Tabere studenţeşti pentru vacanţa de vară 2022

Acasa/Studenți, tabere/Tabere studenţeşti pentru vacanţa de vară 2022

Tabere studenţeşti pentru vacanţa de vară 2022

Beneficiarii de locuri gratuite în tabere studenţeşti, în perioada vacanţei de vară 2022, în limita fondurilor bugetare aprobate şi a numărului de locuri aferente pe universităţi, sunt studenţii care îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii:

 1. sunt înmatriculaţi la forma de învăţământ cu frecvenţă în anul universitar 2021/2022;
 2. sunt înmatriculaţi la forma de învăţământ cu frecvenţă în anul universitar 2021/2022 la programul de studii de la ciclurile de licenţă şi masterat;
 3. sunt integralişti (studenţii care au promovat examenele la toate disciplinele de studiu din anul anterior de şcolarizare 2020-2021; în cazul studenţilor înscrişi în anul I de şcolarizare, studenţii care sunt integralişti pe semestrul I din anul în curs de şcolarizare 2021-2022);
 4. sunt studenţi cu vârsta de până la 35 de ani.

În cazul studenţilor cazuri sociale ierarhizarea se face pe criterii sociale, criteriul de student integralist nu se aplică, iar numărul total de locuri va reprezenta maxim 20% din totalul locurilor.

Studenții care se află în an terminal, pot beneficia de loc gratuit în taberele studențești chiar dacă au susținut toate examenele de finalizare a studiilor.

CALENDAR:

Perioada Activitatea
06–11 iulie 2022 Se descarcă cererea (Anexa 4) , se completează, semnează, scanează şi se trimit la adresa asf.sport@uaic.ro

De asemenea, pe lângă cerere, se vor încărca şi:

 1. copie scanată după cartea de identitate
 2. copie scanată după carnetul de student/legitimație de student, vizate la zi
 3. eventuale documente justificative (se vor încărca în acelaşi fişier PDF) care să ateste:

a.       implicarea în activităţi extracurriculare

sau

b.      încadrarea studentului în unul din cazurile sociale enumerate în Metodologie la art 5 (1) lit a):

 • studenţii orfani de ambii părinţi,
 • studenţii proveniţi din casele de copii sau plasament familial,
 • studenţii romi,
 • absolvenţi ai liceelor din mediul rural sau din oraşe cu mai puţin de 10.000 de locuitori,
 • studenţii care beneficiază de burse sociale.

4. declarație de consimțămȃnt privind prelucrarea datelor cu caracter personal (Anexa 7.1)

12 iulie 2022 Afişarea listei cu cererile depuse
13 – 14 iulie 2022 Analizarea listei cu cererile depuse
14 iulie 2022 Afişarea procesului verbal de selecție a studenților beneficiari de tabere
15 – 18 iulie 2022 Depunere de contestaţii (mail asf.sport@uaic.ro  , până pe data de 18 iulie, ora 08.00). Întâlnirea comisiei de soluționare a contestațiilor.
19 iulie 2022ora 16.00 Afişarea listei finale
28 – 29 iulie 2022 Întâlnirea cu beneficiarii locurilor în tabără pentru alegerea locaţiilor disponibile (detaliile se vor stabili ulterior).La întâlnire vor participa şi studenţii aflaţi pe lista de rezerve, care ȋn limita eventualelor locuri rămase neocupate, vor avea dreptul să-şi aleagă destinaţia de tabără.

Mediile de selecţie sunt:

 • anul I licenţă şi I master – media ECTS din semestrul I al anului universitar 2021/2022
 • anul II, III licenţă şi II master – media ECTS din anul universitar 2020/2021
 • la medii egale, departajarea se face în funcţie de media de admitere (pentru anul I şi I master), respectiv media semestrului I 2021/2022 (pentru anul II, III şi II master)
Numărul de locuri de tabără alocate facultăţii afişare ulterioară
Lista cu studenţii care au depus cerere de tabără afişare ulterioară
Repartizarea iniţială (înainte de contestaţii) a locurilor în tabără afişare ulterioară
Repartizarea finală (după contestaţii) a locurilor de tabără afişare ulterioară
Lista locurilor de tabără, pe serii şi localităţi afişare ulterioară
Centralizatorul borderourilor cu studenţii beneficiari ai locurilor de tabără afişare ulterioară

Serii de cazare:

 • Seria I – 09.08 – 14.08.2022
 • Seria II – 14.08 – 19.08.2022
 • Seria III – 19.08 – 24.08.2022
 • Seria IV – 24.08 – 29.08.2022
 • Seria V – 29.08 – 03.09.2022
 • Seria VI – 03.09 – 08.09.2022

Documente utile:

Update 12.07.2022

LISTA STUDENŢILOR CARE SOLICITĂ LOCURI ÎN TABERELE STUDENŢEŞTI

IN VACANȚA DE VARĂ 2022

Nr.crt. Numele şi prenumele  Anul  de studiu Media an/sem. anterior
DĂRĂBĂNEANU SORINA ELENA II L 9,54
MANOLIU ELVIN PAUL II L 9,53
MOLDOVAN GEORGE VALENTIN II L 9,46
VARARU ALEXANDRU GABRIEL II L 9,29
ARVINTE ANDREI YANIS II L 9,28
PANȚÎRU LARISA MONICA II L 8,30
2022-07-13T15:15:47+03:00
Go to Top