TABERE STUDENTEŞTI 2021 -Update

Acasa/Anunțuri, tabere/TABERE STUDENTEŞTI 2021 -Update

TABERE STUDENTEŞTI 2021

 

Beneficiarii de locuri gratuite în tabere studenţeşti, în perioada vacanţei de vară 2021, în limita fondurilor bugetare aprobate şi a numărului de locuri aferente pe universităţi, sunt studenţii care îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii:

 1. sunt înmatriculaţi la forma de învăţământ cu frecvenţă în anul universitar 2020/2021;

 2. sunt înmatriculaţi la forma de învăţământ cu frecvenţă în anul universitar 2020/2021 la programul de studii de la ciclurile de licenţă şi masterat;

 3. sunt integralişti (studenţii care au promovat la toate disciplinele de studiu din anul anterior de şcolarizare 2019-2020; în cazul studenţilor înscrişi în anul I de şcolarizare, studenţii care sunt integralişti pe semestrul I din anul în curs de şcolarizare 2020-2021);

 4. sunt studenţi cu vârsta de până la 35 de ani.

A se citi METODOLOGIA pentru a identifica documentatia care trebuie depusa pentru cazurile sociale, implicarea în activităţi extracurriculare etc.

CALENDAR:

 • Cererile (vezi Anexa 4) se descarcă de pe site, se completează, semnează, scanează şi se trimit (mail sairinei@uaic.ro), în perioada 06 – 11 iulie 2021.

Cererile vor fi însoţite de:

 1. Copie scanată după cartea de identitate

 2. Copie scanată după carnetul de student vizat la zi

 3. eventuale documente justificative care să ateste:

  1. implicarea în activităţi extracurriculare sau

  2. încadrarea studentului în unul din cazurile sociale enumerate în Metodologie la art 5 (1) lit a):

   • studenţii orfani de ambii părinţi,

   • studenţii proveniţi din casele de copii sau plasament familial,

   • studenţii romi,

   • absolvenţi ai liceelor din mediul rural sau din oraşe cu mai puţin de 10.000 de locuitori,

   • studenţii care beneficiază de burse sociale.

În cazul studenţilor cazuri sociale ierarhizarea se face pe criterii sociale, criteriul de student integralist nu se aplică, iar numărul total de locuri va reprezenta maxim 20% din totalul locurilor..

TOATE DOCUMENTELE se transmit intr-un singur e-mail cu denumirea: TABERE 2021_nume si prenume

 • 12-13 iulie 2021 – afişarea listei cu cererile depuse.

 • 14 – 16 iulie 2021 – analiza listei cu cererile depuse.

 • 16 iulie 2021 – afişarea listei cu medii şi a beneficiarilor de locuri care se încadrează la Cap. II, Art. 5, lit a.

 • 19 – 20 iulie 2021 – depunere de contestaţii (mail sairinei@uaic.ro până pe data de 20 iulie, ora 14.00 )

 • 21 iulie 2021, ora 16.00 – afişarea listei finale

 • 29 – 30 iulie 2021 – întâlnirea cu beneficiarii locurilor în tabără pentru alegerea locaţiilor disponibile (detaliile se vor stabili ulterior). La întâlnire vor participa şi studenţii aflaţi la rezerve, care, in limita eventualelor locuri rămase neocupate, vor avea dreptul să-şi aleagă destinaţia de tabără.

Mediile de selecţie sunt:

 • anii I licenţă şi I master – media ECTS din semestrul I al anului universitar 2020/2021

 • anii II, III licenţă şi II master – media ECTS din anul universitar 2019/2020

 • la medii egale, departajarea se face în funcţie de media de admitere (pentru anul I licenta şi I master), respectiv media semestrului I 2020/2021 (pentru anii II, III şi II master)

Serii de cazare:

o          Seria I – 11.08 – 16.08.2021

o          Seria II – 16.08 – 21.08.2021

o          Seria III – 21.08 – 26.08.2021

o          Seria IV – 26.08 – 31.08.2021

Repartizare locuri tabere 2021- facultati UAIC

Repartizare locuri tabere 2021- facultati UAIC

Comisia de selecţie a studenţilor pentru locuri în tabere studenţeşti vara 2021

Comisia de selecţie a studenţilor pentru locuri în tabere studenţeşti vara 2021

Lista studenţilor care solicită locuri în tabere studenţeşti vara 2021

Lista studenţilor care solicită locuri în tabere studenţeşti vara 2021

Lista finală cu studenții beneficiari ai locurilor de tabără în anul universitar 2020-2021

Liste finale Tabere

Proces verbal in urma selecției studenților

PV Tabere

Documente utile:

Metodologie Tabere Stud. 2021

Anexa 4 – cerere individuala

Adresa nr. 848 din 2021

2021-07-23T13:28:50+03:00
Go to Top