More than gold2020-03-03T09:32:08+03:00

MORE THAN GOLD – Dual career of athletes

Prezentarea proiectului

Sportivii reprezintă una dintre cele mai importante părţi ale unei societăţi. Sunt motivaţi, se concentrează foarte mult pe scopurile propuse. Abilităţile şi trăsăturile regăsite la majoritatea sportivilor sunt şi acelea care îi caracterizează pe cei mai buni angajaţi. Sportivul cu studii superioare este o resursă umană valoroasă şi are şanse mai mari de reuşită în viaţa socială şi pe piaţa muncii. În majoritatea ţărilor europene, dubla carieră este încă în primele faze de dezvoltare. În prezent, sportul de performanță şi educaţia sunt două lucruri foarte diferite. Majoritatea activităţilor distincte din dubla carieră în domeniul învăţământului superior sunt realizate individual, de fiecare universitate în parte, în funcție de caracteristicile fiecăreia. Nu există nici o reţetă pentru învățământul superior în ceea ce priveşte cea mai bună metodă de a sprijini sportivii în dubla carieră.

Principalul scop al proiectului este de a crea linii directoare pentru dubla carieră în instituțiile de învăţământ superior şi de a consolida politicile privind dubla carieră din toate ţările UE, mai ales în ţările unde politicile privind dubla carieră se află în faza iniţială. De altfel, pe parcursul proiectului, vom aduna cele mai bune practici privind diverse activităţi pentru studenți, menite să îi ajute la început de drum și să îşi înceapă studiile cu bine. Aşadar, vom elabora un material metodologic pentru învățământul superior, pentru a arăta cum pot fi utilizate anumite activităţi existente pentru a sprijini Dubla carieră.

Drept rezultat al proiectului, în primul rând se va elabora un Ghid pentru instituțiile de învățământ superior, pe care fiecare organizaţie parteneră îl poate depune la ministerul responsabil de educaţie la nivel naţional, iar apoi ministerul poate face recomandări pentru toate instituțiile de învățământ din ţară. În al doilea rând, instituțiile de învățământ superior vor beneficia de Metodologie pentru implementarea eficientă a acestor linii directoare în activităţile şi serviciile cotidiene. Un alt aspect inovator al proiectului este că vom promova dubla carieră în rândul sportivilor.

Coordonatorul proiectului este University of Latvia, iar consorţiul parteneriatului include următoarele instituţii: Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iaşi, Fundación Universitaria San Antonio, Universidade de Coimbra, D’Annunzio University of Chieti–Pescara şi The European Athlete as Student (EAS) network.

Proiectul începe în ianuarie 2019 şi se va desfăşura timp de 24 de luni. Proiectul este co-finanţat de Uniunea Europeană, prin programul Erasmus+ Sport.

Sportivii reprezintă una dintre cele mai importante părţi ale unei societăţi. Sunt motivaţi, se concentrează foarte mult pe scopurile propuse. Abilităţile şi trăsăturile regăsite la majoritatea sportivilor sunt şi acelea care îi caracterizează pe cei mai buni angajaţi. Sportivul cu studii superioare este o resursă umană valoroasă şi are şanse mai mari de reuşită în viaţa socială şi pe piaţa muncii. În majoritatea ţărilor europene, dubla carieră este încă în primele faze de dezvoltare. În prezent, sportul de performanță şi educaţia sunt două lucruri foarte diferite. Majoritatea activităţilor distincte din dubla carieră în domeniul învăţământului superior sunt realizate individual, de fiecare universitate în parte, în funcție de caracteristicile fiecăreia. Nu există nici o reţetă pentru învățământul superior în ceea ce priveşte cea mai bună metodă de a sprijini sportivii în dubla carieră.

Principalul scop al proiectului este de a crea linii directoare pentru dubla carieră în instituțiile de învăţământ superior şi de a consolida politicile privind dubla carieră din toate ţările UE, mai ales în ţările unde politicile privind dubla carieră se află în faza iniţială. De altfel, pe parcursul proiectului, vom aduna cele mai bune practici privind diverse activităţi pentru studenți, menite să îi ajute la început de drum și să îşi înceapă studiile cu bine. Aşadar, vom elabora un material metodologic pentru învățământul superior, pentru a arăta cum pot fi utilizate anumite activităţi existente pentru a sprijini Dubla carieră.

