Proiect – CAPA – 2023 – Rezultatele atribuirii contractului – Selecție consultanți

Acasa/Anunțuri, Proiecte, Studenți/Proiect – CAPA – 2023 – Rezultatele atribuirii contractului – Selecție consultanți

Actualizat 23.06.23

Rezultatele atribuirii contractului privind selecția a 7 consultanți individuali de sprijin în desfășurarea activităților

NOTĂ PRIVIND PRELUNGIREA

 termenului de depunere a scrisorilor de interes însoțite de CV și alte documente justificative

în cadrul procedurii de atribuire a consultanților individuali în cadrul subproiectului cu titlul Cum ajung profesor/antrenor? – CAPA, acord de grant nr. 321/SGU/PV/III din data de 18.06.2020, finanţat MEN-UMPFE din Proiectul ROSE – Proiectul privind învăţământul secundar – Schema de granturi pentru universităţi, având ca obiect contractarea a 7 supraveghetori (studenți ciclu licență/master/doctorat/absolvenți 2023) în vederea bunei desfășurări a școlii de vară, în anul 4 de proiect, pentru 50 de elevi beneficiari, ca urmare a solicitării transmise de către mai mulți studenți interesați să participe la procedura de atribuire, prin care se solicită prelungirea termenului, întrucât întocmirea dosarului de candidatură (respectiv pregătirea și obținerea documentelor solicitate prin Invitația de participare) necesită un timp îndelungat, Autoritatea contractantă este de acord cu prelungirea datei limită, astfel că aprobă termenul limită de depunere a scrisorilor de interes însoțite de CV și alte documente justificative la data de 13.06.2023, ora 14:00.

2023-06-23T10:57:18+03:00
Go to Top