Anunţ sesiune restanţe februarie 2024

Acasa/Anunțuri, Examene, Studenți/Anunţ sesiune restanţe februarie 2024

 

ÎN ATENŢIA STUDENŢILOR din anul II şi III

(Studii universitare de LICENŢĂ şi MASTER)

 

Referitor la examenele nepromovate în anii anteriori

Studenţii care nu au promovat o disciplină în anii anteriori şi vor să susţină din nou examenul în sesiunea de restanţe/măriri  –  12 – 18 februarie 2024,

trebuie să depună o cerere (însoţită de chitanţă)

la secretariatul facultăţii sau on-line, pe adresa de e-mail a fiecărui secretar responsabil de specializare,

în perioada 15 – 26.01.2024[1].

Chitanţa pentru reexaminare se poate plăti la BRD – taxă reexaminare cod 41

 

Specializare Secretar responsabil de specializare Adresă e-mail
Educație Fizică și Sportivă AIRINEI Simona sairinei@uaic.ro
Kinetoterapie și Motricitate Specială

Sport și Performanță Motrică

PIEPTU Claudia claudia.pieptu@uaic.ro
Master BARDAN Georgiana georgiana.bardan@uaic.ro

 

Link-uri utile:

Secretariat:       https://www.sport.uaic.ro/personal-didactic-auxiliar-administrativ/

Regulamente:    https://www.uaic.ro/despre-uaic/documentele-universitatii/

Plata taxelor:     https://www.sport.uaic.ro/studenti/taxe-de-scolarizare/

 

Extras din Regulamentul privind activitatea profesională a studenților – ciclul de studii universitare de licenţă / master

Orice student beneficiază, la UAIC, de posibilitatea de a se prezenta, în mod gratuit, la două evaluări finale pentru fiecare disciplină studiată pe parcursul anului universitar, conform planului de învăţământ din anul universitar în care s-a înscris.

(Conform art. 57 – 2021,2022 LICENŢĂ / 70 – 2022 MASTER, din Regulamentul privind activitatea profesională a studenților – ciclul de studii universitare de licenţă / master).

Studentul care nu a promovat o disciplină din anul universitar curent în urma evaluărilor finale gratuite poate susţine, pe parcursul aceluiaşi an universitar, în baza unei cereri scrise şi dacă examenul este programat într-o sesiune de restanţe, reevaluarea cu taxă (fără refacerea activităţii didactice).

Studentul care nu a promovat o disciplină din anii de studii anteriori poate susţine, în baza unei cereri scrise reevaluarea cu refacerea activităţii didactice la disciplina respectivă.

(Conform art. 58 – 2021,2022 LICENŢĂ / 71 – 2022 MASTER din Regulamentul privind activitatea profesională a studenților – ciclul de studii universitare de licenţă / master).

 

[1] Conform Hotărârii Consiliului Facultăţii de Educaţie Fizică şi Sport din data de 08.01.2024

2024-01-11T17:28:32+03:00
Go to Top