Drept rezultat al proiectului, în primul rând se va elabora un Ghid pentru instituțiile de învățământ superior, pe care fiecare organizaţie parteneră îl poate depune la ministerul responsabil de educaţie la nivel naţional, iar apoi ministerul poate face recomandări pentru toate instituțiile de învățământ din ţară. În al doilea rând, instituțiile de învățământ superior vor beneficia de Metodologie pentru implementarea eficientă a acestor linii directoare în activităţile şi serviciile cotidiene. Un alt aspect inovator al proiectului este că vom promova dubla carieră în rândul sportivilor.

Coordonatorul proiectului este University of Latvia, iar consorţiul parteneriatului include următoarele instituţii: Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iaşi, Fundación Universitaria San Antonio, Universidade de Coimbra, D’Annunzio University of Chieti–Pescara şi The European Athlete as Student (EAS) network.

Proiectul începe în ianuarie 2019 şi se va desfăşura timp de 24 de luni. Proiectul este co-finanţat de Uniunea Europeană, prin programul Erasmus+ Sport.

Activități 2019

În perioada 12-15 septembrie 2019 a avut loc în Iași, Cupa României la sabie pentru cadeți și juniori, masculin și feminin, organizat de Federația Română de Scrimă. Pe parcursul celor patru zile de concurs doi dintre membrii proiectului au purtat discuții cu antrenorii și sportivii acestora și au promovat conceptul de carieră dublă al sportivilor. More than Gold (MTG) este un proiect co-finanțat prin Programul Erasmus+ al Uniunii Europene, ce își propune să dezvolte conceptual de carieră dublă a sportivilor și să sistematizeze politicile de bună practică în vederea elaborării de ghiduri pentru cariera dublă și o metodologie pentru învățământul superior, în special în țările în care cariera dublă a sportivilor este într-un stadiu de început. Coordonatorul proiectului este Universitatea din Letonia, iar dintre parteneri enumerăm: Fundación Universitaria San Antonio (Spania), Universidade de Coimbra (Portugalia), D’Annunzio University of Chieti–Pescara (Italia) şi  The European Athlete as Student (EAS).

Felicitări tuturor participanților și succes în anul universitar 2019-2020. La acest eveniment a participat conf. dr. Liliana Radu și  conf. dr. Cristian Mihail Rus de la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași. 

Cu ocazia festivității de începere a anului universitar 2019-2020, Facultatea de Educație Fizică și Sport și-a premiat cei mai valoroși studenți sportivi, care au reprezentat România la întrecerile internaționale și au concurat pentru obținerea unui loc pe podium sau o calificare în competițiile majore internaționale la atletism, scrimă și rugby în 7 feminin.

Am folosit acest prilej pentru a felicita studenții sportivi pentru rezultatele obținute în dubla carieră și pentru dăruirea către sport și studiu. 

Proiectul More than gold, susține cariera dublă a studenților sportivi prin dezvoltarea de linii directoare pentru învățământul superior, precum și elaborarea unui material metodologic despre cum să se utilizeze cu ușurință activitățile și serviciile deja existente în universitate pentru asistență în cariera dublă a sportivilor.

Coordonatorul proiectului este Universitatea din Letonia, iar dintre parteneri enumerăm: Fundación Universitaria San Antonio (Spania), Universidade de Coimbra (Portugalia), D’Annunzio University of Chieti–Pescara (Italia) şi  The European Athlete as Student (EAS).

Proiectul se desfășoară pe durata a doi ani și este co-finanțat de Programul Erasmus+ al Uniunii Europene.

Conf. univ. dr. Liliana Elisabeta Radu a prezentat proiectul More than Gold (MTG) la Consfătuirea anuală a profesorilor de educație fizică și sport și a antrenorilor ce activează în cluburile sportive școlare, în data de 23.09.2019, la Colegiul Național Emil Racoviță din Iași. 

