More than gold2019-08-07T15:54:58+00:00

MORE THAN GOLD – Dual career of athletes

Prezentarea proiectului

Sportivii reprezintă una dintre cele mai importante părţi ale unei societăţi. Sunt motivaţi, se concentrează foarte mult pe scopurile propuse. Abilităţile şi trăsăturile regăsite la majoritatea sportivilor sunt şi acelea care îi caracterizează pe cei mai buni angajaţi. Sportivul cu studii superioare este o resursă umană valoroasă şi are şanse mai mari de reuşită în viaţa socială şi pe piaţa muncii. În majoritatea ţărilor europene, dubla carieră este încă în primele faze de dezvoltare. În prezent, sportul de performanță şi educaţia sunt două lucruri foarte diferite. Majoritatea activităţilor distincte din dubla carieră în domeniul învăţământului superior sunt realizate individual, de fiecare universitate în parte, în funcție de caracteristicile fiecăreia. Nu există nici o reţetă pentru învățământul superior în ceea ce priveşte cea mai bună metodă de a sprijini sportivii în dubla carieră.

Principalul scop al proiectului este de a crea linii directoare pentru dubla carieră în instituțiile de învăţământ superior şi de a consolida politicile privind dubla carieră din toate ţările UE, mai ales în ţările unde politicile privind dubla carieră se află în faza iniţială. De altfel, pe parcursul proiectului, vom aduna cele mai bune practici privind diverse activităţi pentru studenți, menite să îi ajute la început de drum și să îşi înceapă studiile cu bine. Aşadar, vom elabora un material metodologic pentru învățământul superior, pentru a arăta cum pot fi utilizate anumite activităţi existente pentru a sprijini Dubla carieră.

Drept rezultat al proiectului, în primul rând se va elabora un Ghid pentru instituțiile de învățământ superior, pe care fiecare organizaţie parteneră îl poate depune la ministerul responsabil de educaţie la nivel naţional, iar apoi ministerul poate face recomandări pentru toate instituțiile de învățământ din ţară. În al doilea rând, instituțiile de învățământ superior vor beneficia de Metodologie pentru implementarea eficientă a acestor linii directoare în activităţile şi serviciile cotidiene. Un alt aspect inovator al proiectului este că vom promova dubla carieră în rândul sportivilor.

Coordonatorul proiectului este University of Latvia, iar consorţiul parteneriatului include următoarele instituţii: Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iaşi, Fundación Universitaria San Antonio, Universidade de Coimbra, D’Annunzio University of Chieti–Pescara şi The European Athlete as Student (EAS) network.

Proiectul începe în ianuarie 2019 şi se va desfăşura timp de 24 de luni. Proiectul este co-finanţat de Uniunea Europeană, prin programul Erasmus+ Sport.

Sportivii reprezintă una dintre cele mai importante părţi ale unei societăţi. Sunt motivaţi, se concentrează foarte mult pe scopurile propuse. Abilităţile şi trăsăturile regăsite la majoritatea sportivilor sunt şi acelea care îi caracterizează pe cei mai buni angajaţi. Sportivul cu studii superioare este o resursă umană valoroasă şi are şanse mai mari de reuşită în viaţa socială şi pe piaţa muncii. În majoritatea ţărilor europene, dubla carieră este încă în primele faze de dezvoltare. În prezent, sportul de performanță şi educaţia sunt două lucruri foarte diferite. Majoritatea activităţilor distincte din dubla carieră în domeniul învăţământului superior sunt realizate individual, de fiecare universitate în parte, în funcție de caracteristicile fiecăreia. Nu există nici o reţetă pentru învățământul superior în ceea ce priveşte cea mai bună metodă de a sprijini sportivii în dubla carieră.

Principalul scop al proiectului este de a crea linii directoare pentru dubla carieră în instituțiile de învăţământ superior şi de a consolida politicile privind dubla carieră din toate ţările UE, mai ales în ţările unde politicile privind dubla carieră se află în faza iniţială. De altfel, pe parcursul proiectului, vom aduna cele mai bune practici privind diverse activităţi pentru studenți, menite să îi ajute la început de drum și să îşi înceapă studiile cu bine. Aşadar, vom elabora un material metodologic pentru învățământul superior, pentru a arăta cum pot fi utilizate anumite activităţi existente pentru a sprijini Dubla carieră.

