI I

3.CANTORIU DUMITRU VLADUT II

4.GITMAN CLAUDIU MARIAN II M

5.APETRII ADRIAN II

6.CARABELEA IULIAN GABRIEL I

7.TARCAN CATALIN GEORGE I

8.VISOVAN TUDOREL MIHAI I

9. ASTANCAI VLADUT II

10.MIHAI IONUT COSMIN II

11.GOSMAN MATEI ALEXANDRU II

12.MOISA PETRU II

13.POPA ALEXANDRU ADRIAN III

14. BOLOHAN MIHAIL NARCIS II

15. MURARASU ALEXANDRU I

 

 

FETE

 1. GRUMAZESCU ELENA II
 2. MORMECI ANA MARIA II
 3. PITIRICI ANA GEORGIANA II
 4. CHIHAIA PARASCHIVA DIANA I


CALENDARUL CAZĂRILOR Anul universitar 2018-2019:

 • 12 SEPTEMBRIE 2018 – repartizarea locurilor de cazare către facultăţi;
 • 21 SEPTEMBRIE 2018 – afişarea, la facultăţi, a listelor cu studenţii care au primit dreptul
  de cazare;

Etapa I:

 • 24 – 26 SEPTEMBRIE 2018 – eliberarea dispoziţiilor individuale de cazare (în data de 26 septembrie, dispozițiile de cazare vor fi eliberate până la ora 15:00 şi cazarea efectivă se va efectua până la ora 17:00);
 • 26 SEPTEMBRIE 2018, ORA 17:00 – anularea tuturor dispoziţiilor de cazare ale studenţilor care nu s-au cazat, prin considerarea depăşirii termenului de valabilitate al acestora;
 • 26 SEPTEMBRIE 2018, ORA 20:00 – raportarea către facultăţi, de către Direcţia Servicii Sociale Studenţeşti a locurilor rămase libere;

Etapa a-II-a:

 • 27, 28, 29 SEPTEMBRIE 2018 – afişarea la facultăţi a listelor cu studenţii care au primit dreptul de cazare în ordinea descrescătoare a mediilor şi  liberarea dispoziţiilor de cazare cu valabilitate de 24 de ore de la data emiterii;
 • 12 NOIEMBRIE 2018, ORA 8:00, depunerea cererilor de cazare la Biroul Social al Direcţiei Servicii Sociale Studenţeşti.

STUDENŢII DE LA ÎNVĂŢĂMNT CU FRECVENŢĂ (I.F.), ÎN REGIM CU TAXĂ, POT BENEFICIA DE CAZARE ÎN ANUL UNIVERSITAR 2018/2019, ÎN LIMITA LOCURILOR DISPONIBILE ŞI DACĂ ÎNDEPLINESC CONDIŢIILE DE MEDIE, DUPĂ ACHITAREA A 500 LEI DIN TAXA DE ŞCOLARIZARE A SEMESTRULUI I, AN UNIVERSITAR 2018/2019.

ACTELE DE CARE AI NEVOIE PENTRU A TE CAZA ÎN CĂMIN:

 • dispoziţia de cazare;
 • contractul de închiriere, completat în două exemplare (vei primi formularele de la facultate);
 • legitimaţia de camin (eliberată de facultate);
 • o fotografie tip buletin;
 • cererea de stabilire a reşedinţei (vei primi formularul de la facultate);
 • buletinul/ cartea de identitate (plus două copii xerox simple), pentru cetăţenii români; paşaport pentru cetăţenii străini;
 • copie xerox după certificatul de căsătorie;

DREPTUL DE CAZARE ÎN CĂMINELE UNIVERSITĂŢII

Dreptul de cazare se acordă studenţilor şi doctoranzilor înmatriculaţi la zi care nu au domiciliul stabil în municipiul Iaşi. Nu contează dacă eşti înmatriculat pe locurile de la buget sau cu taxă. Criteriul principal în acordarea dreptului de cazare este media anuală obţinută în anul universitar anterior. Pentru studenţii  înmatriculaţi în anul I se va lua în considerare media obţinută la admitere.