Informații despre MTG, obiective, rezultate

MTG este un proiect bazat pe un parteneriat de colaborare Erasmus+, co-finanțat de programul Uniunii Europene. Coordonatorul proiectului este University of Latvia, iar consorţiul parteneriatului include următoarele instituţii: Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iaşi, Fundación Universitaria San Antonio, Universidade de Coimbra, D’Annunzio University of Chieti–Pescara şi The European Athlete as Student (EAS) network. 

Principalul scop al proiectului este de a crea linii directoare pentru dubla carieră în instituțiile de învăţământ superior şi de a consolida politicile privind dubla carieră din toate ţările UE, mai ales în ţările unde politicile privind dubla carieră se află în faza iniţială. De altfel, pe parcursul proiectului, vom aduna cele mai bune practici privind diverse activităţi pentru studenți, menite să îi ajute la început de drum și să îşi înceapă studiile cu bine. Aşadar, vom elabora un material metodologic pentru învățământul superior, pentru a arăta cum pot fi utilizate anumite activităţi existente pentru a sprijini Dubla carieră

Drept rezultat al proiectului, se vor elabora linii directoare pentru instituțiile de învățământ superior, pe care fiecare organizaţie parteneră îl poate depune la ministerul de resort, apoi ministerul poate face recomandări pentru toate instituțiile de învățământ din ţară. În al doilea rând, instituțiile de învățământ superior vor beneficia de o metodologie pentru implementarea eficientă a acestor linii directoare în activităţile şi serviciile cotidiene. Un alt aspect inovator al proiectului este că vom promova dubla carieră în rândul sportivilor.

În data de 23 octombrie 2019, la Facultatea de Educație Fizică și Sport s-a desfășurat masa rotundă cu tema Dubla carieră – pasul spre performanță, având ca moderatori pe prof. univ. dr. Beatrice Abalașei și conf. univ. dr. Liliana Elisabeta Radu. Au participat cadre didactice, studenți, masteranzi și doctoranzi. 

Pe durata discuțiilor participanții au vorbit despre profesionalizarea sportului, despre suprapunerea carierei sportive cu studiile, despre atitudinea sportivilor, antrenorilor, profesorilor, familiei în legătură cu dubla carieră. În cadrul discuțiilor de grup au fost exprimate opinii cu privire la experiența legată de educația sportivilor, despre problemele legate de gestionarea îndatoririlor educaționale și acelor legate de cariera sportivă, despre rolul educațional al sportului și posibilitățile de integrare a sportivilor în societate după terminarea carierei sportive. Este nevoie de crearea unei imagini pozitive a sportivului, de recunoaștere și promovare a rezultatelor obținute, precum și susținere din partea cluburilor și federației în vederea accesului la o carieră dublă.

La Conferința Internațională în Psihologie aplicată și Științele educației, organizată de Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași, Facultatea de Psihologie și Științele Educației în perioada 17-20 octombrie 2019, dl conf. dr. Cristian-Mihail Rus a prezentat lucrarea cu titlul The challenges of the dual career for the performance athletes-students along their academic track, ce reprezintă o parte din rezultatele obținute în urma colectării datelor privind nevoile cu care se confruntă studenții sportivi în realizarea cu success a carierei duble. Cercetarea s-a desfășurat în cadrul proiectului More than gold (MTG), co-finanțat de Programul Erasmus+ al Uniunii Europene. Proiectul se desfășoară pe durata a doi ani, este coordonat de University of Latvia, iar în calitate de membri în proiect se regăsesc 5 parteneri – Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași (România), Fundación Universitaria San Antonio (Spania), Universidade de Coimbra (Portugalia), D’Annunzio University of Chieti–Pescara (Italia), respectiv The European Athlete as Student (Malta). 

În perioada 9-10 decembrie 2019 a avut loc în Pescara, Italia a treia întâlnire în cadrul proiectului More than gold (MTG) destinat carierei duble a sportivilor. Au fost prezentate și discutate de către fiecare partener secțiuni privind liniile directoare dezvoltate cu referire la cariera dublă a sportivilor studenți.  De asemenea, partenerii au fost de acord cu termenii utilizați și la modul în care ghidurile vor fi testate în universitățile partenere și în alte țări din Uniunea Europeană. În total au participat șase țări membre în proiect: University of Latvia (în calitate de coordonator), Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași (România), Fundación Universitaria San Antonio (Spania), Universidade de Coimbra (Portugalia), D’Annunzio University of Chieti–Pescara (Italia) şi The European Athlete as Student (Malta), în calitate de membri în proiect. 