Drept rezultat al proiectului, în primul rând se va elabora un Ghid pentru instituțiile de învățământ superior, pe care fiecare organizaţie parteneră îl poate depune la ministerul responsabil de educaţie la nivel naţional, iar apoi ministerul poate face recomandări pentru toate instituțiile de învățământ din ţară. În al doilea rând, instituțiile de învățământ superior vor beneficia de Metodologie pentru implementarea eficientă a acestor linii directoare în activităţile şi serviciile cotidiene. Un alt aspect inovator al proiectului este că vom promova dubla carieră în rândul sportivilor.

Coordonatorul proiectului este University of Latvia, iar consorţiul parteneriatului include următoarele instituţii: Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iaşi, Fundación Universitaria San Antonio, Universidade de Coimbra, D’Annunzio University of Chieti–Pescara şi The European Athlete as Student (EAS) network.

Proiectul începe în ianuarie 2019 şi se va desfăşura timp de 24 de luni. Proiectul este co-finanţat de Uniunea Europeană, prin programul Erasmus+ Sport.

În perioada 10-11 februarie 2019, la University of Latvia (coordonator), a avut loc prima întâlnire în cadrul proiectului More than gold (MTG), co-finanțat de Programul Erasmus+ al Uniunii Europene. Parteneri în cadrul proiectului sunt Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași (România), Fundación Universitaria San Antonio (Spania), Universidade de Coimbra (Portugalia), D’Annunzio University of Chieti–Pescara (Italia) şi The European Athlete as Student (Malta). Din partea Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași au participat conf. univ. dr. Liliana-Elisabeta RADU și conf. univ. dr. Cristian-Mihail RUS. Proiectul își propune să dezvolte conceptual de carieră dublă a sportivilor și să sistematizeze politicile de bună practică în vederea elaborării de ghiduri pentru cariera dublă și o metodologie pentru învățământul superior, în special în țările în care cariera dublă a sportivilor este într-un stadiu de început.

În cadrul Proiectului More than gold (MTG), co-finanțat de Programul Erasmus+ al Uniunii Europeană, s-a desfășurat Workshop – focus grup la care au participat 15 studenți sportivi de la programele de licență și master. Întâlnirea a avut loc în data de 17 aprilie 2019 la Facultatea de Educație Fizică și Sport, Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași și a avut ca obiectiv colectarea de informații privind nevoile cu care se confruntă studenții sportivi în realizarea cu succes a carierei duble. Rezultatele obținute vor fi incluse în Ghiduri pentru cariera dublă destinată învățământului superior  și Metodologiei de aplicare pentru învățământul superior.  Din cadrul proiectului fac parte  Latvia University (coordonator), Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, Fundación Universitaria San Antonio, Universidade de Coimbra, D’Annunzio University of Chieti–Pescara şi The European Athlete as Student (EAS).

În perioada 15-17 mai 2019 a avut loc în Iași, România a 12-a ediție a LUMEN International Scientific Conference. În cadrul acestei conferințe, a fost organizat un workshop destinat carierei duble, cu titlul:  More than gold – Rethinking actions in dual career of students la care au participat: conf. univ. dr. Liliana-Elisabeta Radu (coordonator), conf. dr. Rusu Oana Mihaela și  conf. dr. Cristian Mihail Rus. Obiectivele acestei întâlniri au fost: prezentarea proiectul More than gold; prezentarea conceptului de carieră dublă a sportivilor; și colectarea de bune practici de la reprezentanți ai instituțiilor de învățământ preuniversitar și universitar, reprezentanți ai federațiilor naționale și cluburilor sportive precum și antrenori  privind provocările dublei carierei în rândul sportivilor. Proiectul More than gold este co-finanțat prin Programul Erasmus+ al Uniunii Europene și este coordonat de Latvia University. Parteneri în proiect sunt: Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, Fundación Universitaria San Antonio, Universidade de Coimbra, D’Annunzio University of Chieti–Pescara şi The European Athlete as Student (EAS).

