Program de studii doctorale

//Program de studii doctorale
Program de studii doctorale2020-07-08T14:58:41+00:00

ȘCOALA DOCTORALĂ ÎN ȘTIINȚA SPORTULUI ȘI EDUCAȚIEI FIZICE

Abilitare

ORDIN  Nr. 3100/2019 din 28 ianuarie 2019 privind înfiinţarea domeniilor de doctorat în cadrul instituţiilor organizatoare de studii universitare de doctorat EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL  NR. 118 din 14 februarie 2019

CONDUCĂTORI DE DOCTORAT

 • PROF. DR. HABILITAT ABALAȘEI BEATRICE AURELIA – beatrice.abalasei@uaic.ro
 • CONF. DR. HABILITAT MORARU CRISTINA – gimcristinamoraru@yahoo.com
 • CONF. DR. HABILITAT COJOCARIU ADRIAN- cadriano@uaic.ro

 

DOMENII DE DOCTORAT

 

DOCUMENTE

 1. REGULAMENTUL STUDIILOR UNIVERSITARE DE DOCTORAT
 2. METODOLOGIE PRIVIND ORGANIZAREA ȘI DESFĂȘURAREA ADMITERII ÎN CICLUL DE STUDII UNIVERSITARE DE DOCTORAT PENTRU ANUL UNIVERSITAR 2019-2020
 3. TEMATICĂ ADMITERE
 4. Regulament de organizare si functionare a Scolii Doctorale in Stiinta Sportului si Educatiei Fizice
 5. Regulament de evaluare a activității studenților doctoranzi
 6. Ghid de elaborare și evaluare a lucrării de doctorat

 

ADMITERE DOCTORAT 2019

Click here for English

Rezultate Admitere doctorat 2019

ORDIN  Nr. 3100/2019 din 28 ianuarie 2019 privind înfiinţarea domeniilor de doctorat în cadrul instituţiilor organizatoare de studii universitare de doctorat EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL  NR. 118 din 14 februarie 2019

 

CONDUCĂTORI DE DOCTORAT

 • PROF. DR. HABILITAT ABALAȘEI BEATRICE AURELIA – beatrice.abalasei@uaic.ro
 • CONF. DR. HABILITAT MORARU CRISTINA – gimcristinamoraru@yahoo.com
 • CONF. DR. HABILITAT COJOCARIU ADRIAN- cadriano@uaic.ro

 

DOMENII DE DOCTORAT

 • ȘTIINȚA SPORTULUI ȘI EDUCAȚIEI FIZICE

TAXE:

 • 300 ron – taxă de admitere;
 • 5000 ron – taxă de şcolarizare pentru anul universitar 2019-2020.

CALENDARUL ADMITERII

 • 2-6 septembrie 2019 – înscrierea candidaţilor
 • 9 septembrie 2019 – proba scrisă
 • 11 septembrie 2019 – proba orală
 • 12 septembrie 2019 – afişarea rezultatelor
 • 13 septembrie 2019 – contestaţii (doar pentru proba scrisă)
 • 16 septembrie 2019 – afişarea rezultatelor finale
 • 01 octombrie 2019  – afişarea listei finale cu candidaţii declaraţi admişi şi înmatriculaţi

PROGRAM ÎNSCRIERI

Locaţie: Secretariat FEFS, Corp D, UAIC

 • Luni, 2 septembrie 2019, orele 10.00-14.00
 • Marţi, 3 septembrie 2019, orele 10.00-14.00
 • Miercuri, 4 septembrie 2019, orele 10.00-14.00
 • Joi, 5 septembrie 2019, orele 10.00-14.00
 • Vineri, 6 septembrie 2019, orele 10.00-14.00

ACTE NECESARE ÎNSCRIERII:

 • Fişa de înscriere tip în care se va menţiona opţiunea pentru conducătorul de doctorat;
 • Curriculum vitae;
 • Lista lucrărilor ştiinţifice ale candidatului;
 • Atestat de cunoaştere a unei limbi străine, eliberat de către Faculatea de Litere a Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, înainte de susţinerea examenului de admitere, cu cel mult 2 ani; excepţie fac candidaţii care au obţinut o specializare simplă sau dublă, în titulatura căreia apare o limbă străină, a unei facultăţi acreditate, au dat testul DALF, TOEFEL sau alte certificate internaţional recunoscute;
 • copie după certificatul de naştere;
 • copie a actului de identitate;
 • copie a certificatului de căsătorie/de schimbare a numelui, dacă este cazul;
 • copie a diplomei de bacalaureat sau act echivalent;
 • copie a diplomei de licenţă şi foaia matricolă;
 • diploma de masterat sau un act echivalent şi foaia matricolă, în original (pentru absolvenţii de masterat ai anului universitar curent, adeverinţa de absolvire şi situaţia şcolară, eliberată de secretariatele facultăţilor);
 • chitanţa de achitare a taxei de admitere (doar la BRD)
 • dosar plic.