Proiectul se desfășoară pe durata a doi ani și este co-finanțat de Programul Erasmus+ al Uniunii Europene.

Ca rezultat al proiectului, în primul rând se vor dezvolta linii directoare pentru învățământul superior, pe care fiecare organizație parteneră le poate transmite ministerului responsabil cu educația și ulterior ministerul poate recomanda utilizarea ghidurilor pentru instituțiile de învățământ superior din țară, iar în al doilea rând instituția de învățământ superior va avea un material metodologic despre cum să utilizeze cu ușurință activitățile și serviciile deja existente pentru asistență în cariera dublă a sportivilor.

În perioada noiembrie 2019 – ianuarie 2020- au avut loc întâlniri cu reprezentanți ai organizațiilor sportive locale, naționale sau descentralizate, ai Inspectoratului Școlar Județean, Academiei Olimpice Române, antrenori, profesori, etc. 

Scopul acestei intâlniri cu susținătorii carierei duble a fost de a discuta materialul conceput de membrii consorțiului în cadrul Proiectului More than Gold în legătură cu direcțiile stabilite pentru crearea produsului intelectual 1 și 2 (IO1, IO2) și de a aduce îmbunătățiri pe baza experienței în domeniul carierei duble a studenților sportivi.

Temele abordate au fost: 

 -Ghidul carierei duble destinat învățământului superior: suportul financiar, infrastructura, mentori/tutori, cerințe privind procesul de învățământ, suportul social și alte activități care susțin cariera dublă.

-Metodologia de aplicare a ghidului: Terminologia specifică carierei duble și situația actuală a carierei duble

More than Gold (MTG) este un proiect co-finanțat prin Programul Erasmus+ al Uniunii Europene, ce își propune să dezvolte conceptual de carieră dublă a sportivilor și să sistematizeze politicile de bună practică în vederea elaborării unui ghid pentru cariera dublă și o metodologie pentru învățământul superior, în special în țările în care cariera dublă a sportivilor este într-un stadiu de început. Coordonatorul proiectului este Universitatea din Letonia, iar dintre parteneri enumerăm: Universitatea Alexandru Ioan Cuza  din Iași, Fundación Universitaria San Antonio (Spania), Universidade de Coimbra (Portugalia), D’Annunzio University of Chieti–Pescara (Italia) şi  The European Athlete as Student (EAS).

În perioada 10-11 februarie 2019, la University of Latvia (coordonator), a avut loc prima întâlnire în cadrul proiectului More than gold (MTG), co-finanțat de Programul Erasmus+ al Uniunii Europene. Parteneri în cadrul proiectului sunt Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași (România), Fundación Universitaria San Antonio (Spania), Universidade de Coimbra (Portugalia), D’Annunzio University of Chieti–Pescara (Italia) şi The European Athlete as Student (Malta). Din partea Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași au participat conf. univ. dr. Liliana-Elisabeta RADU și conf. univ. dr. Cristian-Mihail RUS. Proiectul își propune să dezvolte conceptual de carieră dublă a sportivilor și să sistematizeze politicile de bună practică în vederea elaborării de ghiduri pentru cariera dublă și o metodologie pentru învățământul superior, în special în țările în care cariera dublă a sportivilor este într-un stadiu de început.

În cadrul Proiectului More than gold (MTG), co-finanțat de Programul Erasmus+ al Uniunii Europeană, s-a desfășurat Workshop – focus grup la care au participat 15 studenți sportivi de la programele de licență și master. Întâlnirea a avut loc în data de 17 aprilie 2019 la Facultatea de Educație Fizică și Sport, Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași și a avut ca obiectiv colectarea de informații privind nevoile cu care se confruntă studenții sportivi în realizarea cu succes a carierei duble. Rezultatele obținute vor fi incluse în Ghiduri pentru cariera dublă destinată învățământului superior  și Metodologiei de aplicare pentru învățământul superior.  Din cadrul proiectului fac parte  Latvia University (coordonator), Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, Fundación Universitaria San Antonio, Universidade de Coimbra, D’Annunzio University of Chieti–Pescara şi The European Athlete as Student (EAS).