În perioada martie-mai 2019, s-a desfășurat la Facultatea de Educație Fizică și Sport din cadrul UAIC Iași, un proces investigativ de cercetare ce a urmărit identificarea nevoilor personale, academice și sportive cu care se confruntă studenții sportivi. Rezultatele obținute vor contribui la realizarea Ghidului pentru cariera dublă destinată învățământului superior  și a Metodologiei de aplicare. Cercetarea s-a desfășurat în cadrul Proiectului More than gold (MTG), co-finanțat prin programul Erasmus+ al Uniunii Europene.  Coordonatorul proiectului este Universitatea din Letonia, iar ca parteneri Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, Fundación Universitaria San Antonio, Universidade de Coimbra, D’Annunzio University of Chieti–Pescara şi The European Athlete as Student (EAS).

A doua întâlnire în cadrul proiectului More than gold (MTG) destinat carierei duble a sportivilor a avut loc în Spania, la Fundación Universitaria San Antonio din Murcia. Coordonatorul proiectului este University of Latvia, iar parteneri sunt Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași (România), Fundación Universitaria San Antonio (Spania), Universidade de Coimbra (Portugalia), D’Annunzio University of Chieti–Pescara (Italia) şi The European Athlete as Student (Malta). Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași a fost reprezentată de conf. univ. dr. Liliana-Elisabeta RADU și conf. univ. dr. Cristian-Mihail RUS. Pentru a dezvolta conceptul de carieră dublă în Europa, proiectul urmărește colectarea și sistematizarea celor mai bune practici în vederea dezvoltării unui Ghid al carierei duble și o metodologie pentru instituțiile de învățământ superior. La întâlnire au fost discutate rezultatele obținute de la focus grup și analizate chestionarele aplicate studenților sportivi. Proiectul se desfășoară pe durata a doi ani și este co-finanțat de Programul Erasmus+ al Uniunii Europene.

The presentation of the project

 

Athletes are one of the greatest parts of all society. They are driven. They are focused on their goals. The skill sets and characteristics common among successful athletes can also be found among the best employees. An athlete with a higher education is a valuable human resource and could achieve greater social and labour market success. In most of the European countries Dual Career still is at the very early stage. Currently, professional sport and education are two different things.  Most different activities in Dual Career in the field of higher education are done by individuals in their own way. There is no actually ready recipe for HEI about the best way on how to support athletes for Dual Career.

The main aim of the project is to create Dual Career Guidelines for higher education institutions (HEI) and strengthen Dual Career policies in all EU countries, especially in the countries, where Dual Career policy is at early stage. Besides during the project we are going to collect the best practices about different activities for students, which can help youngest students to start studies. As the result we will develop Methodology material for HEI in order to show how already existing activities in HEI which can be used for supporting Dual Career.

As the result of the project first of all will be developed Guidelines for HEI, which each partner organization can submit to Ministry responsible for education in the country and afterward Ministry can recommend using Guidelines for all HEI in the country. Second – HEI will have Methodology material on how to easily implement these Guidelines in practice in their daily activities and services. One more innovative aspect of the project – we will promote Dual Career among athletes.

Project coordinator is University of Latvia and partner consortium includes: Alexandru Ioan Cuza University of Iasi, Fundación Universitaria San Antonio, Universidade de Coimbra, D’Annunzio University of Chieti–Pescara and The European Athlete as Student (EAS) network.

The project starts in January 2019 and will last 24 months. Project is co-financed by the European Union, Erasmus+ Sport program.

