ANUNŢ REÎNMATRICULĂRI SEMESTRUL 2, AN UNIVERSITAR 2023/2024

Acasa/Anunțuri, Studenți/ANUNŢ REÎNMATRICULĂRI SEMESTRUL 2, AN UNIVERSITAR 2023/2024

Pentru reînmatriculare în anul universitar 2023/2024, semestrul 2, se vor depune la secretariatul facultăţii sau on-line, pe adresa de e-mail a fiecărui secretar responsabil de specializare, în perioada 15 – 26.01.2024[1], următoarele documente:

Toţi studenţii care se reînmatriculează în perioada specificată mai sus sunt obligați să semneze contractul de studii şi fişa de înscriere semestrială. Neîndeplinirea acestei obligaţii constituie motiv de exmatriculare.

Studenţii exmatriculaţi pentru retragerea de la studii pot fi reînmatriculaţi numai dacă sunt declaraţi admişi în urma concursului de admitere.

Taxa de şcolarizare pentru anul universitar 2023-2024 pentru studenţii reînmatriculaţi în acelaşi an de studiu se calculează în funcţie de examenele nepromovate din anul repetat (taxa de şcolarizare pe semestrul în curs/30*nr. de credite alocate disciplinei respective). Cuantumul taxei de şcolarizare se va afişa în Esims după începerea anului universitar. Taxa se va achita la BRD, cod 31.

Disciplinele nepromovate din anii anteriori (altele decât cele din anul repetat) se vor achita separat la BRD – cod 35, în termenele stabilite de facultate, pe baza înscrierii din fişa semestrială.

 PRECIZARE IMPORTANTĂ: Studenţii care doresc să se reînmatriculeze sunt invitaţi să contacteze telefonic secretariatul, la nr. 0232 201026, înainte de a veni la facultate / trimite cererea de reînmatriculare, pentru a verifica posibilitatea reînmatriculării!!!

Nu vor depune cerere de reînmatriculare studenţii şcolarizaţi conform Legii 84/1995 şi care au fost exmatriculaţi sau retraşi. Statutul de student se obţine în urma unui concurs de admitere.

Aprobarea cererilor se va face în funcţie de capacitatea de şcolarizare.

 

Specializare Secretar responsabil de specializare Adresă e-mail
Educație Fizică și Sportivă AIRINEI Simona sairinei@uaic.ro
Kinetoterapie și Motricitate Specială

Sport și Performanță Motrică

PIEPTU Claudia claudia.pieptu@uaic.ro
Master BARDAN Georgiana georgiana.bardan@uaic.ro

 

Link-uri utile:

Secretariat:       https://www.sport.uaic.ro/personal-didactic-auxiliar-administrativ/

Regulamente:    https://www.uaic.ro/despre-uaic/documentele-universitatii/

Plata taxelor:     https://www.sport.uaic.ro/studenti/taxe-de-scolarizare/

 

 

Afişat, 11.01.2024

[1] Conform Hotărârii Consiliului Facultăţii de Educaţie Fizică şi Sport din data de 08.01.2024

 

 

2024-01-11T17:18:23+03:00
Go to Top