În perioada 15-17 mai 2019 a avut loc în Iași, România a 12-a ediție a LUMEN International Scientific Conference. În cadrul acestei conferințe, a fost organizat un workshop destinat carierei duble, cu titlul:  More than gold – Rethinking actions in dual career of students la care au participat: conf. univ. dr. Liliana-Elisabeta Radu (coordonator), conf. dr. Rusu Oana Mihaela și  conf. dr. Cristian Mihail Rus. Obiectivele acestei întâlniri au fost: prezentarea proiectul More than gold; prezentarea conceptului de carieră dublă a sportivilor; și colectarea de bune practici de la reprezentanți ai instituțiilor de învățământ preuniversitar și universitar, reprezentanți ai federațiilor naționale și cluburilor sportive precum și antrenori  privind provocările dublei carierei în rândul sportivilor. Proiectul More than gold este co-finanțat prin Programul Erasmus+ al Uniunii Europene și este coordonat de Latvia University. Parteneri în proiect sunt: Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, Fundación Universitaria San Antonio, Universidade de Coimbra, D’Annunzio University of Chieti–Pescara şi The European Athlete as Student (EAS).

În perioada martie-mai 2019, s-a desfășurat la Facultatea de Educație Fizică și Sport din cadrul UAIC Iași, un proces investigativ de cercetare ce a urmărit identificarea nevoilor personale, academice și sportive cu care se confruntă studenții sportivi. Rezultatele obținute vor contribui la realizarea Ghidului pentru cariera dublă destinată învățământului superior  și a Metodologiei de aplicare. Cercetarea s-a desfășurat în cadrul Proiectului More than gold (MTG), co-finanțat prin programul Erasmus+ al Uniunii Europene.  Coordonatorul proiectului este Universitatea din Letonia, iar ca parteneri Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, Fundación Universitaria San Antonio, Universidade de Coimbra, D’Annunzio University of Chieti–Pescara şi The European Athlete as Student (EAS).

A doua întâlnire în cadrul proiectului More than gold (MTG) destinat carierei duble a sportivilor a avut loc în Spania, la Fundación Universitaria San Antonio din Murcia. Coordonatorul proiectului este University of Latvia, iar parteneri sunt Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași (România), Fundación Universitaria San Antonio (Spania), Universidade de Coimbra (Portugalia), D’Annunzio University of Chieti–Pescara (Italia) şi The European Athlete as Student (Malta). Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași a fost reprezentată de conf. univ. dr. Liliana-Elisabeta RADU și conf. univ. dr. Cristian-Mihail RUS. Pentru a dezvolta conceptul de carieră dublă în Europa, proiectul urmărește colectarea și sistematizarea celor mai bune practici în vederea dezvoltării unui Ghid al carierei duble și o metodologie pentru instituțiile de învățământ superior. La întâlnire au fost discutate rezultatele obținute de la focus grup și analizate chestionarele aplicate studenților sportivi. Proiectul se desfășoară pe durata a doi ani și este co-finanțat de Programul Erasmus+ al Uniunii Europene.

The presentation of the project

 

Athletes are one of the greatest parts of all society. They are driven. They are focused on their goals. The skill sets and characteristics common among successful athletes can also be found among the best employees. An athlete with a higher education is a valuable human resource and could achieve greater social and labour market success. In most of the European countries Dual Career still is at the very early stage. Currently, professional sport and education are two different things.  Most different activities in Dual Career in the field of higher education are done by individuals in their own way. There is no actually ready recipe for HEI about the best way on how to support athletes for Dual Career.

The main aim of the project is to create Dual Career Guidelines for higher education institutions (HEI) and strengthen Dual Career policies in all EU countries, especially in the countries, where Dual Career policy is at early stage. Besides during the project we are going to collect the best practices about different activities for students, which can help youngest students to start studies. As the result we will develop Methodology material for HEI in order to show how already existing activities in HEI which can be used for supporting Dual Career.

As the result of the project first of all will be developed Guidelines for HEI, which each partner organization can submit to Ministry responsible for education in the country and afterward Ministry can recommend using Guidelines for all HEI in the country. Second – HEI will have Methodology material on how to easily implement these Guidelines in practice in their daily activities and services. One more innovative aspect of the project – we will promote Dual Career among athletes.