Acordarea dreptului de cazare se realizează de către Comisia de cazare a fiecărei facultăţi, din care fac parte obligatoriu, şi reprezentanţi ai studenţilor în Consiliul facultăţii.

La cazare au prioritate studenţii orfani de ambii părinţi, cei proveniţi din casele de copii sau plasament familial, dacă au obţinut minimum 40 de credite pentru obligaţiile didactice din anul universitar anterior. Refuzul repartiţiei de cazare sau renunţarea la cazare în timpul anului universitar conduce la pierderea dreptului de cazare pentru anul universitar în curs.

Studenţii bugetari care tranzacţionează dreptul de cazare vor fi sancţionaţi cu exmatricularea;
studenţii cu taxă care tranzacţionează dreptul de cazare vor fi sancţionaţi cu exmatricularea şi pierderea dreptului de reînmatriculare la UAIC.

GRATUITATE LA CAZARE

Pot beneficia de cazare gratuită în căminele studenţeşti, în limita subvenţiilor alocate în acest scop, următoarele categorii de studenţi:

 • studenţii care au părinţi cadre didactice, conform prevederilor Legii nr. 128/1997;â
 • studenţii de etnie română, bursieri ai statului român, în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr.695/1997;
 • studenţii orfani de ambii părinţi, conform prevederilor Hotărârii Biroului Senatului Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi nr.16/2002.

IMPORTANT!

LA CAZARE SE VOR PREZENTA NUMAI STUDENŢII CARE AU SOLICITAT UN LOC DE CAZARE (PRIN ÎNSCRIEREA PE TABELE – PENTRU STUDENŢI, SAU PRIN ÎNSCRIEREA PE FIŞELE DE ÎNSCRIERE LA ADMITERE – PENTRU ADMITANŢI)! ÎN CAZUL ÎN CARE CANDIDATUL LA ADMITERE NU SOLICITĂ CAZARE ÎN FIŞA DE ÎNSCRIERE LA ADMITERE, SAU STUDENTUL NU SE ÎNSCRIE PE TABELUL PENTRU CAZARE SE VA CONSIDERA, DIN
OFICIU, CĂ NU SOLICITĂ CAZARE (ART. 26 DIN REGULAMENTUL DE CAZARE)!

TARIFELE DE CAZARE

Tarifele de cazare în căminele studenţeşti se stabilesc în funcţie de cheltuielile raportate la un loc de cazare şi în funcţie de gradul de confort din fiecare cămin studenţesc.

TARIFELE DE CAZARE N ANUL UNIVERSITAR 2018-2019

 • C1
  • 275 lei/loc/lună (2 locuri în cameră)
  • 250 lei/loc/lună (3 locuri în cameră)
 • C2
  • 275 lei/loc/lună (2 locuri în cameră)
  • 250 lei/loc/lună (3 locuri în cameră)
  • 225 lei/loc/lună (4 locuri în cameră)
  • 185 lei/loc/lună (3+1 locuri în cameră)
 • C3
  • 275 lei/loc/lună (2 locuri în cameră)
  • 250 lei/loc/lună (3 locuri în cameră)
  • 225 lei/loc/lună (4 locuri în cameră)
 • C5
  • 275 lei/loc/lună (2 locuri în cameră)
  • 250 lei/loc/lună (2 locuri în cameră, pat dublu)
  • 250 lei/loc/lună (3 locuri în cameră)
 • C4, C6, C7, C8, C10, C12, C13
  • 120 lei/loc/lună (5 locuri în cameră)
 • C11 (doctoranzi, studenți familiști)
  • 150 lei/loc/lună (2 sau 3 locuri în cameră)
 • Akademos
  • 500 lei/loc/lună
  • 440 lei/loc/lună – mansardă;
 • Gaudeamus
  • 440 lei/loc/lună

Pentru informaţii complete citeşte şi Regulamentul serviciilor pentru studenţi [1] (burse, cazare, alegerea reprezentanţilor studenţilor;

2018-09-28T09:24:21+03:00
Go to Top