On February 10-11, 2019, at the University of Latvia (coordinator), the first meeting took place within the More than gold (MTG) project, co-founded by the Erasmus+  Programme of the European Union. Partners in the project are „Alexandru Ioan Cuza” University of Iași (Romania), Fundación Universitaria San Antonio (Spain), University of Coimbra (Portugal), D’Annunzio University of Chieti-Pescara (Italy) and The European Athlete as Student (Malta). From the University „Alexandru Ioan Cuza” from Iași, attended Associate Professor PhD. Liliana-Elisabeta RADU and Associate Professor PhD. Cristian-Mihail RUS. The main aim of the project is to promote Dual Career among athletes, to create Dual Career Guidelines for higher education institutions (HEI), and to develop Methodology material for Dual Career, especially in the countries where the dual career of athletes is at early stage.

As part of the More than gold (MTG) Project, co-funded by the Erasmus+ Programme of the European Union, a Focus group Workshop was organized, were 15 student-athletes from the bachelor and master programs participated. The meeting took place on April 17, 2019 at the Faculty of Physical Education and Sport, Alexandru Ioan Cuza University of Iași. The main aspect of the workshop was to collect informations on the needs of student-athletes in successfully completing the dual career. The obtained results will be included in the Dual Career Guidelines for higher education institutions and the Dual Career Methodology of application for the higher education institutions. Latvia University is the coordinator of the project, and „Alexandru Ioan Cuza” University of Iași, Fundación Universitaria San Antonio, University of Coimbra, D’Annunzio University of Chieti – Pescara and The European Athlete as Student (EAS) are members in the project.

Between May 15-17, 2019 took place in Iasi, Romania, the 12th edition of the LUMEN International Scientific Conference. During this conference, a workshop was organized for the dual career, entitled: More than gold – Rethinking actions in dual career of students. Attended to the event Associate Profesor PhD Liliana-Elisabeta Radu (as coordinator), Associate Professor PhD Rusu Oana Mihaela (as invited speaker) and Associate Professor PhD Cristian Mihail Rus (as invited speaker). The objectives of this meeting were: to present the Project More than gold; presentation of the concept of Dual Career of athletes; and collecting good practices from representatives of pre-university and university educational institutions, representatives of national federations and sports clubs as well as coaches regarding the challenges of dual career among athletes. The More than gold Project is co-financed by the Erasmus+ Programme of the European Union and is coordinated by Latvia University. Partners in the project are: „Alexandru Ioan Cuza” University of Iași, San Antonio University Foundation, Coimbra University, D’Annunzio University of Chieti-Pescara and The European Athlete as Student (EAS).

During the period March-May 2019, an investigative research was conducted at the Faculty of Physical Education and Sport within the Iași UAIC. The aim was to identify the personal, academic and sporting needs of student-athletes in dual career. The obtained results will contribute to the development of the Dual Career Guidelines for higher education institutions (HEI) and the Dual Career Methodology of application for higher education institutions (HEI). The research was carried out within the More than gold (MTG) Project, co-funded by the Erasmus+ Program of the European Union. The coordinator of the project is the University of Latvia, and as partners the University „Alexandru Ioan Cuza” of Iași, the Fundación Universitaria San Antonio, the University of Coimbra, D’Annunzio University of Chieti-Pescara and The European Athlete as Student (EAS).

The second meeting in the More than gold Project for the Dual Career of athletes was held in Spain, at the Fundación Universitaria San Antonio in Murcia. The project coordinator is the University of Latvia, and the partners are „Alexandru Ioan Cuza” University of Iași (Romania), Fundación Universitaria San Antonio (Spain), University of Coimbra (Portugal), D’Annunzio University of Chieti-Pescara (Italy) and The European Athlete as Student (Malta). The „Alexandru Ioan Cuza” University of Iași was represented by the Assoc. Prof. PhD. Liliana-Elisabeta RADU and Assoc. Prof. PhD. Cristian-Mihail RUS. In order to develop the concept of a Dual Career in Europe, the project aim is to collect and systematize the best practices in order to develop a Dual Career Guidelines and a Methodology of aplication for higher education institutions. At the meeting, the results obtained from the focus group were discussed and the questionnaires applied to the student-athletes were analyzed. The project runs for two years and is co-funded by the Erasmus+ Programme of the European Union.

Download PDF