Project coordinator is University of Latvia and partner consortium includes: Alexandru Ioan Cuza University of Iasi, Fundación Universitaria San Antonio, Universidade de Coimbra, D’Annunzio University of Chieti–Pescara and The European Athlete as Student (EAS) network.

The project starts in January 2019 and will last 24 months. Project is co-financed by the European Union, Erasmus+ Sport program.

2019 Activities

In the period 12-15 September 2019, Iași hosted the Cup of Romania for sword cadets and juniors, male and female, organised by the Romanian Fencing Federation. Throughout the four days of competition, two of the project members carried out discussions with their coaches and athletes and promoted the concept of dual-career of athletes. More than Gold (MTG) is a project co-funded through the Erasmus+ Programme of the European Union, which proposes to develop conceptually the dual-career of athletes and to systematise the good practice policies in order to elaborate guides for the dual-career and a methodology for higher education, especially in the countries where the dual-career of athletes is at the beginning. The project coordinator is the University of Latvia, and among the partners, we mention: Fundación Universitaria San Antonio (Spain), Universidade de Coimbra (Portugalia), D’Annunzio University of Chieti-Pescara (Italy) and The European Athlete as Student (EAS).

Congratulations to all the participants and success in the academic year 2019-2020! In this event, Assoc. Prof. Liliana Radu, PhD and Assoc. Prof. Cristian Mihail Rus, PhD within “Alexandru Ioan Cuza” University in Iași participated. 

On the occasion of the beginning of the academic year 2019-2020, the Faculty of Physical Education and Sport awarded its most valuable student athletes, who represented Romania at the international competitions and who competed to obtain a place on the podium or a qualification to major international competitions in track and field, fencing and women’s rugby 7.

We used this occasion to congratulate the student-athletes for the results obtained in dual-career and for their dedication to sport and study. 

The project More than gold supports the dual-career of student-athletes by developing guidelines for higher education, as we as by elaborating a methodological material about how to use easily the existing activities and services in university, for assistance in the dual-career of athletes.

The project coordinator is the University of Latvia, and among the partners, we mention: Fundación Universitaria San Antonio (Spain), Universidade de Coimbra (Portugal), D’Annunzio University of Chieti–Pescara (Italy) and The European Athlete as Student (EAS).

The project has the duration of two years and it is co-funded by The Erasmus+ Programme of the European Union.

Assoc. Prof. Liliana Elisabeta Radu, PhD presented the project More than Gold (MTG) at the National Deliberations of the Physical Education and Sport teachers and of the coaches activating in the school sport clubs, on 23.09.2019 at the National College Emil Racoviță in Iași. 

Information MTG, objectives, results

MTG is a project based on an Erasmus+ collaboration partnership, co-funded by the European Union Programme. The project coordinator is the University of Latvia, while the consortium of the partnership includes the following institutions: Alexandru Ioan Cuza University Iaşi, Fundación Universitaria San Antonio, Universidade de Coimbra, D’Annunzio University of Chieti–Pescara and The European Athlete as Student (EAS) network. 

The main purpose of the project is to create guidelines for dual-career in the higher education institutions and to consolidate the policies regarding dual-career within all the EU countries, especially in the countries where the policies regarding dual-career are in the initial phase. Furthermore, throughout the project, we will also collect the best practices concerning diverse activities for students, meant to help them at the beginning of the road and to start their studies on a good note. Hence, we will develop a methodological material for higher education, in order to show how one may use existing activities in order to support Dual-career

As a result of the project, first of all guidelines for the higher education institutions will be developed; these guidelines may be submitted by every partner organisation at the Ministry in question, and then the Ministry may make recommendations for all the education establishments in the country. Secondly, the higher education institutions will benefit from a methodology for the efficient implementation of these guidelines in daily activities and services. Another innovative aspect of the project is that we will promote dual-career among athletes.

On 23 October 2019, the Faculty of Physical Education and Sport hosted the roundtable with the topic Dual-career – the step towards performance, having as moderators Prof. Beatrice Abalașei, PhD and Assoc. Prof. Liliana Elisabeta Radu, PhD. There were teaching staff members, undergraduate students master students and doctoral candidates in attendance. 

Throughout the discussions, the participants talked about the professionalisation of the sport, the overlap with sports career and the studies, about the attitude of athletes, of coaches, of teachers, of the family regarding dual-career. Within the group discussions, opinions were expressed concerning the experience related to the education of athletes, the issues related to managing the educational tasks and those related to sports career, the educational role of sport and the possibilities of integrating athletes in the society after the end of the sports career. It is necessary to create a positive image of the athlete, to acknowledge and promote the results obtained, as well as to get support from the clubs and the federation for accessing dual-career. 

At the International Conference in Applied Psychology and Education Sciences, organised by Alexandru Ioan Cuza University Iași, the Faculty of Psychology and Education Sciences in the period 17-20 October 2019, Assoc. Prof. Cristian-Mihail Rus, PhD, pesented the paper titled The challenges of the dual career for the performance athletes-students along their academic track, which sums up a part of the results obtained after collecting the data concerning the needs of the student-athletes for a successful dual-career. The research was conducted within the project More than gold (MTG), co-funded by The Erasmus+ Programme of the European Union. The project has a two-year duration; it is coordinated by the University of Latvia, and it comprises five partner members – “Alexandru Ioan Cuza” University Iași (Romania), Fundación Universitaria San Antonio (Spain), Universidade de Coimbra (Portugal), D’Annunzio University of Chieti–Pescara (Italy), and the European Athlete as Student (Malta), respectively. 

In the period 9-10 December 2019, the city of Pescara, Italy, hosted the third meeting within the project More than gold (MTG) concerning the dual-career of athletes. Each partner presented and discussed sections concerning the guidelines developed in relation to the dual-career of student-athletes. Furthermore, the partners agreed to the terms used and to the way in which the guides will be tested in the partner universities and within other countries of the European Union. In total, six member-countries participated: The University of Latvia (it its capacity as coordinator), “Alexandru Ioan Cuza” University Iași (Romania), Fundación Universitaria San Antonio (Spain), Universidade de Coimbra (Portugal), D’Annunzio University of Chieti–Pescara (Italy) and the European Athlete as Student (Malta), as their capacity as project members. 

The project has a two-year duration and it is co-funded by The Erasmus+ Programme of the European Union.

As a result of the project, first of all guidelines for the higher education institutions will be developed; these guidelines may be submitted by every partner organisation at the Ministry in question, and then the Ministry may make recommendations for all the education establishments in the country. Secondly, the higher education institutions will benefit from a methodology for the efficient implementation of these guidelines in daily activities and services. Another innovative aspect of the project is that we will promote dual-career among athletes.

Between November 2019 and January 2020, representatives of local, national or decentralized sports organizations, of the County School Inspectorate, of the Romanian Olympic Academy, coaches, and teachers were invited to attend these meetings. 

The purpose of this meetings with the dual career supporters (coaches, club leaders, sports counselors, specialized school inspectors, teachers, year tutors / mentors) consisted in discussing the material drafted by the consortium members within the Project More than Gold related to the directions set for the creation of the intellectual outputs 1 and 2 (IO1, IO2) and to bring improvements to students-athletes, based on the experience in the field of dual career.

The topics addressed in the presentation were the following:

-Dual career guideline destined to higher education: financial support, infrastructure, mentors/tutors, requirements regarding the curriculum and the teaching process, social support, and other activities supporting dual career.

-Guideline enforcement methodology: terminology specific to dual career, current situation of the dual career.

More than Gold (MTG) is a project co-funded through the Erasmus+ Programme of the European Union, which proposes to develop conceptually the dual-career of athletes and to systematise the good practice policies in order to elaborate guides for the dual-career and a methodology for higher education, especially in the countries where the dual-career of athletes is at the beginning. The project coordinator is the University of Latvia, and among the partners, we mention: Alexandru Ioan Cuza University of Iasi, Fundación Universitaria San Antonio (Spain), Universidade de Coimbra (Portugalia), D’Annunzio University of Chieti-Pescara (Italy) and The European Athlete as Student (EAS).

On February 10-11, 2019, at the University of Latvia (coordinator), the first meeting took place within the More than gold (MTG) project, co-founded by the Erasmus+  Programme of the European Union. Partners in the project are „Alexandru Ioan Cuza” University of Iași (Romania), Fundación Universitaria San Antonio (Spain), University of Coimbra (Portugal), D’Annunzio University of Chieti-Pescara (Italy) and The European Athlete as Student (Malta). From the University „Alexandru Ioan Cuza” from Iași, attended Associate Professor PhD. Liliana-Elisabeta RADU and Associate Professor PhD. Cristian-Mihail RUS. The main aim of the project is to promote Dual Career among athletes, to create Dual Career Guidelines for higher education institutions (HEI), and to develop Methodology material for Dual Career, especially in the countries where the dual career of athletes is at early stage.

As part of the More than gold (MTG) Project, co-funded by the Erasmus+ Programme of the European Union, a Focus group Workshop was organized, were 15 student-athletes from the bachelor and master programs participated. The meeting took place on April 17, 2019 at the Faculty of Physical Education and Sport, Alexandru Ioan Cuza University of Iași. The main aspect of the workshop was to collect informations on the needs of student-athletes in successfully completing the dual career. The obtained results will be included in the Dual Career Guidelines for higher education institutions and the Dual Career Methodology of application for the higher education institutions. Latvia University is the coordinator of the project, and „Alexandru Ioan Cuza” University of Iași, Fundación Universitaria San Antonio, University of Coimbra, D’Annunzio University of Chieti – Pescara and The European Athlete as Student (EAS) are members in the project.

Between May 15-17, 2019 took place in Iasi, Romania, the 12th edition of the LUMEN International Scientific Conference. During this conference, a workshop was organized for the dual career, entitled: More than gold – Rethinking actions in dual career of students. Attended to the event Associate Profesor PhD Liliana-Elisabeta Radu (as coordinator), Associate Professor PhD Rusu Oana Mihaela (as invited speaker) and Associate Professor PhD Cristian Mihail Rus (as invited speaker). The objectives of this meeting were: to present the Project More than gold; presentation of the concept of Dual Career of athletes; and collecting good practices from representatives of pre-university and university educational institutions, representatives of national federations and sports clubs as well as coaches regarding the challenges of dual career among athletes. The More than gold Project is co-financed by the Erasmus+ Programme of the European Union and is coordinated by Latvia University. Partners in the project are: „Alexandru Ioan Cuza” University of Iași, San Antonio University Foundation, Coimbra University, D’Annunzio University of Chieti-Pescara and The European Athlete as Student (EAS).

During the period March-May 2019, an investigative research was conducted at the Faculty of Physical Education and Sport within the Iași UAIC. The aim was to identify the personal, academic and sporting needs of student-athletes in dual career. The obtained results will contribute to the development of the Dual Career Guidelines for higher education institutions (HEI) and the Dual Career Methodology of application for higher education institutions (HEI). The research was carried out within the More than gold (MTG) Project, co-funded by the Erasmus+ Program of the European Union. The coordinator of the project is the University of Latvia, and as partners the University „Alexandru Ioan Cuza” of Iași, the Fundación Universitaria San Antonio, the University of Coimbra, D’Annunzio University of Chieti-Pescara and The European Athlete as Student (EAS).

The second meeting in the More than gold Project for the Dual Career of athletes was held in Spain, at the Fundación Universitaria San Antonio in Murcia. The project coordinator is the University of Latvia, and the partners are „Alexandru Ioan Cuza” University of Iași (Romania), Fundación Universitaria San Antonio (Spain), University of Coimbra (Portugal), D’Annunzio University of Chieti-Pescara (Italy) and The European Athlete as Student (Malta). The „Alexandru Ioan Cuza” University of Iași was represented by the Assoc. Prof. PhD. Liliana-Elisabeta RADU and Assoc. Prof. PhD. Cristian-Mihail RUS. In order to develop the concept of a Dual Career in Europe, the project aim is to collect and systematize the best practices in order to develop a Dual Career Guidelines and a Methodology of aplication for higher education institutions. At the meeting, the results obtained from the focus group were discussed and the questionnaires applied to the student-athletes were analyzed. The project runs for two years and is co-funded by the Erasmus+ Programme of the European Union.

Download PDF
Go to Top